Hukuk Fakültesi

Vizyon ve Misyon

Vizyon​​

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesini evrensel hukuk ilkelerinin temel alındığı, hukuk biliminin sadece öğretildiği değil, aynı zamanda üretildiği, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte bilim dünyasında saygın bir fakülte haline getirmek. Adalet duygusunun pozitif hukukla örtüştüğü, insanlar ve kurumlar arasındaki her ilişkinin hukuk bilimine olan ihtiyacının karşılandığı, hukuk kültürünü benimsemiş bir toplum yaratmak.

Misyon

Hukuk kültürünü benimsemiş, güçlü bir adalet duygusuna ve etik değerlere sahip, bu adalet duygusunun izlerini her tür hukuki ilişkiye yansıtabilen hukukçular yetiştirmek. Hukuk bilimine öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve faaliyet boyutlarında ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunarak hukuk biliminin gelişimine öncülük etmek.