Siber Güvenlik ve Yapay Zekâ Semineri

Uygulamalı Bilimler Fakültesi koordinatörlüğünde 11 Mayıs 2022 tarihinde Siber Güvenlik ve Yapay Zekâ Semineri gerçekleştirilmiştir. Seminer Fakültemiz Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muzaffer AYDEMİR Moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. Uluslararası akademik yayınları ile alanında uzman Doç. Dr. Fatih ABUT Siber Güvenlikle ilgili değerli bilgilerini paylaşmıştır. Yönetim Bilişim Sistemleri Arş. Gör. İncilay YILDIZ akademik yayınlarının bulunduğu Yapay Zekâ alanında önemli bilgiler vermiştir.