ÖĞRENCİ PORTALI ADAY ÖĞRENCİ INTERNATIONAL STUDENTS

Erasmus Koordinatörlüğü 

Erasmus Koordinatörlüğü Değişim Programlarının genel işleyişi ve koordinasyonundan sorumludur.

» Erasmus Öğrenim, Erasmus Staj, IAESTE Uluslararası Staj Programı, Uluslararası Değişim Programları kapsamında Altınbaş Üniversitesinin öğrencilerine destek verir, hareketlilikle ilgili tüm süreçlerini yürütür. 

» erasmus@altinbas.edu.tr 


Öğrencilerden sıklıkla gelen sorular nelerdir? 

» Bölümümün hangi Üniversitelerle Anlaşması var? 
» Ne zaman başvurabilirim? 
» Ne kadar mali destek alabilirim? 
» Not ortalamam kaç olmalı? 
» İngilizce sınavının seviyesi nedir? Geçme notu kaç? 

Öğrencilerimizin sorularını yanıtlamak üzere her yıl birinci ve ikinci dönem, her kampüste biri İngilizce biri Türkçe olmak üzere 2 Tanıtım Semineri düzenlenmektedir. Tüm duyuru ve faaliyetlerimize Üniversitemizin duyurular sayfasından erişilebilmektedir. 

Öğrencilerimiz geçtiğimiz yıllara ait Tanıtım Semineri sunumlarına web sitemizden ulaşabilir, soruları için doğrudan Erasmus Ofis ile irtibata geçebilir: erasmus@altinbas.edu.tr

 

Erasmus ile eğitim görmek için hangi şartlara sahip olmak gerekir?  

Başvuru koşulları projeye ve yıllara göre değişiklik gösterebilmektedir. İlgili başvuru çağrısı için belirlenen başvuru koşulları için mutlaka başvuru çağrılarımız incelenmelidir. 

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için genel şartlar aşağıdadır; 

1. Başvuru aşamasında ve hareketlilik süresince kayıtlı tam zamanlı öğrenci olmak,
2. Genel Not Ortalaması : 2,20 (Ön lisans, Lisans) 2,50 (Lisansüstü),
3. Yeterli sayıda AKTS yükünün kalmış olması (1 dönem gitmek isteyen öğrenciler için en az 60 AKTS’lik, 2 dönem gitmek isteyen öğrencilerin ise 90 AKTS’lik kredi yükü kalmış olmalı.), 
4. Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanılmışsa toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

Başvurusu geçerli olan ve gideceği üniversitede İngilizce eğitim alacak tüm öğrencilerimizin, başvuru sonrasında, Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından gerçekleştirilen B2 (Upper-intermediate) seviyesindeki sınavdan 100 üzerinden en az 60 alması gerekmektedir. 

Uluslararası Değişim Programları ile eğitim görmek için hangi şartlara sahip olmak gerekir?

» Uluslararası Değişim Programlarının koşulları kurumlarla yapılan anlaşmanın metninde yer almakta olup her üniversite için farklılık gösterebilmektedir. 

» Başvurularımız her zaman açık olup öğrencilerin anlaşmalı olan kurumların kriterlerini sağlaması ve son başvuru tarihlerini takip etmesi önem arz etmektedir.  

IAESTE Uluslararası Staj Programına katılmak için hangi şartlara sahip olmak gerekir?   

» IAESTE, teknik alanda öğrencilerin deneyimlerini artırmayı amaçlayan bir programdır ve Altınbaş Üniversitesi bu program üyeleri arasında yer almaktadır. Programa, başvuru aşamasında ve hareketlilik sırasında, bir yükseköğretim programına aktif öğrenci statüsünde kayıtlı olan ve tam zamanlı öğrenciler başvuruda bulunabilir. (Lisans önceliklidir. Yüksek lisans öğrencileri de başvuru yapabilirler) 

» Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde bulunan öğrenciler başvurabilir. (Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği) 

» Genel not ortalamasının en az 2,00 olması gereklidir. 

» İngilizce notunun en az 70 olması gereklidir. 

» Mezun olacak öğrenciler programdan yararlanamazlar.

Erasmus ve diğer uluslararası değişim programlarına katılmanın kişisel olarak katkıları nelerdir? 

» Değişim programlarına katılan öğrenciler; kariyer, kişisel gelişim ve hayat kalitesi yönünden, değişim programlarına katılmayan öğrencilere göre daha hızlı gelişim göstermektedirler. 

» Avrupa Komisyonu tarafından yapılan geniş katılımlı anketlere göre Erasmus programına katılan öğrencilerin %80’i mezun olduktan 3 ay sonra iş bulabilmektedir. Erasmus staj hareketliliğine katılan öğrencilerin en az yarısı staj yaptıkları yerden iş teklifi alabilmektedir. 

» Hareketlilik sonunda gerçekleştirilen anket çalışmalarında, Erasmus Hareketliliklerine katılan Üniversitemiz öğrencilerinin %90’ı aşağıdaki yetkinlikleri büyük ölçüde geliştirdiklerini ifade etmiştir; 

 • Ekip çalışması 

 • Fikir üretme ve hayata geçirme 

 • Kendini ifade etme 

 • Problem çözme, zor durumlarda çözüm bulma 

 • Öğrenim sürecini bireysel olarak planlama ve yürütme

 • Görev ve faaliyetleri planlama ve organize etme 

 • Kültürlerarası iletişim (kültürel çeşitliliğin değerini anlamak)

 • Analitik düşünme 

 • İnternet, sosyal medya, vb. gibi araçları akademik, sosyal ve profesyonel alanda kullanma

 • Yeni bir ortama veya duruma uyum sağlama 

 • Farklı kültürlere sahip kişilerle iş birliği yapma, uyum içinde çalışma  

 • Kendi yetkinliklerinin farkına varma, kendin güvenme 

 • Yeniliklere açık olma

 • Akademik, profesyonel 

“Altınbaş Üniversitesinde erasmus yapmak” deyince akla gelmesi gereken ayrıcalıklar var mıdır? 

Altınbaş Üniversitesinde 3 farklı Erasmus Projesi yürütülmektedir.  Dolayısı ile öğrencilerimizin diğer üniversitelerin öğrencilerinden daha fazla değişim hareketliliği imkânı bulunmaktadır. 

 • Normal Erasmus Projeleri dışında, Erasmus KA107 Projeleri kapsamında daha fazla mali destek imkânıyla, öğrencilerimizi Fas, Ürdün, Bosna, Kosova gibi diğer ülkelere gönderebiliyoruz. 
 • Erasmus Internship4All Staj Konsorsiyumu Projesi sayesinde, ortaklarımızın desteği ile öğrencilerimizin daha kaliteli staj hareketlilikleri yürütmesine destek olmak ve yurt dışında staj yeri bulmasına destek olmak hedeflenmektedir. 

» Altınbaş Üniversitesinde Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılan öğrencilerin hepsine aşamalı olarak talep ettikleri tüm süreler için hibe (mali destek) sağlanabilmiştir. 

» Uzman kadrosu sayesinde desteğe ihtiyacı olan, bir sorun yaşayan öğrencilere hızlı ve doğrudan bireysel destek olunabilmektedir.

Daha detaylı bilgi için: http://www.altinbas.edu.tr/tr/erasmus-tr/duyurular