​​İlk Yardım Merkezi

Hakkımızda

Gündelik yaşamda insan hayatını tehlikeye atan birçok kaza/olay ile karşılaşırız. “Doğru ve etkili müdahale" kaza/olay anında oldukça önemlidir. Kazazedenin yaşamsal fonksiyonlarının durduğu ya da durmak üzere olduğu kaza ya da yaralanmalarda, ilk yardımın hızlı ve etkin bir şekilde başlatılması hayati önem taşır.

İlkyardım : Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

İlkyardımcı: Bakanlıkça belirlenen standartlara uygun eğitimi alarak, verilen eğitim çerçevesinde uygulamalar yapabilen ilkyardımcı belgesi sahibi olan kişilerdir.​

(İlk yardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.)

Sağlık Bakanlığı tarafından  yayınlanan 29.07.2015 tarihli ve 29429 sayılı İlk Yardım Yönetmeliğinin 19. maddesine göre İş sağlığı ve güvenliği kapsamında

a) Az tehlikeli iş yerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilk yardımcı,

b) Tehlikeli iş yerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,

c) Çok tehlikeli iş yerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilk yardımcı,

bulundurması zorunludur.
İlk yardım, eğitimli bireyler tarafından yapılmalıdır. Bu eğitimler Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde verilmektedir.

 Altınbaş Üniversitesi İlk Yardım Eğitim Merkezi 

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, bünyesinde Sağlık Bakanlığı tarafından "ilk yardımcı" yetiştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Sağlık profesyonelleri yetiştiren, alanında uzman ve deneyimli eğitmenleriyle ilk yardım konusunda donanımlı bireyler yetiştirmek misyonuyla faaliyetini sürdürmektedir.

Eğitimler Üniversitemiz Bakırköy Yerleşkesinde Sağlık Bakanlığınca onaylı eğitim salonumuzda verilmektedir. Sınavlarda başarılı olan katılımcılara Bakanlıkça onaylı "ilk yardımcı sertifikası" verilir.

Eğitimin süresi 16 saat olup katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.

 Eğitim İçeriği

Genel İlk Yardım Bilgileri:

» Hasta / yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
» Temel yaşam desteği
» Kanamalarda ilk yardım
» Yaralanmalarda ilk yardım
» Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım
» Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
» Bilinç bozukluklarında ilk yardım
» Zehirlenmelerde ilk yardım
» Hayvan ısırmalarında ilk yardım
» Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
» Boğulmalarda ilk yardım
» Hasta / yaralı taşıma teknikleri

İlk Yardım Yönetmeliği'ni görmek için tıklayınız.

Mesul Müdür/Eğitmen: Zehra Yıldız Çevirgen

İletişim: auiyem@altinbas.edu.tr

Instagram: @auiyem