MEZUNİYET EK SINAVLARI HAKKINDA DUYURU

Altınbaş Üniversitesi Ön lisans ve  Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  28.(1) maddesine istinaden; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini doldurmamış olan öğrencilere mezuniyetleri için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları üç dersten (uygulamalı, uygulaması olan, proje, atölye dersleri ve staj uygulamaları hariç) güz, bahar ve yaz dönemleri sonunda ek sınav hakkı tanınır.

(2) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde GANO’su 2,00’ın altında kaldığı için ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Ancak, mevcut notundan daha düşük not alması durumunda bu not dikkate alınmaz. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(3) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Ek sınavlarda alınan notlar dersin nihai başarı notu olarak transkriptine işlenir. Bu sınavlarda alınacak not, mevcut notun altında ise dikkate alınmaz. Ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.


Mezun Durumdaki Öğrenciler İçin Ek Sınav Başvuru Tarihi: 12-13 Şubat 2024

Mezun Durumdaki Öğrenciler İçin Ek Sınav Tarihi: 15-16 Şubat 2024

* Başvurular kayıtlı olunan akademik birime yapılacaktır.