Kanser hastalıklarının erken tanısı için yürütülecek projemize Avrupa Komisyonundan büyük destek

Kanser gibi ölümcül hastalıkların erken teşhisini sağlayacak olan uluslararası proje ile yeni bir lazer platformu oluşturulacak. Proje yürütücülerinden Prof. Dr. Feride Severcan, proje çerçevesinde kullanılacak olan cihazın yeni bir endoskopi tipi olarak işlev görebileceği ve en erken evrede bile tanı konulabileceğini söyledi.

Tıp Fakültemizin dahil olduğu uluslararası konsorsiyum, kızılötesi ve raman spektroskopisi ve görüntüleme teknikleri ile hastalıkların erken teşhisinde süratli ve hassas sonuç alınabilecek yeni bir lazer platformu için çalışmalara başlıyor. Ayrıca üniversitemiz söz konusu projenin geliştirilmesi için Ufuk Avrupa Programı'nın Dijital, Endüstri ve Uzay kategorisi çerçevesinde, Avrupa Komisyonundan 562 bin Avro'luk bütçe ile desteklenmeye hak kazandı.

 

Proje ​​adının “Ultra-Fast Chemical Analysis Imaging With Raman (uCAIR)" olduğunu belirten Proje yürütücüsü ve Tıp Fakültemizin Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feride Severcan proje çerçevesinde yeni bir lazer platformu geliştirileceğini ve bunun da yeni bir endoskopi tipi olarak işlev görebileceği müjdesini verdi.

 

Erken tanı için dev adım

 

Biyofizik Anabilim Dalı Başkanımız ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Feride Severcan, söz konusu projelerinin erken tanı ve hastalıkların moleküler mekanizmasını anlamakta, böylece yeni tedavi imkanlarının geliştirilmesi konusunda önemli faydalar sağlayacağını belirtti. Prof. Dr. Feride Severcan aynı zamanda ABD Stanford Üniversitesi'nin 2020 yılından beri her yıl yayınladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer alan dünyaca tanınmış önemli bir bilim insanı. Kanser, nöromüsküler ve nörodejeneratif hastalıklar gibi pek çok hastalığın erken evrede tanısında sıkıntı yaşandığına dikkat çektiği açıklamalarında, kat'i teşhisin genellikle geç evrede yapılabildiğini anlattı. Severcan patoloji sonuçlarının sübjektif olduğunu, incelemeyi yapan kişiye göre değişiklik gösterilebildiğini söyledi. Bazı tanı metotlarının da çok pahalı olduğuna değinerek, tanıda gecikmenin ölümlere veya tedavi masraflarının artmasına neden olduğunu vurguladı. Bu nedenle son yıllarda bilim dünyasında hastalıkların erken tanısında kullanılabilecek süratli, kullanıcıdan bağımsız, ucuz ve hassas metotları geliştirmek için çalışmaların hızlandığını kaydetti. Yeni kabul edilen bu projelerinin hastalık teşhisinde şu anda mevcut sistemlerden daha süratli ve hassas bir şekilde sonuç verebilecek, Raman spektroskopisi ve mikroskopisinde kullanılacak yeni bir lazer platformu olduğu ve bir endoskopi olarak işlev görebileceği bilgisini verdi. Ayrıca projenin çıktısı olabilecek yeni fotonik teknolojileri, temel araştırma mikroskopları ve mikroakışkan kanalları izlemede kullanılabilecekleri gibi yeni biyobelirteç belirlenmesinde, sistoskopide ve ilgili olabilecek tıbbi görüntüleme cihazlarında da kullanım alanı bulabilecek.

 

“Projede hastalık olarak mesane kanseri seçildi"

 

Severcan, doğrusal olmayan optik fiberler, optronik, geniş bantlı Raman ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak gerçekleştirilecek bu lazer platformunun etkinliğinin, üniversiteleri bünyesinde hasta doku ve hücreler üzerinde deneneceğine işaret etti. Severcan'ın projeyle ilgili verdiği bilgiler şöyle: “Projede hastalık olarak mesane kanseri seçildi. Geliştirilen bu sistem kullanılarak yapılan Raman spektroskopik görüntüleme sonuçları ve dolayısı ile yeni geliştirilen sistemin başarısı, Üniversitemiz bünyesinde yapılacak kızılötesi ve Raman spektroskopisi ve görüntülemesi sonuçları ile karşılaştırılarak teyit edilecek. Bunun yanında, projedeki tüm orijinal araştırma kısmının hasta doku, hasta ve sağlıklı idrar örneklerini üniversitemiz temin edecek ve proje araştırma ortaklarına iletecek."

 

 

​