Altınbaş Üniversitesine YÖKAK Akreditasyonu

Altınbaş Üniversitesi kalitesini yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması hedefiyle uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı’ndan YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Belgesi alarak tescilledi.

Altınbaş Üniversitesi, Türkiye’deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılmasını hedefleyen Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) çerçevesinde, 2 yıllığına akredite edildi.

Altınbaş Üniversitesi adına akreditasyon belgesini, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde düzenlenen törende Araştırma Dekanı Doç. Dr. Hakan Kaygusuz, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’ın elinden aldı.

2024 YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansında gerçekleşen törenin ardından değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Hakan Kaygusuz, “Bu konferans üniversitelerde kalite güvencesi kültürünün yaygınlaşmasında önemi olan, büyük çaplı bir etkinlik. Ülkemizdeki tüm üniversitelerden ve ayrıca uluslararası paydaşlardan katılım var. Biz de bu etkinliğe Strateji ve Kalite Güvencesi Daire Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Özgül Özkoç ile birlikte katıldık. Konferansta kalite konusunda güncel bilimsel yaklaşımlar ve iyi uygulamalar tartışıldı.” diye konuştu.

Doç. Dr. Kaygusuz, Türkiye’deki üniversitelerin yaklaşık %35’inde YÖKAK kurumsal akreditasyonu olduğuna dikkat çekerek, “Altınbaş Üniversitesi olarak bu başarılı üniversiteler arasında yer almaktan kıvanç duyuyoruz. Ödülümüzü YÖK Başkanı ve YÖKAK Başkanından almak da ayrıca bizi mutlu etti.” dedi.

Kurumsal Akreditasyon Programı nedir?

Kurumsal Akreditasyon Programı, YÖKAK tarafından oluşturulan değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri ile Kurumsal Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kılavuzu kapsamında yürütülmektedir.

Söz konusu değerlendirme takımları tarafından ilgili yükseköğretim kurumlarına iki ziyaret (ön ziyaret ve saha ziyareti) gerçekleştirilmektedir. Bu ziyaretler sonrasında değerlendirme takımları tarafından Kurumsal Akreditasyon Raporları (KAR) hazırlanmaktadır.

Bu raporda üniversiteler; “Liderlik, Yönetişim ve Kalite, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı” başlıklarında 14 ölçüt ve 46 alt ölçüt üzerinden değerlendirilmektedir. Değerlendirme takımı tarafından hazırlanan “Kurumsal Akreditasyon Raporu” YÖKAK’a iletilmekte, YÖKAK’taki uzmanlar tarafından bu raporlar tekrar değerlendirilmekte ve tüm bunlar göz önünde bulundurularak YÖKAK tarafından akreditasyona ilişkin karar verilmektedir.

Kurumlardaki kalite güvence sisteminin olgunluk düzeyi Kurul tarafından değerlendirilerek, üniversitelere 5 yıl süreyle “tam akreditasyon” ya da 2 yıl süreyle “koşullu akreditasyon” verilmektedir.