16.11.2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan İİSBF Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi İlanı Nihai Sınav Sonucu