İnşaat Mühendisliği (Türkçe)

​​Bölüm Başkanının Mesajı​

Doç. Dr. Sepanta NAİMİ

İnşaat mühendisliği, tarihin başlangıcından beri var olan  en eski ve en temel mühendislik dallarından birisi olup her türlü bina, köprü, tünel, karayolu, demiryolu, havaalanı, baraj, liman gibi yapıların çevresel kontrolü gözeterek planlanması ve projelendirilmesi alanlarında çalışma olanağı sağlamaktadır. Hızlı nüfus artışının ve endüstriyel faaliyetlerin sonucu olarak şehirleşmenin gelişmesi, hem dünyada hem de ülkemizde farklı alanlardaki yapılara olan ihtiyacı her geçen gün artırmaktadır. Ayrıca ülkemizin deprem, heyelan gibi doğal afetlere karşı hassas bir konumda olduğunu da göz önüne alırsak donanımlı inşaat mühendislerine olan  ihtiyacın ne denli önemli olduğunu özümsemiş oluruz. 
Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak temel prensiplerimiz, akademik bilgi ve deneyimlerimizi öğrencilerimizle paylaşmak ve etik değerlere bağlı kalarak öğrencilerimizin  mühendislik problemlerini analitik düşünebilme ve sentez yapabilme yetenekleri ile çözebilmelerini sağlamak ve yaratıcılık ile girişimcilik becerilerini artırmaktır.
Programımız yapı, geoteknik, ulaştırma, hidrolik, malzeme gibi temel inşaat mühendisliği alanlarına odaklanarak teoriyi ve uygulamayı bir bütün olarak sunan çağdaş bir eğitim anlayışını benimsemiştir. Bu kapsamda öğrenci-öğretim üyesi etkileşiminin esas alındığı teorik dersler ile pratik becerilerin geliştirildiği laboratuvar çalışmaları, inşaat mühendisliği eğitimimizin temelini oluşturmaktadır. 
Programda seçmeli ders sayısının fazla olması, öğrencilerin inşaat mühendisliği dışında diğer mühendislik dallarından veya işletme, ekonomi, hukuk, sosyoloji gibi alanlardan ders seçebilmelerine olanak vermektedir. Böylelikle öğrenciler, iş hayatında karşılaşabilecekleri sorunların disiplinler arası boyutunu görerek çok daha rahat çözüm üretebileceklerdir. Zorunlu staj ve özellikle de bir dönem boyunca süren uzun dönem staj imkânlarımız ile öğrencilerimizi iş hayatına en donanımlı şekilde hazırlamayı hedef edinmekteyiz. 
Etkili teorik ve pratik öğrenimin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı destekli projeleri yürüten akademik kadromuz ile araştırma odaklı eğitimi esas alan Altınbaş Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü olarak siz, sevgili öğrencilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.
 
Doç. Dr. Sepanta NAİMİ
İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı