Altınbaş Üniversitesi’nde Araştırma

Uluslararası destek alan yeni araştırma projeleriyle öne çıkan Altınbaş Üniversitesi, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri içinde Araştırma Dekanlığı kuran ilk üniversite olarak bir ilke daha imza attı.

Altınbaş Üniversitesi Araştırma Dekanı Doç. Dr. Hakan Kaygusuz, dekanlık hakkında bilgi verdi, sistemin işleyişini anlattı.

Araştırma Dekanı Kaygusuz, dekanlığın yurtdışında örneklerinin olduğunu ve üniversitelerin araştırma-geliştirme etkinliklerinin verimli bir biçimde yürütülmesini sağlayan önemli bir akademik-idari birim olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizde ilk defa 2021 yılında bir devlet üniversitesinde kurulan yapının, kısa sürede başka üniversitelerde de örneklerine rastlandı. Altınbaş Üniversitesi de araştırmaya verdiği önemi bu birimi kuran ilk vakıf üniversitesi olarak göstermiş oldu" diye konuştu.

Altınbaş Üniversitesi'nin kısa sürede eğitim ve uluslararasılaşma alanında önemli başarılara imza attığını dile getiren Doç Dr. Hakan Kaygusuz, “Akredite olan programlarımızın sayısının artışı, ulusal ve uluslararası yarışmalarda alınan dereceler bunlara iyi birer kanıttır. Bunlarla birlikte araştırmacılarımızın yayımlamış oldukları bilimsel makaleler, aldıkları projeler ve tescil edilen patentlerle üniversitemiz araştırma-geliştirme alanında da ilerlemektedir. Bu ilerleyişi verimli bir biçimde izleyip, tüm araştırma merkezlerinin eşgüdümünü sağlamak adına üniversitemizde de Araştırma Dekanlığı birimi kurulmuştur. Mütevelli Heyetimiz ve Rektörlüğümüz, vizyonlarıyla uyumlu olarak yurtdışındaki ve Türkiye'deki bu başarılı uygulamayı örnek alarak üniversitemize kazandırdılar" değerlendirmelerini yaptı.

Doç. Dr. Kaygusuz, dekanlığın faaliyet alanları arasında akademisyenlere verilen yayın ve proje teşvikler olduğunu söyledi ve “Bunların yanı sıra, makale yazma, proje hazırlama eğitimleri, buluş bildirimi sonucunda patent ve faydalı model tescil süreçleri, bilimsel veri analitiği ve diğer kurumlarla olan araştırma-geliştirme süreçlerinin eşgüdümü de faaliyetlerimiz arasında" diye konuştu.

Resmî Gazetede kısa süre önce kurulma izni yayınlanan Altınbaş Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne de dikkat çeken Doç. Dr. Hakan Kaygusuz, “Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile de bu birim etkin bir iletişim içinde olarak çalışarak üniversite-sanayi iş birliğinin üniversite ayağını başarılı bir biçimde yürütmeyi amaçlamaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulduğunda, Araştırma Dekanlığımız ile eşgüdümlü olarak sanayi ve sektörün gereksinim duyduğu etkinlikleri yürütecektir" diye konuştu.​

​​