Close

Burslar

BURSLAR ve İNDİRİMLER

Altınbaş Üniversitesinde ÖSYM giriş burslarının yanı sıra akademik, sportif ve sanatsal başarıları ödüllendiren ve destekleyen pek çok farklı burs ve indirim olanağı bulunuyor.

2018-2019 akademik yılında sunulan burslar ve kapsamları aşağıda yer almaktadır.

ÖSYM Bursu

Üniversite tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirilecekleri programlarda belirlenen burs oranlarıyla eğitim görmeye başlar.

  •          Tam burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücretinin tamamından
  •           % 75 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücretinin dörtte üçünden
  •           % 50 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğrenim ücretinin yarısından
  •           % 25 burslu programlara yerleştirilen öğrenciler ise öğrenim ücretinin dörtte birinden muaf olurlar.

Burslar, programın öğrenim süresince devam eder, öğrenim dili İngilizce ve Almanca olan burslu programları kazanan öğrenciler için burs, İngilizce/Almanca Hazırlık Programını da kapsar. Üniversitemize dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin normal eğitim-öğretim süreleri ise intibak ettirdikleri sınıf göz önüne alınarak belirlenir. Bu sürelerin aşılması durumunda burs oranı, ilk yıl giriş oranının %80'ine, ikinci yıl için %50'sine düşer. Üçüncü yıla uzama durumunda burs tümüyle kesilir.

Altınbaş Üniversitesi (Üstün Başarı) Bursu:

AYS yerleştirme puan türü sıralamasında ilk 2000 arasında yer alan ve Altınbaş Üniversitesine yerleştirilen öğrenciler ayda 1.000 TL destek bursu almaya hak kazanır. Destek bursu, öğrencilerin eğitimlerini başarıyla sürdürmeleri koşuluyla normal öğrenim hayatları boyunca yılda 9 ay süreyle verilir. Bu öğrencilere ayrıca bir dizüstü bilgisayar hediye edilir.

Onur (Başarı) Bursu:

Altınbaş Üniversitesinin lisans ve ön lisans programların birinci ve ara sınıflarında dereceye giren ve ortalamaları 3,50’nin üzerinde olan öğrencilere izleyen eğitim-öğretim yılı boyunca aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda Onur (Akademik Başarı) Bursu verilir.

 

Derece

                   Burs Oranı

Sınıf Birincisi

Ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin  %100’ünü ödemez.

Sınıf İkincisi

Ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50’sini ödemez.

Sınıf Üçüncüsü

Ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %25’ini ödemez.

  

Spor ve Sanat Başarı Bursları:

Resim, heykel, sinema ve klasik batı müziği dallarında uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye giren öğrencilerden, tercih döneminden önce Altınbaş Üniversitesi Burs Komisyonuna başvuru yapıp, kabul edilenler;

Çeşitli spor ve sanat dallarında Altınbaş Üniversitesi adına üniversiteler arası yarışmalara katılarak ulusal veya uluslararası ilk üç dereceye girmiş;

Olimpik branşlarda A, Genç ve Ümit Milli olan, uluslararası spor organizasyonlarında ülkemizi temsil etmiş öğrencilere verilecek burstur.

Şehit Bursu:

Her yıl 3 lisans ve 3 ön lisans olmak üzere, 6 farklı programda 6 öğrenciye Şehit Bursu verilir. Şehit Bursu alan öğrenciler öğrenim ücretinden muaf olurlar ve bursun devam süresi ÖSYM Bursları ile aynıdır.

2019-2020 akademik yılı için şehit bursu verilecek olan lisans ve ön lisans programları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

                                                                     LİSANS

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi

1 öğrenci

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

1 öğrenci

Diş Hekimliği Fakültesi

 

1 öğrenci

ÖNLİSANS

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

1 öğrenci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İş Sağlığı ve Güvenliği

1 öğrenci

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

1 öğrenci

Kardeş İndirimi:

Altınbaş Üniversitesi Burs Yönergesinin 9. maddesi kapsamında; Altınbaş Üniversitesi önlisans ve/veya lisans programlarında aynı anda kayıtlı kardeş öğrencilerimiz kardeş indiriminden faydalanabilir.

Kardeş indirimi sadece eğitim ücreti için geçerlidir ve her yeni akademik yılda yenilenmesi gerekir.

Kardeş indirimi başvurusunun her akademik yılın başında ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar yapılması gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin kardeş olduklarını belgeleyen evraklar (vukuatlı nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdan fotokopisi) ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuru yapmaları zorunludur.

Kayıt döneminde indirimsiz ödeme yapılmış ise başvurunun uygun bulunmasından sonra indirim oranında iade yapılır.

 

Burslar ve indirimlerle ilgili olarak Altınbaş Üniversitesi Burs Yönergesi hükümleri uygulanır. Burs Yönergesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.