21 Projemize TÜBİTAK Desteği

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021/2 bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. Altınbaş Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin 21 ayrı projesi TÜBİTAK’tan destek almaya değer bulundu.
Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin proje değerlendirmeleri için linke tıklayınız.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021/2 bilimsel değerlendirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, Altınbaş Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinin 21 ayrı projesi “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı” kapsamına alındı.

Altınbaş Üniversitesi Araştırma Dekanı Doç. Dr. Hakan Kaygusuz yaptığı açıklamada, Altınbaş Üniversitesinin yıllardır, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programında çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü dile getirdi. Doç. Dr. Hakan Kaygusuz, “Üniversitemizin başvuru yaptığı 35 projeden 21'inin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülmesi önemli bir başarıdır.” dedi.

Mühendislik, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin farklı alanlarında kabul aldıklarını dile getiren Doç. Dr. Kaygusuz, bu başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Ulusal ve uluslararası pek çok öğrencimizin başvurusu oldu. 21 proje desteklenmeye hak kazandı. Projesi kabul olsun olmasın, bu programa başvuru yapan 35 öğrencimizi ve değerli danışmanlarını kutluyorum.” dedi.

Doç. Dr. Kaygusuz, Altınbaş Üniversitesinin vakıf üniversiteleri arasında araştırmaya önem veren ve bu alanda büyük hedefleri olan bir üniversite olduğuna dikkat çekti ve “Bunun önemli bir göstergesi olarak vakıf üniversiteleri arasında Araştırma Dekanlığı birimini kuran ilk üniversitelerden biri olduk. Ön lisans ve lisans öğrencilerimizi araştırmaya çok etkin biçimde teşvik ediyoruz. Öğrenci ekiplerimiz uzun yıllardır Teknofest, DASK ve benzeri ulusal-uluslararası yarışmalarda dereceler elde ediyor. Buna ek olarak bunun gibi temel araştırma programlarında da önde gelen üniversiteler arasında yer alıyor olmamız geleceğimiz adına mutlu ediyor." değerlendirmelerini yaptı.

Desteklenmeye hak kazanan projelerimiz:

Diş Hekimliği Fakültesi

 • Farklı Tipte Fotoinisiyatör İçeren Dental Kompozit Materyallerinin Renk Stabilitesi ve Sertlik Düzeylerinin İncelenmesi

Eczacılık Fakültesi

 • Pigmentasyon Tedavisi İçin Hazırlanan Retinil ve Arbutin Yüklü Nanoemüljelin Tasarımla Kalite (Qbd) Kullanılarak Geliştirilmesi ve Optimizasyonu: Elektron Mikroskobu-Elementel Haritalama (FeSem/Eds) İle Karakterizasyonu.
 • Planktonik ve Biyofilm Bakterileri Üzerine Antibiyotik ve Probiyotik Kombinasyonlarının Antimikrobiyal Etkinliğinin Araştırılması
 • Arum Elongatum Steven Bitkisinin Sitotoksisite ve Antioksidan Aktivitesinin Değerlendirilmesi
 • Akne Vulgaris Tedavisi İçin Klindamisin ve Hidrokortizon Yüklü Liposomal Formülasyonun Kalite Tasarımı Yoluyla (Qbd) Geliştirilmesi ve Optimizasyonu.
 • Tasarımla Kalite (Qbd) Yaklaşımı ile Nanojel Formülasyonu Tasarımı ve Optimizasyonu

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 • Karbon Ayak İzi ve Hane Halkı Tüketimi İlişkisinin Makine Öğrenmesi ile Analizi
 • Bağlanma ve İletişim Becerilerinin Yakın Arkadaşlık Kalitesi ve Sürdürme ile İlişkisinin İncelenmesi: Genç Yetişkinler Üzerine Bir Çalışma

İşletme Fakültesi

 • Üniversite Öğrencilerinin Sürdürülebilir Tüketime Karşı Kişisel Tutum, Algı ve Beklentilerinin Araştırılması
 • Üniversite Öğrencilerinin Chatgpt Kullanımına Yönelik Tutum ve Algılarının Belirlenmesi ve Chatgpt Kullanımının Eğitim Sürecine Entegrasyonuna İlişkin Çözüm Önerileri: Altınbaş Üniversitesi Örneği
 • Türkiye'de Bölgesel Eşitsizlikler ve Yakınsama: Doğu-Batı Örneği

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

 • Otomobillerde Güvenli Takip Mesafesi Koruma ve Sollama Sistemi
 • Robotaksiler İçin Yazılım Mimarisi Tasarımı ve Carla Simülasyonunda Senaryo Uyarlaması
 • İha'ların Otonom Uçuşunu Sağlayabilen ve Görüntü İşleme ile Hedef Takibi Yapabilen Uçuş Kartı Kontrol Uygulaması
 • Yarı-Kriyojelasyon Yöntemiyle Hazırlanmış Biyopolimer Kompozitleri Aracılığıyla Sulardan Antidepresan İlaç Giderimi
 • Elektrikli Otomobiller İçin Yüksek Verimli 3 Fazlı Fırçasız Doğru Akım Motor Sürücüsü Tasarımı
 • Üç Eksende Hareket Kabiliyeti Olan Özgün Kompozit Gimbal Tasarım ve Üretimi
 • Atık Karbon Liflerinden Yararlanılarak Dövülmüş Karbon Yöntemiyle, Elektrikli Araca Uygun Porya Tutucu Tasarımı, Analizi ve Üretimi
 • Mesajlaşma, Kulüpler ve Etkinlikler İçin Bir Üniversite Uygulaması (Campusconnect)

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 • Postoperatif Dönemdeki Hastaların Mahremiyet Bilincinin Ölçülmesi ve Hasta Mahremiyetine Gösterilen Özenin Ameliyat Kaygısına Etkisinin Belirlenmesi: Qr Kod Sistemi ile Mahremiyetim Güvende
 • Jinekolojik ve Obstetrik Cerrahi Operasyonlarına Katılan Öğrencilerin Akılcı Antibiyotik Kullanımı Bilinç Düzeyinin Ölçülmesi ve Sokrat Tekniği Kullanılarak Antibiyotik Profilaksi Uygulama Rehberinin Geliştirilmesi