AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERE DUYURULUR!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencileri için (Hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarından azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarından azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarında azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarından azami dokuz yıl içinde mezun olamayan) başarısız oldukları bütün dersler ve hiç almadıkları veya  devam  şartını  sağlamayarak  başarısız  oldukları dersler için iki ek sınav hakkı tanınmıştır. Bu durumdaki öğrenciler, 16 Şubat 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde iki ek sınav hakkından yararlanabileceklerdir.

Azami Öğrenim Süresi Sonu Ek Sınavlara Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

Azami Süre Sonu Ek Sınav Tarihleri:

1. Ek Sınavlar: 19-23 Şubat 2024

2. Ek Sınavlar: 26 Şubat-1 Mart 2024