Değerli Bilim ve ​Öğrenim Dünyası;

Altınbaş Üniversitesini, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfının ülkemize armağan ettiği en kapsamlı ve en prestijli projesi olarak hayata geçirdik. 2011-2012 akademik yılında eğitim yaşamına başlayan Altınbaş Üniversitesi, 4. akademik yılında öğrenci yurdu eksiğini de gidererek Türkiye'deki diğer saygın eğitim kurumlarına göre fark yaratmaya devam etmektedir.

Fark yaratmak, alışılmışın dışında, topluma ve bireylere değer katacak özelliklere sahip olmakla başarılabilir. Bizler her zaman için insana, eğitime, bilgiye, üretkenliğe ve ülke çıkarlarına önem verdik. Aslında bu hususların Türk eğitim sisteminde de hakim olması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle de küresel düşünen, girişken, özgüveni ve etik değerleri yüksek gençlerimizin, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada fark yaratan, eser bırakan bireyler olarak yetişmesi yegane amacımızdır.

Üniversitelerimizden mezun olan gençlerimizin iş dünyasına uyumu ile ilgili zorlukları yıllardır gözlemliyoruz. Bunun haricinde akademik kadroların bilim üretirken, uygulamayla yakın ilişkide olmak için gösterdiği yoğun çabanın da farkındayız.

Tüm bu gerçeklerin ışığında bir eğitim kurumunda telaffuz edilmesi gereken sözcüklerin, "vizyon, misyon, kültür, değerler" ve belki de en önemlisi "uygulamadaki başarı" olması gerektiğine inanıyorum.

Üniversitenin ürettiği bilimdir. Bu ürünün gerçek hayat ile bağlantısını kuracak olanlar ise akademik kadro ve öğrencilerdir.

Altınbaş Üniversitesi mezunlarının, yetiştirildikleri alanlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden donanımlı gençler olması en büyük hedefimizdir.

Bu vesileyle, Altınbaş Üniversitesi ailesine ve eğitim ve öğretim yaşamına hazırlanan gelecekteki öğrencilerine şimdiden başarılar diliyorum.

Ali Altınbaş
Mütevelli Heyeti Başkanı