Farmakovijilans Semineri

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalı Farmakovijilans Semineri düzenledi.

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalı Farmakovijilans Semineri düzenledi. Alanında uzman konuşmacıların katıldığı seminerin amacı, Eczacılık öğrencilerine uluslararası boyutta farmakovijilansın önemini anlatmak ve güncel gelişmeler hakkında bilgi vermekti.

Seminere, Türk Farmakovijilans Derneği Başkanı Seyfullah Dağıstanlı ve University of Aveira, Portekiz’den Farmakovijilans Uzmanı Maria Teresa Herdeiro konuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği seminerin moderatörlüğünü Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalı Doktor Öğretim Üyesi Gaye Hafez yaptı. Hafez, farmakovijilans çerçevesinde ilaçların piyasaya sürülmesini takiben güvenirliğini ve etkililiğini izlemek ve değerlendirmek için yürütülen çalışmaların önemine değindi. Bu süreçte ilaçların beklenmedik bir yan etkisi olup olmadığının takip edildiğini de belirten Gaye Hafez, bir eczacı için bunun çok önemli bir konu olduğuna ifade etti.

Seminere konuşması olarak katılan Türk Farmakovijilans Derneği Başkanı Dr. Seyfullah Dağıstanlı da farmakovijilansın gelişimi, Türkiye'de TÜFAM'ın kuruluşu ve güncel süreçler hakkında bilgi verdi.

Seminere Portekiz Aveiro Üniversitesi’nden online olarak katılan Dr. Maria Teresa Herdeiro ise “Regulatory Requirements for Safety and Risk Management in Post-Market Authorization Medicines” başlıklı sunumunda Avrupa'da farmakovijilansın tarihiyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Özellikle Avrupa İlaç Ajansı (EMA) gibi önemli ilaç otoritelerinde yürütülen çalışmalara dikkat çekti.  

Katılımcılar, farmakovijilansın ulusal ve uluslararası düzeydeki rolünü daha iyi anlama ve gelecekteki kariyerlerine yön verme konusunda değerli bilgiler edindi.