İşletme Fakültesi

Prof. Dr. Zeynep ÖZSOY

​​​​​Dekanın Mesajı​

Sevgili Öğrencilerimiz, Aday Öğrencilerimiz ve Kıymetli Paydaşlarımız,

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi, iş yaşamının kalbinin attığı Gayrettepe Yerleşkesi’nde Uluslararası Ticaret ve Finansman, İşletme ve Lojistik Yönetimi Bölümleriyle, öğrencilerine çağdaş eğitim sunuyor. Her üç bölümünün eğitim kalitesi uluslararası akreditasyon kuruluşu FIBAA tarafından onaylı olan Fakültemizde yüzde yüz İngilizce eğitim veriliyor. Öğrencilerimizin akademik donanımını arttırmanın yanı sıra sağladığımız proje ve staj imkanlarıyla, nitelikli ve beceri sahibi gençler yetiştiriyoruz. Yaklaşık seksen ülkeden gelen öğrencilerimizle farklı görüş açılarını, yaşam biçimlerini ve kültürleri kucaklıyoruz. Uluslararası çeşitliliğin sağlandığı eğitim ortamında lisans bölümlerinin yanında lisansüstü programları​​​​mızda da her biri alanında uzman, üretken, üst düzey akademisyen kadromuzla eğitim veriyoruz. ​​Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim kadrosunun sahip olduğu sektör deneyimi Fakülte​mize güç katıyor. İş yaşamı ile güçlü bağları olan, uluslararası örgütler ve mesleki kuruluşlarda aktif roller üstlenen akademisyenlerimiz bu birikimlerini öğrenci merkezli eğitim yöntemlerini kullanarak öğrencilerimize aktarıyorlar.

Gerek çalışma yaşamında gerekse de kişisel yaşamda başarılı olmanın ancak eleştirel düşünme becerilerini geliştirmekle mümkün olduğu bilinciyle sorgulayan, araştıran bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. İşletme Fakültesi toplumsal sorumluluk duygusu yüksek akademik kadrosuyla iş dünyasının yanı sıra başta sivil toplum kuruluşları, dayanışma temelli örgütler ve meslek kuruluşları olmak üzere tüm paydaşlarla güçlü ilişkiler kuruyor. Müfredatını ve ders içeriklerini günün koşullarına göre yenileyen Fakültemiz öğrencilerine Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu bir içerik sunuyor. Öğrencileri geleceğin mesleklerine hazırlarken derslerin içine entegre ettiğimiz uluslararası sertifika programlarıyla mezunlarımızın yetkinliklerini ve iş bulma potansiyelini arttırmayı hedefliyoruz. Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi, üniversite eğitiminin sınıf içi öğrenimi aşan bir ortam ve iklim yaratmakla mümkün olduğunun farkındalığıyla seminerler, atölyeler ve daha birçok etkinlik yoluyla öğrencilerin ufkunu açıyor. Merkezi konumu, toplu ulaşıma yakınlığı sayesinde öğrencilerin sosyal ve kültürel hayata katılımının çok kolay olması Fakültemizi benzerlerinden ayrıştırıyor.

Sizleri programlarımızı incelemeye ve etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz…

Prof. Dr. Zeynep ÖZSOY
İşletme Fakültesi Dekanı

​​