​​​​​​​Burslar ve İndirimler

Altınbaş Üniversitesi'nde ÖSYM Giriş Bursları'nın yanı sıra akademik, sportif ve sanatsal başarıları ödüllendiren ve destekleyen pek çok farklı burs ve indirim olanağı bulunuyor. Burslarla ilgili detaylı bilgi almak ve koşulları incelemek için Burs Yönergesi'ne tıklayınız​.

ÖSYM Bursu

Üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirilecekleri programlarda belirlenen burs oranlarıyla eğitim görmeye başlar.

Tam burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücretinin tamamından

% 50 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücretinin yarısından

% 25 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler ise öğrenim ücretinin dörtte birinden muaf olurlar.

Giriş Bursları karşılıksızdır. Bu bursları alan öğrencilerden İngilizce Hazırlık Programı'nı 2 yılda başaramayanların bursları kesilir. Burslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda belirtilmiş olan azami öğrenim süreleri boyunca devam eder. Giriş Bursları, Çift Anadal Programı'nda ve Yaz Okulu'nda Mütevelli Heyet kararları doğrultusunda uygulanır.

Üstün Başarı Bursu:

Üniversitedeki ön lisans ve lisans programlarına ilk kez yerleştirilenler arasından giriş sınavı yerleştirme puan türü sıralamasında Senato tarafından belirlenen başarı dilimi içerisinde yer alan öğrencilere normal eğitim-öğretim süresince, yılda 9 ay süreyle verilen destek burslardır. Üstün Başarı Bursu, öğrencinin genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00'nin altına indiği dönemlerde dondurulur.

Onur (Başarı) Bursu:

İngilizce Hazırlık Programı'ndan sonraki her akademik yıl sonunda, o yıl için kayıtlı oldukları fakülte veya bölüm programında belirtilen normal ders yükünü almış olup aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve genel not ortalamaları 3.50 ve üstünde olmak koşuluyla, fakülte veya bölümlerinin 1. sınıf ve ara sınıflarında dereceye giren öğrencilere izleyen eğitim-öğretim yılı boyunca Onur Bursu verilir.

Onur bursunun dağılımı aşağıdaki tabloya göre yapılır.

Derece

Burs Oranı

Sınıf Birincisi

Ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %100'ünü ödemez.

Sınıf İkincisi

Ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50'sini ödemez.

Sınıf Üçüncüsü

Ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25'ini ödemez.

 

Sanat Bursları:

"Resim", "heykel", "sinema" ve "klasik batı müziği" dallarında uluslararası yarışmalarda ilk 3 dereceye giren öğrenciler arasından tercih döneminden önce Altınbaş Üniversitesi Burs Komisyonu'na başvuru yapan ve kabul edilen öğrencilere Üniversitemize yerleşmeleri durumunda verilen burslardır. Burs oranları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Spor Bursları:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aşağıdaki belirtilen alanlarda son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara Üniversitemizi tercih etmeleri ve yerleşmeleri halinde eğitim-öğretimleri süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla %100 oranında eğitim bursu sağlanmaktadır:

Milli Sporcu Bursundan faydalanmak isteyen öğrenci adayları; Milli Sporcu belgelerini ve ilgili Federasyondan alacakları ''Uygunluk'' belgelerini kayıt esnasında ibraz / teslim etmek durumundadırlar.

1. Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerinde madalya kazanan sporcular,

2. Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporlar Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları'nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik Olimpiyatları'na katılan sporcular,

3. Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarında Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular.

 

Şehit Bursu:

Her yıl 3 lisans ve 3 ön lisans olmak üzere, 6 farklı programda 6 öğrenciye Şehit Bursu verilir. Şehit Bursu alan öğrenciler öğrenim ücretinden muaf olurlar ve bursun devam süresi ÖSYM Bursları ile aynıdır.

Burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin kayıt için ilan edilen sürede başvuru için gerekli evraklar ile birlikte Öğrenci Dekanlığı, Yerleşke Yaşam Birimine ön başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuruların kontenjanı aşması durumunda merkezi yerleştirme puanına göre programın bağlı olduğu puan türünde en üst sırada bulunan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır. Sıralama sonunda Şehit Bursu alamayan öğrenciler yerleştikleri program şartlarına göre kayıt yaptırırlar.

Şehit Bursundan yararlanabilmek için 22.08.2022-25.08.2022 tarihleri arasında Yerleşke Yaşam Birimine istenen tüm belgelerle birlikte başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru sonuçları 26.08.2022 tarihinde bildirilecektir.

Başvuru sırasında istenen belgeler:

Resmî kurumlarca verilmiş şehitlik belgesi, vukuatlı nüfus kayıt belgesi, YKS Sonuç Belgesi çıktısı, Yerleştirme Sonuç Belgesi çıktısı.

İlgili lisans ve önlisans bölümleri aşağıda yer almaktadır.

Lisans programları:

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (bir öğrenci),
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (bir öğrenci),
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi - Makine Mühendisliği (bir öğrenci),

Ön lisans programları:

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Odyometri (bir öğrenci),
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik (bir öğrenci),
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (bir öğrenci),

Rektörlük Bursu:

Mütevelli Heyet kararı ile ücretli veya burslu programlara yerleşen öğrencilere hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere, ilave %25 başarıya bağlı burs verilebilir. Söz konusu burs, öğrencinin genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olduğu müddetçe normal eğitim dönemi boyunca devam eder; aksi takdirde öğrencinin bursluluk durumu girişteki oranına düşürülür.

Online Başvuru Formu İçin Lütfen Tıklayın

Kardeş İndirimi:

Altınbaş Üniversitesi Burs Yönergesi'nin 10. maddesi kapsamında; Altınbaş Üniversitesi ön lisans ve/veya lisans programlarında aynı anda kayıtlı kardeş öğrencilerimiz Kardeş İndirimi'nden faydalanabilir. Kardeş İndirimi sadece eğitim ücreti için geçerlidir ve her yeni akademik yılda yenilenmesi gerekir.

Kardeş İndirimi başvurusunun her akademik yılın başında ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin kardeş olduklarını belgeleyen evraklar (vukuatlı nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi) ile Öğrenci Dekanlığı, Yerleşke Yaşam Birimine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Online Başvuru Formu İçin Lütfen Tıklayın

“Geleceğin Altınbaş'ta" Bursu:

İlk beş tercihine Altınbaş Üniversitesini yazarak bu tercihlerinden birine yerleşecek öğrencilere, lisans eğitimleri için hak kazandıkları burs veya burslara ek olarak, Altınbaş Üniversitesinde yüksek lisans yapmaları halinde ilgili dönemin yüksek lisans ücretinde geçerli olmak üzere %50 burs sağlanır.

“Geleceğin Altınbaş'ta" Bursu İçin Gerekli Şartlar

Öğrencinin ilk beş tercihi içerisinde Altınbaş Üniversitesine yer vermesi

İlk beş tercihin Altınbaş Üniversitesi olduğunu gösteren tercih listesinin yüksek lisans kaydı esnasında ibraz edilmesi

 


​​

​​