Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Bölüm Başkanının Mesajı

Dr. Öğr. Üyesi Özge SEÇMELER
Dr. Öğr. Üyesi Özge SEÇMELER
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı; özellikle yiyecek-içecek, gıda ve turizm sektöründe ulusal ve uluslararası tanınırlığa sahip, vizyon sahibi yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Modern dünyanın hızla gelişen bilim ve teknolojinin ışığında gıda bilim ve sanatı da gün geçtikçe profesyonelleşmektedir.  Yeme içme sektöründe eğitim bilinci artmış ve yemek kültürü çalışmaları önem kazanmıştır.  Coğrafyamızda oldukça zengin ve eklektik bir mutfak kültürüne sahip olan biz eğitimciler ve sektör çalışanları bu mirası korumak ve geliştirmekle yükümlüyüz.

Gastronomi multidisipliner bir alan olup gıda güvenliğinden beş duyu ile algılanmasına, işletmelerin yönetiminden sosyal medya ile ilişkisine kadar çeşitli disiplinlerden beslenen kapsamlı bir bilim dalıdır.

Gastronomi üzerinde çok eski yıllardan beri çalışmalar yapılmıştır; ancak son yıllarda gastronomi alanı “glokalleşmiştir", yani yerel kültürler globalleşmiş, global sistemler yerelleşmiştir. Bu durum, Türk mutfağını ve yemeklerini dünyaya tanıtmak ve markalaştırmak adına önemli bir fırsattır, bizler de bu fırsatı avantaja çevirecek nitelikli profesyonelleri yetiştirme çabasındayız. Bu alanda yapılacak çalışmaların ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanması ülkemiz gastronomisi ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesinde önemlidir. Ders programımız uygulama ve teoriyi harmanlar; gastronomi ile ilişkili her alanda öğrencilerin donanım kazanmasını ve iş fırsatı elde etmelerini sağlar. Ayrıca, eğitim programımızın uluslararası geçerliliği olmasına özen gösteriyor, gıda güvenliği ve hijyeni, sağlıklı beslenme ve beş duyuya hitap eden tüm dersleri uygulamalı eğitim yoluyla sunuyoruz.

Altınbaş Üniversitesi öğrencisi olmanın ayrıcalığını hissettiren Gastronomi ve Mutfak Sanatları ailemizin bir parçası olan her öğrencimizden öğreniyor, hep birlikte gelişiyor ve büyüyoruz​

Dr. Öğr. Üyesi Özge SEÇMELER Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Özge SEÇMELER' in Görüntülü Mesajı