Close

Acil Durum Eylem Rehberi

ACİL DURUM EYLEM REHBERİ

Anında müdahale edilmesi ya da harekete geçilmesi gereken bazı acil (çoğunlukla öğrencinin kendine ya da başkasına zarar verme riskinin olduğu) durumlar vardır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, öğrenciye yaklaşmak, endişenizi belirtmek ve öğrenciyi ilgili birimlere yönlendirmeniz önemlidir. Acil durumlar şunlar olabilir: 1) İntihar girişimi risk durumu

2) Başkasına zarar verme (kasıtlı olarak, düşünce süreçlerinde bozulmalar nedeniyle ya da ihmal yoluyla) 3)Akut psikolojik krizler (psikotik/manik atak, öfke nöbeti, sinir krizi gibi) 4) Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde uygunsuz davranışlar ya da zehirlenme

 İLGİLİ BİRİMLER

SKS: Altınbaş Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nı,

PDB: Altınbaş Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı çalışan klinik psikologlardan oluşan birimi,

İD: Altınbaş Üniversitesi İdari İşler Direktörlüğü’nü,

SHB: Altınbaş Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı çalışan hemşire ve doktordan oluşan birimi,

RY: Altınbaş Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın bağlı olduğu Rektör Yardımcısını,

KM: Konukevi Müdürlüğü’nde bulunan yönetici birimi,

 ifade eder.     

1) İNTİHAR GİRİŞİMİ RİSK DURUMU:

a) PDB’ye bireysel görüşmeler için devam eden bir öğrenci görüşmeler sırasında psikoloğa intihardan söz ederse;

i. Risk değerlendirmesi yapılır.

ii. Risk düzeyi düşükse öğrenci ile kendisine zarar vermeyeceğine dair sözlü ya da yazılı anlaşma yapılır ve psikolog tarafından gerekli görülürse psikiyatrik destek almaya yönlendirilir. Psikolog gerekli görürse terapi anlaşması gereğince öğrenciye kendine zarar verme durumu söz konusu olduğunda gizlilik ilkesinin bozulduğunu hatırlatıp öğrenciyi haberdar ederek ailesine durum hakkında bilgilendirmede bulunur.

iii. Orta ve yüksek düzey risk olması durumunda öğrenciye görüşmelerin başlangıcında imzalamış olduğu kendisine ya da bir başkasına zarar verme ihtimali olduğu durumlarda gizlilik ilkesinin geçersiz sayıldığı ifadesinin yer aldığı terapi anlaşması hatırlatılır. Bu anlaşmanın gereğince kendisine haber verilerek aileye ve  ilgili idari kişiye konu ile ilgili bilgi verilir. PDB tarafından öğrencinin bir hastanenin psikiyatri servisine başvurması için kendisine ve ailesine yönlendirmede bulunulur.

iv. İlk müdahaleden sonra mümkün olan durumlarda psikiyatri servisiyle ortak değerlendirme yapılır ve üniversite psikolojik danışmanlık merkezinde takibi uygun ise buradan da takip edilir.

b) Üçüncü bir kişi vasıtasıyla (arkadaşları, akademik ya da idari personel) bir öğrencinin intiharla ilgili düşünceleri olduğu öğrenilirse;

i. Bu düşünceleri fark eden kişi söz konusu öğrenciyi psikolojik yardım/destek alması konusunda cesaretlendirir ve PDB’ye yönlendirir. Öğrenci bireysel görüşmeyi kabul ederse PDB psikologları tarafından gerekli değerlendirme yapılır ve a. maddesindeki adımlar uygulanır.

ii. Öğrenci görüşmeyi reddederse bu durum (arkadaşları veya ilgili kişi tarafından) öğrenci bilgisi dahilinde aile veya yakınları ile paylaşılır, gerekli bilgilendirmeler yapılır ve öğrenciye ulaşmaları sağlanır. Öğrencinin psikiyatrik destek alması önerilir.

iii. Krize müdahalenin tüm adımlarında ilgili kişiler/birimler birbirleri ile irtibat halinde olmalıdır. Ancak, kişi psikolojik ya da psikiyatrik tedavi görüyor olsa dahi ne yazık ki intiharı önlemenin % 100 mümkün olmadığı unutulmamalıdır.
 

c) Öğrencinin kendine zarar verme ya da intihar girişiminde bulunma anı herhangi bir kişi tarafındanfark edildiğinde:

Mesai saatleri ve kampüs(okul ve yurt binası) içinde bunu fark eden kişi SKS ve İD birimlerini bilgilendirmeli, PDB, SHB ve güvenlik biriminin olay yerine ulaşması sağlanmalıdır. Öğrenciye yakın olduğu düşünülen kişi öğrenciyi sakinleştirmek ve eyleminden vazgeçirmek için konuşabilir.

  1. Öğrenci işbirliği yapar ve eyleminden vazgeçerse PDB kendisiyle acil durum görüşmesi yapar ve gerekli görürse öğrenciyi psikiyatriye yönlendirir.

  2. Öğrencinin eyleminden vazgeçmediği durumlarda güvenlik birimi tarafından Polis, Ambulans ve ihtiyaç halinde İtfaiye olay yerine çağrılmalıdır.

  3. Durum ile ilgili RY’ye bilgi verilir.

d) İntihar girişimi üniversite içinde veya konukevinde gerçekleştiyse;

i. Kişinin kendi fiziki bütünlüğüne yönelik her türlü zarar verme girişimi tıbbi bir durumdur ve bu gibi durumlarda öncelikli olarak tıbbi ilk yardım gereklidir. Yapılacak tıbbi müdahale intihar girişiminde bulunan öğrencinin yaşadığı hayati tehlikeye yönelik uygulanacak ilk yardım ve hayat kurtarma işlemlerini içerir.

ii. Konukevi ya da yerleşke içinde gerçekleşen intihar girişimlerinde SHB’ye haber verilir. İlk müdahale SHB ya da kurum dışındaki bir sağlık kuruluşunda/hastanede doktor ya da hemşire tarafından yapılır.

iii. İntihar girişiminin boyutu ne olursa olsun, söz konusu öğrencinin durumunu ailesine haber vermek gerekir. Bir kişinin kendisinin ya da başkasının fiziksel bütünlüğüne zarar verme ihtimali olduğunda 18 yaşından büyük olması ailesine haber verilmesine engel değildir.

İntihar Vakalarına Müdahalede PDB’nin Sorumlulukları: İntihar vakalarında öğrencinin götürüldüğü sağlık kurumunda bir psikiyatri servisine yönlendirme yapacaktır. Burada öğrencinin fiziksel ve ruhsal sağlığı ile ilgili gerekli “tıbbi ve psikiyatrik” müdahaleler yapıldıktan sonra değerlendirme yapıldıktan sonra takibi uygun ise psikiyatrik tedaviye ek olarak PDB’deki psikologlar tarafından da takip edilebilir. Yukarıda sıralanan acil durumlar eğer kampüs içerisinde ve mesai saatlerinde gerçekleşmişse: Eğer öğrencinin her an kendisine ya da bir başkasına fiziksel zarar verebileceği düşünülüyorsa, öncelikle İD ve/veya Güvenlik Birimi aranır. Daha sonrasında PDB’den ya da SHB’den bir uzmanla görüşmesini sağlanır.

Mahmutbey Yerleşkesi için;

Güvenlik Birimi: (0212) 604 0100                   Dahili: 1133 - 1134                 

Sağlık Hizmetleri Birimi: (0212) 604 0100     Dahili: 2206 – 2308

PDB: (0212) 604 0100                                     Dahili: 1174

 

Bakırköy Yerleşkesi için;

Güvenlik Birimi: (0212) 709 45 28                                   

Sağlık Hizmetleri Birimi: (0212) 709 45 28    Dahili: 5064

PDB: (0212) 709 45 28                                    Dahili:

 

Gayrettepe Yerleşkesi için;

Güvenlik Birimi: (0212) 373 59 00                               

Sağlık Hizmetleri Birimi: (0212) 373 59 00    Dahili: 

PDB: (0212) 373 59 00                                    Dahili: 2312

Eğer mesai saatleri dışında ve kampüs içerisinde böyle bir durumla karşılaşırsanız: Güvenlik Birimi’nden yardım alarak öğrenciyi en yakın hastaneye götürmek en iyi seçenek olacaktır.

112 Acil Servis ile en yakın sağlık kuruluşlarına (Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (0212 409 15 15), Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi (0212 404 15 00), Medipol Mega Üniversite Hastanesi (0212 460 7777) yönlendirme yapılabilir. Öğrenci konukevinde kalıyorsa, lütfen KM’nin de durumdan haberdar olmasını sağlayın.

Bu durumlardan biri eğer kampüs dışında yaşanıyorsa: Öğrenciyi yalnız bırakmayın. Gerekirse ailesi olay yerine gelen kadar öğrenciye eşlik etmesi için en yakını olan bir kişiden ya da arkadaşından yardım isteyin. En yakın sağlık kuruluşu veya duruma göre ya 112 Acil Servis veya 155 Polis İmdat ile iletişime geçin ve öğrencinin ailesini bilgilendirin. 

2) BAŞKASINA ZARAR VERME:

 a) Öğrencinin başkasına zarar verme riski fark edilirse:

 i. Eğer bu durum PDB tarafından fark edilirse öncelikle risk değerlendirmesi yapılır. ii. Risk düzeyi düşükse öğrenci ile psikolog arasında başkasına zarar vermeyeceğine dair sözlü bir anlaşma yapılır. Zarar verme ile ilgili bir eylemde bulunma isteği duyduğunda hemen PDB’ye başvurması önerilir.

 iii. Orta ve yüksek düzey risk olması durumunda öğrenciye haber verilerek ilgili birimlerin önlem alması açısından konu ile ilgili bilgilendirilecekleri ve gizlilik ilkesinin bozulacağı bildirilir (görüşmelerin başında kişinin kendisine ya da bir başkasına zarar verme ihtimali olduğunda gizlilik ilkesinin geçersiz sayılacağına dair bir onay yazısı tüm öğrencilere okutulur ve imzalı onayı alınır).

iv. Gerekli görüldüğü takdirde öğrenci PDB tarafından psikiyatriye yönlendirilir.

v. Bu durum başka bir birim/kişi tarafından fark edilirse konu ile ilgili İD ve Güvenlik Birimi bilgilendirilmelidir ve öğrenci PDB’ye yönlendirilmelidir.

 b) Öğrenci başkasına zarar vermişse:

i. Bu durum PDB tarafından fark edilirse öğrenciye gizlilik ilkesinin bozulacağı hatırlatılır. Gerekli görülürse ilgili birimlere konu ile ilgili haber verilmesi gerektiği bildirilir.

ii. Bu durum PDB dışında bir birim/kişi tarafından fark edilirse gerekli görüldüğü takdirde öğrencinin bilgisi dahilinde disiplin süreci başlatılmalıdır.

iii. ÖğrenciPDB’ye yönlendirilebilir.

 3) AKUT PSİKOLOJİK KRİZLER

i. Durumu fark eden kişi ya da birim önce SKS, SHB, PDB, İD ya da güvenlik birimini, konukevinde kalıyorsa KM’nü bilgilendirmelidir. Öğrenci SHB’ne getirilmelidir. Getirilemeyecek durumda ise SHB, yanında PDB ve güvenlik birimi eşlik ederek öğrencinin yanına ulaşmalıdır.

ii. Öğrenci kendisine ve çevresine zarar vermeyeceğinden emin olunduktan sonra PDB ile görüşmeye yönlendirilmelidir. Eğer öğrenci sakinleştirilemiyorsa ambulans çağrılmalı ve ambulans gelene kadar SHB’de gözlem altında tutulmalıdır.

iii. Hastane yatışı gerekse de gerekmese de öğrencinin ailesi PDB tarafından durumla ilgili bilgilendirilmeli, sonrasında durumu takip edilebiliyorsa SHB ve PDB tarafından takip edilmelidir.

iv. Kriz durumu mesai saatleri dışında gerçekleştiyse güvenlik birimi, konukevinde kalıyorsa KM müdürü bilgilendirilmeli, gerekli görülürse öğrencinin PDB’den randevu alması önerilmelidir. Eğer öğrenci sakinleşmiyorsa ambulans çağırılarak en yakın hastaneye sevk edilmelidir.

 4) ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE UYGUNSUZ DAVRANIŞLAR YA DA ZEHİRLENME

 i. Bunu fark eden birim ya da kişi SHB’ye haber vermelidir. Öğrenci getirilebilecek durumdaysa GB eşliğinde SHB’ye getirilmeli, getirilemeyecek durumda ise SHB’nin güvenlik birimi ile öğrencinin bulunduğu yere gitmesi sağlanmalıdır. GB İD’ye haber vermelidir.

 ii. Öğrenciden ya da öğrencinin yanında bulunan kişilerden durumla ilgili bilgi alınmalıdır. Eğer uygunsa SHB tarafından öğrenciye tıbbi müdahale gerçekleştirilir. SHB tarafından uygulanamayacak bir müdahale söz konusuysa ambulans çağırılır ve öğrenci en yakın hastaneye sevk edilir.

 iii. SHB öğrencinin bilgisi dahilinde ailesi ile durumu paylaşır. Öğrenciyi PDB’ye yönlendirir.

 iv. Bu durum mesai saati dışında gerçekleştiyse GB bilgi verilir, öğrenci konukevinde kalıyorsa KM de bilgilendirilir ve ambulans ile öğrencinin en yakın hastaneye sevk edilmesi sağlanır.

 

 KAYNAKÇA

  1. Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi, Acil Durum Rehberi.

  2. Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi, Akademik Kadro için Öğrencilere Yardım Rehberi.

  3. Mersin Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, Öğrenci Danışmanları ve Öğretim Üyeleri için Öğrencileri Psikolojik Yardım Alma Konusunda Yönlendirme Rehberi.

  4. Okan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (OPDEM), Acil Durum İşleyiş Protokolü.

 

 EK – 1

Altınbaş Üniversitesi’ne En Yakın Hastaneler

 

SIRA NO

 

HASTANENİN ADI

 

TELEFON

 

ADRES

 

 

1

Medipol Mega Üniversite Hastanesi

 

Çağrı Merkezi: 444 07 44

 

0212 460 70 70

TEM Avrupa Otoyolu Göztepe Çıkışı No: 1

Bağcılar – İstanbul

 

(3 KM)

 

 

2

Tem Hospital

0 212 494 34 34

0 533 659 87 93

0 533 925 12 71

Mehmet Akif Mah. Kemalpaşa Cad. No:92 (Mahmutbey Gişeleri Yanı)

İkitelli – İstanbul

 

(3 KM)

 

 

3

İstanbul Hospital

 

0 212 698 30 70

Atatürk Mah., Pazaryolu Cad. No:30

İkitelli –İstanbul

 

(3,2 KM)

 

 

4

Özel İstanbul Medicine Hospital

 

0212 489 08 00

Barbaros Mah. H. Ahmet Yesevi Cad. No:149 Güneşli

Bağcılar / İstanbul

 

(4,6 KM)

 

 

 

5

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Araştırma Hastanesi

 

0212 692 20 00

 

0212 548 48 64

İstasyon Mah., Turgut Özal Bulvarı No:11

Küçükçekmece – İstanbul

 

(7,4 KM)

 

 

6

Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi

 

0212 440 4000

Merkez Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, 6. Sokak

Bağcılar – İstanbul

 

(7,7 KM)

 

 

 

7

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

0212 404 15 00

 

0212 495 59 20

Atakent Mh. Turgut Özal Cd. No:1 Küçükçekmece -İstanbul

 

(8,6 KM)

 

 

8

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

 

0212 409 15 15

Zuhuratbaba Mah, Dr.Tevfik Sağlam Cad. No :25/2, Bakırköy/İstanbul

 

(13,1 KM)

 

9

ACİL SERVİS

112