Yönetim Bilişim Sistemleri

​​Bölüm Başkanının Mesajı

Doç. Dr. Muzaffer AYDEMİR

Sevgili öğrencilerimiz, değerli paydaşlarımız;

Yaşadığımız dönemde teknolojinin hızlı gelişimi, hayatımızın pek çok alanında köklü değişiklikler meydana getirmiştir. Teknolojik değişim ve gelişmeler bireysel, örgütsel ve toplumsal boyutta farklı, sayısız veri türlerini ortaya çıkartmıştır. Günlük hayatımızı ve iş yaşamımızı çevreleyen inanılmaz sayıdaki verilerin nasıl i​şleneceği, kullanılacağı yeni bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Teknolojik değişim ve dönüşümler bilgisayar/bilgi işlem ve otomasyona dayalı sistemlerinin kullanım alanlarını genişletmiş, inanılmaz sayıdaki verilerin analizinde kullanılmasının yolunu açmıştır. Bu sayede, yaşamımızın her anında, online alışveriş ve sosyal ağlardan, bilimsel çalışmalar ve finansal işlemlere kadar pek çok alanda davranış ve kararlarımıza ilişkin veriler toplanmakta ve analiz edilebilmektedir. Ham halleriyle büyük ve karmaşık bir yığından başka bir şey olmayan bu veriler, yeni analiz yöntemleri ve bilgi işlem teknolojileri sayesinde anlamlı hale gelmiştir. 

Bilim dünyasında yaşanan gelişmelere bağlı olarak bazı geleneksel işler kaybolmaya yüz tutarken veri temelli ve analitik düşünceye dayalı beceriler öne çıkmaktadır. Hem talep açığı bulunan hem de gençlerin yöneldiği bir alan olarak “veri derlenmesi – veri analizi – bilginin yayılımı" üzerine dayalı dijital temelli beceriler, bugünden ortaya çıkmaya başlayan ve geleceği hızla şekillendiren akımın temelinde yer almaktadır. Dolayısıyla böylesine büyük bir değişimin temelinde yer alan becerileri spesifik olarak merkezine alan çoklu disiplinel yaklaşıma sahip yeni eğitim programlarının yaratılması, yeni bir ihtiyaç olarak belirmiştir. Bu değişim ve dönüşümün farkında olan Altınbaş Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesine bağlı olarak Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü hayata geçirmiştir.

Yönetim Bilişim Sistemleri, esas olarak işletmelerin faaliyet gösterdikleri ortamda bulunan çok yoğun bilgiyi işleyip analiz ederek karar destek sistemine girdi olarak sunan becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu becerilerin edinilmesi yönetim, istatistik, bilgisayar ile bilgi işlem alanlarının birlikte kullanılmasını gerektiren çok disiplinli bir faaliyeti gerektirmektedir. Bu kapsamda, günümüz dünyasında analitik becerilere sahip olan bireyler işgücü piyasasında ciddi talep görmektedirler. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü mezunları hem bilgisayar programlama hem istatistik ve hem de işletme yönetiminin temel fonksiyonları konusunda yeterli bilgiye sahip olmaktadır. Bölümümüz mezunları, analitik beceri gerektiren, veri işleme, veri analizi vb. gibi işleri yapmak üzere farklı birçok işletmede istihdam edilebilir. Bunun yanında bir işletmenin içinde yer alan temel iş süreçleri ve yapısal özellikler hakkında da bilgiye sahip olduklarından, işletme organizasyonunun etkin kılınmasına yönelik pozisyonlarda da görev alabilir.

Günümüzdeki gelişmeleri takip eden değil, geleceği hayal edip onu dizayn edebilecek bireylerin arasına katılabilmeniz için Altınbaş Üniversitesi olarak sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Doç. Dr. Muzaffer AYDEMİ​R Özgeçmiş

Doç. Dr. Muzaffer AYDEMİR' in Görüntülü Mesajı