16.11.2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan Fakültemiz Psikoloji Bölümü araştırma görevlisi ilanı öndeğerlendirme sonucu