Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Sağlıkta Kalite

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü, Demiroğlu Bilim Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümlerinin katıldığı Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Sağlıkta Kalite Seminerine ev sahipliği yaptı.

Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özgül Özkoç’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hakan Türkyılmaz yerel yönetimlerin sağlık hizmetlerine erişim ve koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolüne ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalara değindi.

İSÜ Sağlık Yönetimi Doktora Öğrencisi ve Aile Hekimi Dr. Simay Hiçyılmaz, Aile Hekimlerinin Sağlık Hizmetlerine Erişimdeki rolünü ve yaptıkları çalışmaları anlattı.

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Avukat Mehmet Bülent Deniz sağlık hizmetlerine erişim konusunda vatandaştan gelen geri bildirimlere ve federasyon tarafından yapılan çalışmalara değinerek kendilerinin yaptıkları küçük çaplı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Avukat Deniz araştırmaya katılan kişilerin %51’inin randevu almada sorun yaşadıklarını, bununla birlikte sağlık çalışanlarının kendilerini bilgilendirmeleri konusunda katılımcıların olumlu görüş bildirdiklerini belirtti.

Dr. Öğretim Üyesi Özgül Özkoç ise Sağlık Kurumlarında Sağlığa Erişim ile ilgili Joint Commission International Hastaneler için Uluslararası Akreditasyon standartlarına değindi. Sağlık Hizmetlerinde Kalite konusunda yayınlanmış kitabı da bulunan Özkoç, bakıma erişimin yanı sıra bakımın devamlılığının sağlanması konusunun da önemli olduğunu ve bu konudaki standartları vurguladı.

Çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesinin katıldığı panelde sağlık hizmetlerine erişimi arttırmak için sistem önerileri farklı görüş açıları ile tartışılarak katılımcılardan gelen sorular cevaplandırıldı.