Araştırma

Hakan Kaygusuz

Değerli Araştırmacılar,

​Eğitim ve uluslararasılaşma kapsamında kısa sürede önemli başarılara imza atan üniversitemiz, araştırma alanında da öncü konumda olmayı amaçlamaktadır. Üniversitemiz bu konuya verdiği önemi, Türkiye'de araştırma dekanlığını kuran ilk vakıf üniversitesi olarak göstermiştir.

Özgür bir araştırma ortamının sağlanması ve araştırmacıların idari süreçlerde desteklenmesi, araştırmada başarı için çok önemlidir. Bu kapsamda Dekanlığımız araştırma projeleri eşgüdümü, akademik teşvik süreçleri, bilgilendirme toplantıları, fikri mülkiyet hakları ve bilimsel veri analitiği alanlarında çalışmaktadır.

Üniversitemizin araştırma performansının ulusal ve uluslararası ölçütlere göre arttığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin uluslararası üniversitesi olan Altınbaş Üniversitesini araştırma-geliştirm​e alanında daha da ileriye taşımak için ekibimizle birlikte buradayız.

Saygılarımla,
Doç. Dr. Hakan Kaygusuz