Altınbaş Üniversitesi TürkÜnib’e Üye Oldu

Bakü’de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği genel kurulunda Altınbaş Üniversitesi TürkÜnib’e tam üye olarak kabul edildi.

Altınbaş Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği’nin (TürkÜnib) Bakü’de gerçekleştirilen genel kurulunda Birliğe tam üye olarak kabul edildi.

Tam üyelik sonrasında değerlendirme yapan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, duyduğu memnuniyeti paylaşarak, “Altınbaş Üniversitesi olarak Türk Dünyasının öncü yükseköğretim birlikteliği olan Türk Üniversiteler Birliği’ne üye olarak kabul edilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Stratejik plan hedeflerimiz içinde yer alan uluslararasılaşmanın Türk dünyası üniversiteleriyle kuracağımız sağlam iş birlikleriyle daha da çeşitleneceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türk Devletleri Teşkilatı’nın ekonomiden, ulaştırmaya, turizmden, sağlığa çok geniş bir yelpazede Türk devletlerinin tüm kurumlarının iş birliği için sağlam bir zemin oluşturduğuna dikkat çekerek, “Söz konusu iş birliği alanlarından biri de yükseköğretim. Bu çerçevede Türk dünyası üniversiteleri arasında akademik iş birlikleri yoğunlaşıyor. Öğrencilerin ve yükseköğretim personelinin değişimi, müfredatların uyumlaştırılması, kalite standartlarının geliştirilmesi, ortak araştırma projeleri ve programların tanınırlığı gibi konularda çok önemli ilerlemeler kaydediliyor.” değerlendirmelerini yaptı.

Türk eneşi üye ülkeleri arasında yükseköğretim alanında iş birliğini sağlamak için 10 Ağustos 2012 tarihinde kurulan TürkÜnib’e üye ülkeleri arasında Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve KKTC bulunuyor.

Kuruluş süreci, 10 Ağustos 2012 tarihinde Çolpon-Ata' da yapılan Türk Keneşi Eğitim Bakanları Toplantısı ile başlayan Birliğin başlıca amacı, ortak tarih, kültür, dil mirasından yola çıkarak yüksek öğretim kurumları arasında iş birliği sağlanması; çağdaş, bilimsel düzeye uygun eğitim standartlarının uygulanması suretiyle ortak kimlik bilinci yüksek nesiller yetiştirilmesidir.

Türk Üniversiteler Birliğinin kurulmasının diğer amaçları ise;

  • Üye üniversitelerdeki programların uyumlu hale getirilmesi,
  • Ortak kredi transfer sisteminin uygulanması,
  • Öğretim elemanı yetiştirme programlarının teşvik edilmesi,
  • Öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının uygulamaya konulması,
  • Üye üniversitelerin birbirlerinin diploma denkliğini tanımalarına yönelik uygun zeminin oluşturulması,
  • Üniversitelerin belli alanlarda sahip oldukları öne çıkan üstünlüklerden yararlanılması,
  • Uygulamaya yönelik ortak öğretim, araştırma programlarının ve projelerin yürütülmesi,
  • Üye üniversiteler arasında sempozyumlar, akademik faaliyetler, kültür, bilim ve spor alanlarında yarışmalar düzenlenmesi,
  • Türk dünyasına yönelik çalışmalar yürüten öğrencilere özel burs sağlanması,
  • Ortak tarih, medeniyet ve edebiyatımıza yönelik derslerin tüm üye ülke üniversitelerinde verilmesi yönünde çalışmalar yapmaktır.