Rektörle Buluşma

​​

Altınbaş Üniversitesi'nde gelenek haline gelen her akademik yılda yapılan “Rektörle Buluşma" toplantıları tamamlandı. Toplantılar, öğrenciler, idari ve akademik personel ile farklı oturumlarda gerçekleştirildi. Toplantılarda, öncelikle Altınbaş Üniversitesi'nin genel stratejisi ele alındı.

Öğrenciler ile gerçekleşen toplantıların başında Prof. Dr. Çağrı Erhan üniversite stratejisi hakkında genel bilgiler verdiğini açıkladıktan sonra öğrencilerden gelen soru, talep ve şikayetlere toplantıda hazır bulunan daire başkanları ile birlikte çözüm bulacaklarını aktardı.

Senede 2 kez bu toplantıların gerçekleştiğini söyleyen Erhan, bunun amacının ortada olan problemlerin büyümeden çözmek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çağrı Erhan, Erasmus hibelerinden sosyal imkanlara öğrencilerin bütün soru ve sorunlarını tek tek dinledi ve cevaplandırdı.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan toplantılarda, üniversitenin hedeflerini ortaya koydu, hazırlanmakta olan yeni stratejik plana dair bilgiler verdi. Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Üniversitemiz artık 15 yaşında. Olgun bir noktada, pek çok konuda deneyimlerimizle yolumuza sağlam şekilde devam ediyoruz" dedi.

Prof. Dr. Çağrı Erhan “Bugün, 13.500 öğrencimize ek olarak 1000'e yakın akademik ve idari personelimiz var. Bununla doğru orantılı olarak, üniversitemizden de beklentiler değişiyor. URAP ve THE – Times Higher Education gibi önemli sıralamalarda üst basamaklara çıkmak hedefimiz" dedi.

Aynı zamanda üniversitenin başarılarına da değinen Çağrı Erhan “Verimliliğimizi artırarak, personel ve öğrenci memnuniyetini nasıl üst düzeye taşıyabiliriz? Üniversitemiz uluslararasılaşmada hem uluslararasında hem de Türkiye'de bir numaraya yükseldi. Akademik iş birliklerimizi geliştirerek, bunları çeşitlendirme konusunu ağırlık vermek zorundayız. Çünkü belli ülkelere ve bölgelere dayanarak bir uluslararasılaşma stratejisi takip ettiğinizde gerek Türkiye'nin o ülkelerle ikili ilişkilerinde gerekse o ülkelerin kendi ilişkinlerinde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak, bazen size olumsuz yansımalar söz konusu olabiliyor. O yüzden ağırlıklı olarak artık çeşitlendirme üzerinde duruyoruz. 2023 sonu itibariyle akreditasyon ve kalite belgelerinin sağlanması üzerinde durmuştum. Gerçekten de gerek idari süreçlerde gerek eğitim süreçlerinde İSO belgelerini alan Üniversiteler arasında olduk. Türkiye'nin en prestiji belgesi olan Turquality belgesiyle taçlandırıldık." Diye belirtti.

Rektör Erhan, Altınbaş Üniversitesi'nin uluslararasılaşma konusunda önemli adımlar attığına dikkat çekerek, 3. stratejik plan için çalışmalara başlandığını söyledi. Erhan, “Yeni stratejik planımızın 2 bileşeni var. Sürdürebilirlik ve dayanıklılık. Sürdürülebilirlik artık her ortamda duyulan, aşina bir kavram. Pek çok boyutu olan bir unsur. Dayanıklılık kurumlar için çok önemli. Örneğin pandemi, deprem gibi. Bu süreçlerde online eğitime mecbur kılan durumları atlattık. Üniversitemizin ayakta kalması, felaketler karşısında eğitimi devam ettirmesine yönelik çalışmaları kapsıyor. Tüm bu süreçlerde anahtar kavram verimlilik. Verimlilik görev alanında hedeflerine ne kadar hatasız ulaştığın, paydaşlarının memnuniyetinin ne kadar büyük olduğu ile ölçülür. Sadece maliyet hesabı değildir" diye konuştu.

Prof. Dr. Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi'nin bütün fakültelerinin akreditasyon süreçlerini başarıyla yürütmesinden dolayı fakülte yöneticilerine teşekkür etti.

Erhan, dijitalleşme çalışmaları çerçevesinde kurum içi iletişimin daha da etkin hale getirileceğini vurguladı.

​