Altınbaş Üniversitesi’nde Sosyal Medya Eğitimi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü MEM, RAM ve BİLSEM ekiplerinin sosyal medya yöneticilerine, Altınbaş Üniversitesi tarafından “Dijital Okuryazarlık ve Sosyal Medya Eğitimi” verildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 75 sosyal medya yöneticisi eğitimde hazır bulundu.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri İl Şube Müdürlüğü Hasan Çelik, açılış konuşmasında, “Rehberlik araştırma merkezinde doğru yapılan tanımlama, değerlendirme ve yönlendirme, bir velinin memnuniyet duymasına neden olur. Bilim sanat merkezine devam eden bir öğrenci velisinin orada öğretmenlerle kurduğu iletişim ve ortaya çıkan iş birliği çocuğa yansır.” diyerek bu alanda yapılan çalışmaların önemine değindi.

Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Duygu Kotan Türkden de günümüzün en önemli iletişim araçlarından biri haline gelen dijital medya ve sosyal medyanın etkin kullanımına dair konuştu.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Bilim ve Sanat Merkezi’nde yürütülen faaliyetlerin dijital alanlarda görünürlüğünün artırılması için dikkat edilmesi gereken hususlarda deneyimlerini paylaşan Dr. Duygu Kotan Türkden, rehber öğretmen, veli ve öğrencilerin farklı hedef kitleler olduğuna dikkat çekti; hazırlanacak içeriklerin bu kesimlerin özelliklerine göre şekillendirilmesini önerdi. Türkden, “Verilmesi gereken tek bir mesajın olması halinde ise bunun mecralarına göre farklı söylem ve görsellerle farklılaştırılarak verilmesi de etkili bir yöntem” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Sosyal Medya Kıdemli Uzmanı Yelda Ülken ise yaptığı sunumda sosyal medyanın son yıllardaki gelişmesine değindi. Özellikle resmi eğitim kurumlarının sosyal medya kullanımlarını etkin hale getirebilmeleri için kullanılabilecek güncel teknikler hakkında bilgiler verdi, tavsiyelerde bulundu.