Altınbaş Üniversitesi Kütüphaneleri, Mahmutbey Teknoloji Yerleşke Kütüphanesi, Bakırköy Sağlık Yerleşke Kütüphanesi, Gayrettepe Sosyal Bilimler Yerleşke Kütüphanesi ve Bahçelievler Medical Park Üniversite Hastanesi Kütüphanesiyle hizmet vermektedir.

 

Toplam kütüphane alanı 3020 m2 olup 1000 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Ayrıca her yerleşkede kütüphaneden bağımsız 7/24 çalışma alanları ve 18 adet grup çalışma odası mevcuttur.

Kütüphanelerimizde, 94.650 basılı kitap, 63 veri tabanı aboneliği, 340.732 e- kitap, 40.122 e- dergi mevcuttur. Tüm veri tabanlarına kampüs içi ve kampüs dışından ulaşılabilmektedir. Kütüphane ve 7/24 alanda hizmete sunulan 200 adet bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca kütüphanede mevcut olmayan kitap, makale, tez vb. yayınlar diğer üniversite kütüphanelerinden ve Ulusal Tez Merkezinden temin edilmektedir. Turnitin ve iThenticate gibi intihal önleme programları üyelikleri mevcuttur.