Close

Akademik Pozisyonlar

Akademik kadro ilanlarına aşağıdaki sekmelerden ulaşabilirsiniz

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 •           Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündekiYÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 •           2 adet vesikalık fotoğraf,
 •           SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program/Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

Tıp

Kardiyoloji

Profesör

2

SynCardia TAHT-T total yapay Kalp transplantasyon konusunda eğitimli olmak.

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Tüberküloz alanında deneyimli olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. En az 2 yıl yurtdışında bir üniversitede çalışmış olmak.

Biyoistatistik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Diş Hekimliği

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Profesör

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Doçent

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi alanında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Restoratif Diş Hekimliği

Profesör

1

Restoratif diş tedavisi alanında çalışmalar yapmış olmak.Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Doçent

1

Restoratif diş tedavisi alanında çalışmalar yapmış olmak.Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Restoratif diş tedavisi alanında uzmanlığını almış veya doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Çocuk Diş Hekimliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

Çocuk diş hekimliği alanında uzmanlığını almış olmak veya doktora yapmış olmak.Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Protetik Diş Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Protetik diş tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak veya doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak

Ortodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ortodonti alanında uzmanlığını almış olmak veya doktora yapmış olmak.

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Gastronomi

Doktor Öğretim Üyesi

1

İşletme veya Turizm İşletmeciliği alanında doktora yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Hastane İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yönetimi, Halk Sağlığı veya İşletme alanında doktora yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Finans, İktisat, Yazılım, Bilişim, Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği veya Matematik alanında doktora yapmış olmak.

Hukuk

Hukuk Tarihi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Hukuk tarihinde veya Roma Hukuku alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

4

Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak

 

     Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 •           Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündekiYÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 •           2 adet vesikalık fotoğraf,
 •           SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakülte

Bölüm/Program/Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Avrupa Birliği ve Kamu Diplomasisi alanlarında çalışmaları bulunmak.

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Tıp

Patoloji

Profesör

1

Patoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Doçent

1

Patoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Patoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Anatomi

Profesör

1

Anatomi alanında uzmanlığını almış olmak.

Doçent

1

Anatomi alanında uzmanlığını almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Anatomi alanında uzmanlığını almış olmak.

Genel Cerrahi

Doktor Öğretim Üyesi

2

Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

 

     Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 •           Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündekiYÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 •           2 adet vesikalık fotoğraf,
 •           SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program/Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Sosyal Hizmet

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sosyal hizmet ve ilgili alanlarda lisans, yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak ve sosyal hizmet alanına ilişkin uygulamada çalışmalar yapmış olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Siyasi tarih ve Türk dış politikası alanında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Sosyal Bilimler

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sanat tarihi alanında lisans derecesini almış olmak ve doktora yapmış olmak. Çağdaş sanat ve disiplinlerarasılık alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.

Hukuk

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

 

Doçent

1

Ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında doktora veya bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında doktora ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi

1

Medeni usul hukuku ve icra iflas hukuku alanında doktora ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler

Gastronomi

Profesör

1

Yiyecek içecek sektörüne yönelik gıda güvenliği, gıda muhafazası, gıda teknolojisi ve gıda biyokimyası uygulamalarına hakim ve bu alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Gastronomi veya gıda ile bağlantılı alanlarda lisans mezunu olmak. Yüksek lisans veya doktorasını turizm işletmeciliği veya işletme alanında yapmış olmak.

Sağlık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını sağlık yönetimi bölümü veya sağlık alanında yapmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım

Grafik Tasarım

Profesör

1

İlgili alanda yüksek lisans ve doktora/ sanatta yeterlilik yapmış olmak. Resim alanında doçent unvanına sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

İlgili alanda yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlilik yapmış olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarım

Doktor Öğretim Üyesi

1

İlgili alanda yüksek lisans mezunu olmak, ilgili alanda veya mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

Tıp

Genel Cerrahi

Profesör

1

Tıp fakültesi lisans mezunu olmak. Endokrin cerrahi alanında yurtdışı deneyimine sahip olmak.

Radyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp fakültesi lisans mezunu olmak.

Anatomi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Anatomi alanında doktora yapmış olmak.

 

Diş Hekimliği

 

Ortodonti

Doçent

1

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Restoratif Diş Tedavisi

Profesör

1

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Doçent

1

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

 

Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

1

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak ve mimari tasarım alanında doktora yapmış olmak.

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Profesör

1

Telekomunikasyon konusunda uzman olmak.

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

Lisans vc doktorasını inşaat mühendisliği alanında almış olmak. Ulaşım ve trafik mühendisliği konusunda deneyimli olmak.

Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

 

               

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Başvuru Koşulları:

 •           Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 •           2 adet vesikalık fotoğraf,
 •           SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program/Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Ekonomi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Makro İktisat Teorisi alanında uzmanlaşmış ve bu alanda İngilizce ve Türkçe ders verebiliyor olmak.

Doçent

1

Mikro İktisadın, Çalışma İktisadı ve Eğitim İktisadı alt alanlarında uzmanlaşmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Uluslararası İlişkiler

Doktor Öğretim Üyesi

1

Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Dış Politika Analizi alanlarında ders verebiliyor olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Sosyal Hizmet

Doktor Öğretim Üyesi

1

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak ve yaşlılık, sosyal hizmet alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Psikoloji

Profesör

1

Doçentliğini Klinik Psikoloji alanında almış olmak. Klinik Psikoloji alanında çalışmalar yapıyor olmak.

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doçent

1

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku anabilim dalında Doçent olmak ve bilimsel çalışmalar yapmış olmak

Milletlerarası Özel Hukuk

Doktor Öğretim Üyesi

1

Milletlerarası Özel Hukuk anabilim dalında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

 

Tıbbi Patoloji

Doktor Öğretim Üyesi/Doçent/Profesör

1

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Uzmanlığını ve/veya Doçentliğini Patoloji alanında almış olmak

Halk Sağlığı

Profesör

1

Doktorasını ve/veya doçentliğini Halk Sağlığı alanında almış olmak.

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Oküloplasti konusunda deneyimli olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör/Doçent

2

Çocuk Hematoloji, Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Çocuk kemik iliği nakli konusunda deneyimli olmak.

Kalp Damar Cerrahisi

Profesör

1

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Robotik ve Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Diş Hekimliği

Endodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dilde Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk nöroloji uzmanı olmak, Klinik Nörolojik Bilimler konusunda yüksek lisans diploması olmak.

Üroloji

Doçent

1

Üriner Sistem Taşları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Kardiyoloji

Profesör

1

Girişimsel Kardiyoloji ve Kalp Pili konularında çalışmalar yapmış olmak

Medikal Onkoloji

Doçent

1

Anti VEGF Tedavileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler

 

Sağlık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Sağlık Yönetimi bölümü veya sağlık alanında yapmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

 

Makine Mühendisliği

Doçent

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak ve Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az 3 yıllık mesleki tecrübe sahibi olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Makine Mühendisliği alanında almış olmak.

Temel Bilimler

Doktor Öğretim Üyesi

2

Matematik, Matematik Mühendisliği mezunu olmak ve doktora yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

4

Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik, Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Doçent

1

İnşaat Mühendisliği mezunu olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

İnşaat Mühendisliği mezunu olmak.

Mimarlık

Doçent

1

Mimarlık, İç Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Mimarlık, İç Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doçent

1

İç Mimarlık, Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

İç Mimarlık, Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Doçent

1

Endüstri Mühendisliği mezunu olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Endüstri Mühendisliği mezunu olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik, Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Fizik bölümü mezunu olmak. İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Ortopedi alanında uzmanlığını almış olmak.

İlk ve Acil Yardım

Doktor Öğretim Üyesi

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Kadın Doğum ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Plastik Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji) alanında uzmanlığını almış olmak.

Ameliyathane Hizmetleri

Doktor Öğretim Üyesi

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Üroloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Elektronörofizyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Kalp Damar Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak.

Odyometri

Doktor Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Psikiyatrı alanında uzmanlığını almış olmak.

Anestezi

Doktor Öğretim Üyesi

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

 

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 •           Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 •           2 adet vesikalık fotoğraf,
 •           SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor  Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Anabilim Dalı

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doçent

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak

Türk dış politikası ve enerji politikaları alanlarında çalışmaları olmak

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak

Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi/Doçent/Profesör

1

Medeni Usul Hukuku, İcra-İflas Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Milletlerarası Hukuk

Doktor Öğretim Üyesi/Doçent/Profesör

1

Milletlerarası Hukuk alanında doktora veya bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Tıbbi Patoloji

Doktor Öğretim Üyesi/Doçent/Profesör

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Uzmanlığını ve/veya Doçentliğini Patoloji alanında almış olmak

Tıbbi Biyoloji / Tıbbi Genetik

Doktor Öğretim Üyesi

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Tıbbi Biyoloji alanında doktora yapmış olmak

Tıbbi İstatistik

Doktor Öğretim Üyesi/Doçent/Profesör

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Tıp Fakültelerinde biyoistatistik derslerini vermiş olmak ve bu konuda yayınlar yapmış olmak.

Tıp Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi/Doçent/Profesör

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Tıp Eğitimi doktora programını tamamlamış olmak ve Tıp Eğitimi anabilim dalında tam zamanlı çalışma deneyimine sahip olmak, doçentliğini Tıp Eğitimi alanında almış olmak. 

Tıp Tarihi ve Etik

Profesör

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak

Tıp fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini Tıp tarihi ve Etik alanında almış olmak.

Halk Sağlığı

Profesör

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Doçentliğini Halk Sağlığı alanında almış olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Histoloji ve Embriyoloji alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler

Gastronomi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisans, yüksek lisans veya doktorasını Gastronomi veya gıda ile bağlantılı alanlarda yapmış olmak

Uygulamalı Bilimler

 

Sağlık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Sağlık Yönetimi veya sağlık alanında yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

Finans alanında doktora yapmış olmak ve finansal analiz veya risk analizi konularında uzmanlaşmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi/Doçent/Profesör

1

Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarında doktora yapmış olmak veya doçentlik unvanına sahip olmak.

Diş Hekimliği

Endodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

 

Çocuk Diş Hekimliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

 

Eczacılık

Farmakoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Farmokolj alanında doktora yapmış olmak ,Diyabet ve Yara konularında

çalışmış olmak

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

4

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak

Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

ENTAS, Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Makine Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

İç Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

2

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

İç Mimarlık/Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

2

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Mimarlık, İç Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Temel Bilimler

Doktor Öğretim Üyesi

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Temel Bilimler mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 •           Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği,
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 •           2 adet vesikalık fotoğraf,
 •           SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Adresi:

 •          Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

Eczacılık

Klinik Eczacılık

Yardımcı Doçent

1

Eczacılık Lisans mezunu olmak. Klinik Eczacılık Anabilim Dalında Doktora yapmış ve Onkoloji alanında araştırma yapmış olmak. İngilizce ders verecek seviyede İngilizce biliyor olmak.

 

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 •           Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 •           2 adet vesikalık fotoğraf,
 •           SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Adresi:

 •          Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

Güzel Sanatlar ve Tasarım

Grafik Tasarım

Profesör

1

Grafik Eğitimi alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

Sosyoloji ya da Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış olmak. Hukuk Sosyolojisi alanında çalışmış olmak.

 

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

Gelişim, Deneysel, Endüstri Örgüt, Klinik veya Sosyal Psikoloji Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doçent

1

Yerel Yönetimler ve İdare Tarihi alanında çalışmaları olmak. Kamu Yönetimi Alanında Doçent Unvanına sahip olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Mimarlık

Yardımcı Doçent

2

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

2

Mimarlık, İç Mimarlık bölümlerinin birinden mezun olmak ve ilgili alanların birisinde doktora yapmış olmak.

Temel Bilimler

Yardımcı Doçent

1

Fizik bölümü mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

4

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezun olmak ve ilgili alanların birisinde doktora yapmış olmak.

Hukuk

Medeni Hukuk

Doçent

1

Medeni Hukuk alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Eczacılık

Eczacılık Teknolojisi

Yardımcı Doçent

1

Eczacılık mezunu olmak, doktorasını Farmasötik Teknolojisi alanında Nazal Aşı konusunda yapmış olmak.

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Biyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

 Mikrobiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Biyoistatistik alanında uzmanlığını almış olmak.

Doçent

1

Biyoistatistik alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıp

 

Temel Tıp Bilimleri

Profesör

1

Doçentliğini Biyoistatistik alanında almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Anatomi alanında doktora yapmış veya uzmanlığını almış olmak.

Profesör

1

Doçentliğini Anatomi alanında almış olmak.

Doçent

1

Anatomi alanında uzmanlığını almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Tıp fakültesi mezunu olmak. Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

 

Yardımcı Doçent

1

Pataloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Profesör

1

Doçentliğini Tıbbi Pataloji alanında almış olmak.

Doçent

1

Tıbbi Pataloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Dahili Tıp Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Farmakoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Doçent

1

Farmakoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Profesör

1

Doçentliğini Farmakoloji alanında almış olmak.

Profesör

1

Adli Tıp uzmanı olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Optisyenlik

Yardımcı Doçent

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Göz Hastalıkları ve Sağlığı alanında uzmanlığını almış olmak.

Fizyoterapi

Yardımcı Doçent

2

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Ağız ve Diş Sağlığı

Yardımcı Doçent

4

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak. Diş Hastalıkları ve Tedavisi veya Konservatif Diş Tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak.

Anestezi

Yardımcı Doçent

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Anestezi ve Reanimasyon alanında uzmanlığını almış olmak.

Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yardımcı Doçent

3

Tıp Fakültesi mezunu olmak. İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

Odyometri

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Kulak, Burun  Boğaz alanında uzmanlığını almış olmak.

 

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 •           Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 •           2 adet vesikalık fotoğraf,
 •           SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Adresi:

 •          Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

  

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

Güzel Sanatlar ve Tasarım

Plastik Sanatlar

Profesör

1

Resim Bölümü Lisans Mezunu Olmak Resim Anasanat Dalında Sanatta Yeterliliği/Doktorası Olmak ve Plastik Sanatlar Alanında Doçentlik Ünvanına sahip olmak.

Grafik Tasarım

Profesör

1

Plastik Sanatlar Bölümü Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik/Doktora Yapmış Olmak. Plastik Sanatlar Alanında Doçentlik Ünvanını almış olmak.

İç Mimarlık

Yardımcı Doçent

1

İç Mimarlık veya Mimarlık Lisans Mezunu Olmak, İç Mimarlık veya Mimarlık Yüksek Lisans Mezunu Olmak, İç Mimarlık veya Mimarlık alanında Sanatta Yeterlilik/Doktora yapmış olmak.

Grafik Tasarım

Yardımcı Doçent

1

Grafik Tasarım Bölümü, Görsel İletişim Tasarım Bölümü, Görsel Sanatlar veya Görsel İletişim Bölümlerinden Lisans Mezunu Olmak. Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarım, Görsel Sanatlar veya Görsel İletişim alanlarında Sanatta Yeterlilik/Doktora Yapmış Olmak.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

Lisansüstü Eğitimlerini Sosyoloji, Sosyal Antropoloji alanında yapmış olmak

Psikoloji

Yardımcı Doçent

1

Gelişim, Deneysel, Endüstri Örgüt, Klinik veya Sosyal Psikoloji Alanında Çalışmalar Yapmış Olmak.

Sosyal Hizmet

Profesör

1

Ekonomi ve Sosyal Politika Alanında çalışmalar yapmış olmak.

Hukuk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yardımcı Doçent

1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Vergi Hukuku

Profesör

1

Mali Hukuk Anabilim Dalında uzman olmak.

Medeni Hukuk

Doçent Doktor

1

Hukuk Fakültesi Mezunu olmak.

Medeni Usul

Yardımcı Doçent

1

Medeni Usul Hukuku veya İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalında Doktora Yapmış olmak.

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Profesör

1

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda İmplant üstü protezlerle ilgili klinik takip çalışmaları yapmış olmak.

İşletme

İşletme

Yardımcı Doçent

1

Finans, İstatistik, Sayısal Yöntemler, Ekonometri vb. bir alandan uzmanlaşmış olmak ve bu alanda İngilizce ders verebiliyor olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Mimarlık

Doçent Doktor

1

Mimarlık Mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

İnşaat Mühendisliği

Profesör Doktor

1

İnşaat Mühendisliği Mezunu Olmak ve İlgili Alanda Doktora Yapmış Olmak

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

İç Mimarlık/Mimarlık Bölümü Mezunu Olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör

1

İç Hastalıkları Anabilim Dalı için. Tıp Fakültesi Mezunu Olmak, Halk Sağlığı Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

Yardımcı Doçent

1

Pataloji Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.

Yardımcı Doçent

1

Genel Cerrahi Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.

Yardımcı Doçent

1

Göğüs Hastalıkları Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Yardımcı Doçent

2

Tıp Fakültesi  Mezunu  Olmak. Histoloji ve Embriyoloji Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Biyoloji Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.

Profesör Doktor

1

Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.

Doçent

1

Mikrobiyoloji Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.

Profesör

1

Doçentliğini Farmakoloji Alanında Almış Olmak.

Yardımcı Doçent

1

Tıbbi Biyokimya Alanında Uzmanlığını Almış Olmak

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Doçent

1

Biyofizik Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Radyoterapi

Yardımcı Doçent

1

Fizik Lisans Mezunu olmak. Nükleer Uygulamalar Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yardımcı Doçent

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Mezunu Olmak .Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyoteknoloji Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.

Odyometri

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi Mezunu Olup, Kulak Burun Boğaz Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.

Fizyoterapi

Yardımcı Doçent

2

Tıp Fakültesi Mezunu Olup, Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.

Optisyenlik

Yardımcı Doçent

3

Tıp Fakültesi Mezunu Olup, Göz Hastalıkları ve Sağlığı Alanında Uzmanlığı Almış Olmak.

Ağız ve Diş Sağlığı

Yardımcı Doçent

4

Diş Hekimliği Fakültesi Mezunu  Olmak. Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Pedodonti, Periodontoloji, Endodonti veya Ortodonti Alanlarından Birinden Uzmanlığını Almış Olmak.

Anestezi

Yardımcı Doçent

3

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. Anestezi ve Reanimasyon Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Yardımcı Doçent

1

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Alanında Uzmanlığını Almış Olmak.

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Yardımcı Doçent

3

Tıp Fakültesi Mezunu Olmak.İç Hastalıkları Uzmanlığını Almış Olmak.

 

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 •           Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği;
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi;
 •           2 adet vesikalık fotoğraf;
 •           SGK Hizmet Dökümü;
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Adresi:

 •          Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

İşletme

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent

1

İşletme alanında doktora yapmış olmak, Yönetim ve Organizasyon derslerini İngilizce olarak verebilmek.

Uluslararası Lojistik

Yardımcı Doçent

1

Endüstri Mühendisliği ya da Yöneylem Araştırması (Operations Research) alanlarında çalışmaları olmak, Tedarik Zinciri ve Lojistik derslerini İngilizce olarak verebilmek.

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Profesör Doktor

1

Ortodonti alanında uzmanlığını almış olmak, YDS Dental Lazerlerin Diş Hekimliği alanında kullanımı ile ilgili çalışmış olamak.

Yardımcı Doçent

1

Endodonti alanında uzmanlığını almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Restoratif Diş Tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Çocuk Diş Hekimliği alanında uzmanlığını almış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Protetik Diş Tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

İnşaat Mühendisliği

Profesör Doktor

1

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, Doçentlik uzmanlığını İnşaat Mühendisliği alanında almış olmak.

Mimarlık

Profesör Doktor

1

Mimarlık alanında doktora yapmış olmak, Doçentlik uzmanlığını Mimarlık alanında almış olmak.

Elektrik Mühendisliği

Profesör Doktor

1

Elektrik, Elektrik – Elektronik, Elektronik ve Haberleşme lisans mezunu olmak ve Doktorasını ilgili alanlarda yapmış olmak.

 

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

Yeni kurumsal kuramlar ve kriminal çalışmalar konularında uzmanlığı almış olmak.

Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

1

Tarih, Kültür Tarihi ya da Felsefe alanlarında Doktora yapmış olmak.

Sosyal Bilimler

Yardımcı Doçent

1

Tarih alanında Doktora yapmış olmak.

Psikoloji

Yardımcı Doçent

1

Sosyal Psikoloji, Bilişsel-Deneysel, Gelişim, Endüstri, Örgüt Psikolojisi, Klinik Psikoloji alanlarında Doktora yapmış olmak.

Psikoloji

Profesör Doktor

1

Psikiyatrialanlarında uzmanlaşmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Dış Politika Analizi alanlarında uzmanlaşmış olmak.

Uygulamalı Bilimler

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent Doktor

1

Risk Analizi alanında araştırma, yayın ve proje yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Profesör Doktor

1

Yönetim ve Organizasyon alanında araştırma, yayın ve proje yapmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Yüksek Lisans mezunu olmak ve İç Mimarlık alanında Doktora mezunu olmak.

 

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 •           Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi;
 •           2 adet vesikalık fotoğraf;
 •           SGK Hizmet Dökümü;
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Adresi:

 •          Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Makine Mühendisliği

Profesör Doktor

2

Makine Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Doçentliğini Makine Mühendisliği Alanında Almış Olmak.

Temel Bilimler

Doçent Doktor

1

Matematik Bölümü Lisans  Mezunu Olmak. Doçentliğini Matematik Alanında Almış Olmak.

Yardımcı Doçent

1

Matematik Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını Matematik Alanında Yapmış Olmak.

Yardımcı Doçent

1

Fizik Bölümü  Lisans Mezunu  Olmak. Doktorasını Fizik Alanında Yapmış Olmak.

Yardımcı Doçent

1

Kimya Bölümü Lisans Mezunu  Olmak. Doktorasını Kimya Alanında Yapmış Olmak.

Elektrik Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını İlgili Alanlarda Yapmış Olmak.

Yazılım Mühendisliği

Yardımcı Doçent

3

Bilgisayar veya Yazılım  Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını İlgili Alanlarda Yapmış Olmak.

Bilgisayar Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Bilgisayar veya Yazılım  Mühendisliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Doktorasını İlgili Alanlarda Yapmış Olmak.

İnşaat Mühendisliği

Profesör Doktor

2

İnşaat Mühendisliği  Lisans Mezunu Olmak. Doçentliğini İnşaat Mühendisliği Alanında Almış Olmak.

Yardımcı Doçent

1

İnşaat  Mühendisliği Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını İnşaat Mühendisliği Alanında Almış Olmak.

Endüstri Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını Endüstri Mühendisliği Alanında Almış Olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yardımcı Doçent

2

İç Mimarlık veya Mimarlık Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Doktorasını İlgili Alanlarda Yapmış Olmak.

Mimarlık

Doçent Doktor

1

Mimarlık Bölümü  Lisans Mezunu Olmak. Doçentliğini Mimarlık Alanında Almış Olmak.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Uluslararası İlişkiler

Yardımcı Doçent

1

Avrasya, Rusya, Uzak Doğu veya Afrika Konularında Akademik Çalışmalarında Bulunmuş Olmak Tercih Sebebidir.

Yardımcı Doçent

1

Uluslararası İlişkiler Teorileri ve Dış Politika Analizi Alanlarında Ders Verebilmek Tercih Sebebidir.

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 •           Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi;
 •           2 adet vesikalık fotoğraf;
 •           Sgk Hizmet Dökümü;
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Adresi:

 •          Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

  

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Profesör Doktor

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Uzmanlığını almış olmak. Öğretim Üyesi olarak Üniversitelerde daha önce ders vermiş olmak.

Profesör Doktor

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

2

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Farmakoloji Alanında Üniversitelerde en az 1 yıl ders anlatmış olmak.

Profesör Doktor

1

Sağlıklı Yaşam ve Koruyucu Tıp Alanında çalışma yapmış olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

İç Hastalıkları Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Kardiyoloji Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Radyoloji Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Temel Tıp Bilimleri

Doçent Doktor

1

Anatomi Alanında Üniversitelerde en az 1yıl ders anlatmış olmak.

Doçent Doktor

1

Biyoloji Alanında Üniversitelerde en az 1yıl ders anlatmış olmak

Yardımcı Doçent Doktor

1

Biyoloji Alanında Üniversitelerde en az 1 yıl İngilizce olarak ders anlatmış olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Tıbbi Biyokimya Alanında Üniversitelerde en az 1yıl ders anlatmış olmak

Yardımcı Doçent Doktor

2

Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında doktora veya Tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak. Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında Üniversitelerde ders anlatacak seviyede olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Tıbbi Mikrobiyoloji Alanında doktora veya Tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Histoloji ve Embriyoloji Alanında üniversitelerde ders anlatacak seviyede olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri

 

Profesör Doktor

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

2

Kadın Hastalıkları ve Doğum Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Yardımcı Doçent Doktor

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak.

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

 

Profesör Doktor

1

Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Uzmanlık Belgesine sahip olmak

Uygulamalı Bilimler

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yardımcı Doçent Doktor

1

Veri Bilimi alanında uygulamalı sektörel veya akademik çalışmalar yapmış olmak, Sosyal Bilimler alanında doktora sahibi olmak.

Güzel Sanatlar  ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yardımcı Doçent Doktor

1

İç Mimarlık Yüksek Lisans mezunu olmak, İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak, İç Mimarlık uygulama ve eğitimi alanında deneyimli olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Psikoloji

Profesör  Doktor

1

Klinik Psikoloji/Psikoloji alanlarında uzmanlaşmış olmak.

İşletme

İşletme

Yardımcı Doçent

1

Finans alanında uzmanlaşmış olmak ve Finans ve İstatistik alanlarında İngilizce ders verebiliyor olmak.

Diş Hekimliği

Klinik Bilimler

Profesör  Doktor

1

Uzmanlığını Ortodonti Anabilim Dalında yapmış olmak, Damak dudak yarıkları, gelişimsel anomaliler ve diş diştraksiyonu konularında çalışmalarının bulunması.

Hukuk

Özel Hukuk

Yardımcı Doçent

1

Ticaret Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Hukuk

Özel Hukuk

Yardımcı Doçent

1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Profesör  Doktor

2

Ortopedi ve Travmatoloji Alanında Uzmanlık İhtisasını tamamlamış olup, Üniversitelerde tam zamanlı Öğretim Üyesi olarak görev yapmış olmak.

 

 

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 •           Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

 

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi;
 •           2 adet vesikalık fotoğraf;
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Adresi:

 •          Başvurular, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

  

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler

Ekonomi

Profesör

1

Adayların, İstatistik ve/veya Ekonometri alanında doktora sahibi, tercihen R ve/veya Matlab konusunda deneyimli olmaları gerekmektedir.

İşletme

Profesör

1

Adayların Doçentliğini finans alanında almış olmaları, Sermaye Piyasaları alanında uzmanlaşmış olmaları ve bu alanda İngilizce ders verebiliyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların Üniversitemizce belirlenerek web sitesinde ilan edilmiş olan Profesörlüğe atanmak için gerekli asgari koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Güzel Sanatlar ve Tasarım

Sinema ve Televizyon

Yardımcı Doçent

1

Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden lisans mezunu olup Film Tasarımı Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Sinema Tekniği  alanında yetkin olmak.

Uygulamalı Bilimler

Yönetim Bilişim Sistemleri

Profesör

1

Adayların Kamu Finansmanı, Finansal İktisat, Uluslararası İktisat alanlarının en az birinde uzman, tercihen mikrosimülasyon konusunda deneyimli olmaları gerekmektedir.

 

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım  Fakültesi ‘nin aşağıdaki bölümlerine  Öğretim  Görevlisi alınacaktır.

 

Bölüm

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Öğr.Gör.

1

Mimarlık Lisans ve Mimarlık tezli yüksek lisans mezunu olmak. Mimarlık alanında doktora yapmış olmak.

 

Duyuru Başlama;            16.05.2017

Son Başvuru Tarihi ;       30.05.2017

Ön Değerlendirme;         06.06.2017

Sınav Giriş Tarihi ;         13.06.2017

Sonuç Açıklama Tarihi;   16.06.2017

Ales ;             70

YDS/Dengi ;   50

 

Başvuru Yeri ;   İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi-Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Başvuru Şekli;  Şahsen-Posta

 

İlan No:

1016937

 

İSTENEN BELGELER

          Başvuru dilekçesi (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine  hitaplı yazılması gerekmekte)

·         Detaylı YÖK formatında özgeçmiş

·         Nüfus cüzdan fotokopisi

·         2 adet fotoğraf

·         Erkek adayların askerlik belgeleri

·         Lisans ve yüksek lisans  transkriptlerin aslı yada noter tasdikli örneği

·         Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·         Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·         Yüksek Lisans   diplomasının yada öğrenci belgesinin  noter tasdikli örneği

          Doktora öğrencisi ise  öğrenci belgesinin noter tasikli örneği

·         Yurt dışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·          YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde aşağıda belirtilen Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi alınacaktır.

                                                                                                                                                                                                                                                          

Anabilim Dalı

Özel Şartlar

Unvan

Kadro Sayısı

Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

Araş.Gör.

         2

 

Başvuru:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No 26 34217 Bağcılar İstanbul.

Başvuru Şekli; Şahsen Posta

 

Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin

ALES: min 70

YDS/Dengi :50

Toplam Kadro Sayısı: 2

Duyuru Başlama Tarihi: 03.05.2017

Son Başvuru Tarihi: 18.05.2017

Ön Değerlendirme Tarihi: 22.05.2017

Sınava Giriş Tarihi: 24.05.2016

Sonuç Açıklama Tarihi: 26.05.2017

 

İstenen Belgeler

·    Başvuru dilekçesi (Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na hitaplı yazılması gerekmekte)

·    Detaylı YÖK formatında özgeçmiş

·    Nüfus cüzdan fotokopisi

·    2 adet fotoğraf

·    Erkek adayların askerlik belgeleri

·    Alınan transkriptlerin aslı yada noter tasdikli örneği

·    Lisans diplomasının noter tasdikli örneği

·    Varsa Yüksek Lisans ve doktora  diplomalarının noter tasdikli örnekleri yada öğrenci belgeleri

·    Yurt dışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·    YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği.

 

 

 

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin aşağıdaki programına Araştırma  Görevlisi alınacaktır.                          

                                              

BÖLÜMÜ

UNVANI

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Sosyal Hizmet

Arş. Gör.

1

Sosyal Hizmet alanında  tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

 

 

 

Duyuru Başlama:        19.04.2017

Son Başvuru:              03.05.2017

Ön Değerlendirme :    05.05.2017

Sınav Girişi :              09.05.2017

Sonuç Açıklama:         11.05.2017

Başvuru Yeri ; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı –Mahmutbey Yerleşkesi

Yöksis İlan Numarası ;1016639

 

Başvuru Şekli; Şahsen, Posta

1-      Başvuru Dilekçesi (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na  hitaplı)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş-CV

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Noter  onaylı örneği, 

5-      Lisans ve  yüksek lisans transkriptlerinin asıl örnekleri

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Var ise Hizmet Belgesi

8-     Yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 

Üniversitemiz Uygulamalı  Bilimler Fakültesinin aşağıdaki programlarına Araştırma  Görevlisi alınacaktır.                                                 

BÖLÜMÜ

UNVANI

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Yönetim Bilişim Sistemleri

Arş. Gör.

1

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

Gastronomi

Arş. Gör.

1

Gastronomi  alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

Sağlık Yönetimi

Arş. Gör.

1

Sağlık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak

 

Duyuru Başlama:       19.04.2017

Son Başvuru:             03.05.2017

Ön Değerlendirme :   09.05.2017

Sınav Girişi :             16.05.2017

Sonuç Açıklama:        23.05.2017

Başvuru Yeri ; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı –Mahmutbey Yerleşkesi

Başvuru Şekli; Şahsen, Posta

1-      Başvuru Dilekçesi (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na  hitaplı)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş-CV

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Noter  onaylı örneği, 

5-      Lisans ve  yüksek lisans transkriptlerinin asıl örnekleri

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Var ise Hizmet Belgesi

8-     Yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin aşağıdaki programına Araştırma  Görevlisi alınacaktır.                         

                                              

BÖLÜMÜ

UNVANI

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Endüstri Mühendisliği

Arş. Gör.

1

 

Endüstri Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak. Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

 

  

Duyuru Başlama:       19.04.2017

Son Başvuru:              03.05.2017

Ön Değerlendirme :    05.05.2017

Sınav Girişi :              09.05.2017

Sonuç Açıklama:         11.05.2017

Başvuru Yeri ; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi –Mahmutbey Yerleşkesi

 

Yöksis İlan Numarası ;1016635

 

Başvuru Şekli; Şahsen, Posta

1-      Başvuru Dilekçesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na hitaplı)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş-CV

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Noter  onaylı örneği, 

5-      Lisans ve  yüksek lisans transkriptlerinin asıl örnekleri

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Var ise Hizmet Belgesi

8-     Yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu’nun aşağıdaki programlarına Öğretim Görevlisi alınacaktır.                                                                       

BÖLÜMÜ

UNVANI

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İşletme Yönetimi Programı

Öğr.Gör.

1

İşletme, İktisat alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve belirtilen alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla (SGK kaydı) alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Programı

Öğr.Gör.

1

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Tezli Yüksek Lisans mezunu olmak.

 

 Duyuru Başlama:      17.04.2017

Son Başvuru:             02.05.2017

Ön Değerlendirme :   03.05.2017

Sınav Girişi :             04.05.2017

Sonuç Açıklama:        05.05.2017

 

İşletme Yönetimi Yöksis No; 1016606

İş Sağlığı ve Güvenliği Yöksis No:1016607

 

Başvuru Yeri ; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu –Gayrettepe Yerleşkesi

Başvuru Şekli; Şahsen, Posta

 

1-      Başvuru Dilekçesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne  hitaplı)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş-CV

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Noter  onaylı örneği, 

5-      Lisans ve  yüksek lisans transkriptlerinin asıl örnekleri

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Alanında en az 2 yıl iş tecrübesi olduğunu kanıtlayan belge (4 a hizmet dökümü ve işyerinden alınan belge)

8-     Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin aşağıdaki programına Araştırma  Görevlisi alınacaktır.                          

                                           

BÖLÜMÜ

UNVANI

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Bilgisayar Mühendisliği

Arş.Gör.

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans derecesine sahip olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

 

 

Duyuru Başlama:       17.04.2017

Son Başvuru:             01.05.2017

Ön Değerlendirme :   02.05.2017

Sınav Girişi :             04.05.2017

Sonuç Açıklama:        08.05.2017

Başvuru Yeri ; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi –Mahmutbey Yerleşkesi

 

Yöksis İlan Numarası ; 1016608

 

Başvuru Şekli; Şahsen, Posta

1-      Başvuru Dilekçesi (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na hitaplı)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş-CV

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Noter  onaylı örneği, 

5-      Lisans ve  yüksek lisans transkriptlerinin asıl örnekleri

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Var ise Hizmet Belgesi

8-     Yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım  Fakültesi ‘nin aşağıdaki bölümlerine  Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

Bölüm

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1

Grafik Tasarımı

Arş.Gör.

1

Grafik Tasarım - Görsel İletişim Tasarımı - Görsel Sanatlar Lisans mezunu olmak, Sanat Tasarım - Grafik Tasarım - Görsel İletişim Tasarımı - Görsel Sanatlar alanında Tezli Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor olmak.

2

Takı Tasarımı

Arş.Gör.

1

Sanat Tasarım veya Takı Tasarımı alanında tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.

 

Duyuru Başlama;            13.04.2017

Son Başvuru Tarihi ;       28.04.2017

Ön Değerlendirme;         05.05.2017

Sınav Giriş Tarihi ;         10.05.2017

Sonuç Açıklama Tarihi;   15.05.2017

Ales ;             70

YDS/Dengi ;   50

 

Başvuru Yeri ;   İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi-Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Başvuru Şekli;  Şahsen-Posta

 

İlan No :

1016558

 

İSTENEN BELGELER

Başvuru dilekçesi (Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesine  hitaplı yazılması gerekmekte)

·         Detaylı YÖK formatında özgeçmiş

·         Nüfus cüzdan fotokopisi

·         2 adet fotoğraf

·         Erkek adayların askerlik belgeleri

·         Lisans ve yüksek lisans  transkriptlerin aslı yada noter tasdikli örneği

·         Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·         Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·         Yüksek Lisans   diplomasının yada öğrenci belgesinin  noter tasdikli örneği

          Doktora öğrencisi ise  öğrenci belgesinin noter tasikli örneği

·         Yurt dışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·         YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 • Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

 

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki Yök Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi;
 •           2 adet vesikalık fotoğraf;
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Adresi:

 •   Başvurular, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

Tıp

Anatomi Anabilim Dalı

Prof.Dr.,Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

2

Anatomi alanında daha önce ders vermiş olmak.

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr.,Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

1

Histoloji ve Embriyoloji alanında Üniversitelerde daha önce ders vermiş olmak.

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr.,Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr.

1

Tıbbi Farmakoloji alanında Üniversitelerde daha önce ders vermiş olmak.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr.,Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr

1

Tıbbi Patoloji alanında Üniversitelerde daha önce ders vermiş olmak.

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr.,Doç.Dr., Yrd.Doç.Dr

1

Üniversitelerin Tıp Fakültelerinde daha önce Tıbbi Biyoloji dersi vermiş olmak

 Güzel Sanatlar ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Yrd. Doç. Dr

2

İç Mimarlık veya Mimarlık Lisans mezunu olmak, İç Mimarlık veya Mimarlık Yüksek Lisan mezunu olmak, İç Mimarlık veya Mimarlık alanında doktorası olmak, İç Mimarlık veya Mimarlık uygulama ve eğitimi alanında deneyimli olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler  Fakültesi ‘nin aşağıdaki bölümlerine  Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

Bölüm

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1

Sosyal Bilimler

Arş.Gör.

1

Sosyoloji, Tarih, Siyaset Bilimi, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden birinde lisans programını bitirmiş ve bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

2

İşletme (İngilizce)

Arş.Gör.

1

İşletme Bölümü lisans mezunu olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak.

 

Duyuru Başlama;          11.04.2017

Son Başvuru Tarihi ;     25.04.2017

Ön Değerlendirme;       28.04.2017

Sınav Giriş Tarihi ;       03.05.2017

Sonuç Açıklama Tarihi; 04.05.2017

Ales ;             70

YDS/Dengi ;   80

 

Başvuru Yeri ;   İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi-İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Başvuru Şekli;  Şahsen-Posta

 

Yöksis ilan No;

1016554

ÜNVAN ŞARTLAR

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

 

Başvuru dilekçesi (İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı 'na hitaplı yazılması gerekmekte)

·         Detaylı YÖK formatında özgeçmiş

·         Nüfus cüzdan fotokopisi

·         2 adet fotoğraf

·         Erkek adayların askerlik belgeleri

·         Alınan transkriptlerin aslı yada noter tasdikli örneği

·         Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·         Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·         Yüksek Lisans /Doktora  diploması yada öğrenci olduğunu gösterir belgenni aslı ya da noter tasdikli örneği

·         Yurt dışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·         YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 •           Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

 

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi;
 •           2 adet vesikalık fotoğraf;
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Adresi:

 •          Başvurular, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. 

 

Fakülte

Bölüm

Unvan

Kadro Sayısı

Özel Şart

Diş Hekimliği

Endodonti Anabilim Dalı

Prof.Dr.

1

Endodonti alanında ulusal ve uluslararası tecrübeye sahip olmak.

Periodontoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr.

1

Diş Hekimliği mezunu olup,  Periodontoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç.Dr.

1

Diş Hekimliği mezunu olup,  Ağız Diş Çene Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak.

Periodontoloji Anabilim Dalı

Yrd.Doç.

2

Diş Hekimliği mezunu olup,  Periodontoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç.

1

Diş Hekimliği mezunu olup,  Protetik Diş Tedavisi alanında uzmanlığını almış olmak.

Eczacılık

Famasötik Kimya Anabilim Dalı

Prof.Dr./ Yrd. Doç.

2

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Yurtdışı ve Yurtiçi Farmasötik Kimya alanında gerek eğitim gerekse araştırma deneyimine sahip olmak.

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.

1

Biyoloji bölümü mezunu olmak.

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.

1

Biyoloji bölümü veya Eczacılık fakültesi mezunu, Biyoloji veya botanik alanında yüksek lisans yapmış olmak, doğal ürünler kimyası konusunda doktora yapmış olmak.

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.

1

Üniversitelerin Kimya Dalından mezun olmak, doğal ürünlerin analizlerinde LC-MS cihazı kullanımı konusunda uzman olmak.

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.

1

Biyoloji bölümü veya Eczacılık fakültesi mezunu, Mikrobiyoloji  alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.

Hukuk

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç./Doç./Prof.

1

Özel Hukuk alanında uzmanlaşmış olmak.

Medeni  Hukuku

Yrd.Doç./Doç./Prof.

1

Özel Hukuk alanında uzmanlaşmış olmak.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yrd.Doç./Doç./Prof.

1

Özel Hukuk alanında uzmanlaşmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Endüstri Mühendisliği (İngilizce/Türkçe)

Prof./Doç. /Yrd.Doç.

1

Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak.

Mimarlık (İngilizce /Türkçe )

Doç./Yrd. Doç.

2

Mimarlık Lisans mezunu olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce/Türkçe)

Doç./Yrd. Doç.

2

Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak.

İktisadi İdari  ve Sosyal Bilimler

Psikoloji

Prof.Dr., Doç.Dr.

2

Doktora çalışmalarını Gelişim  Sosyal, Deneysel, veya Endüstri / Örgüt  Psikolojisi alanında  almış olmak.

Ekonomi

Prof.Dr.

1

Çalışma Ekonomisi alanında uzmanlaşmış olmak.

Ekonomi

Yrd.Doç.Dr.

1

Adayların Mikroiktisat, Oyun Teorisi, Endüstriyel Organizasyon, Kamu Maliyesi vb. bir alanda uzmanlaşmış olmaları bu alanda İngilizce ders verebiliyor olmaları beklenmektedir. Ayrıca adayların Üniversitemizce belirlenerek web sitemizde ilan edilmiş olan Yardımcı Doçentliğe atanmak üzere olan asgari koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İşletme

Yrd.Doç.

1

Adayların Yönetim ve Organizasyon alanında uzmanlaşmış olmaları ve bu alanda İngilizce ders verebiliyor olmaları beklenmektedir. Ayrıca adayların Üniversitemizce belirlenerek web sitesinde ilan edilmiş Yardımcı Doçentliğe atanmak için gerekli asgari koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir.

İşletme

Yrd.Doç.

1

Adayların İstatistik, Sayısal Yöntemler, Ekonometri vb. bir alanda uzmanlaşmış olmaları ve bu alanda İngilizce ders verebiliyor olmaları beklenmektedir. Ayrıca adayların Üniversitemizce belirlenerek web sitesinde ilan edilmiş olan Yardımcı Doçentliğe atanmak için gerekli asgari koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir.

Sosyal Bilimler

Yrd.Doç.

1

Yakın Çağ Tarihi alanında doktora derecesi almış olmak

Psikoloji

Yrd.Doç.Dr.

1

Gelişim, Sosyal Deneysel, Endüstri Örgüt Psikolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.

1

Tedarik Zinciri ve Lojistik ile ilgili dersleri İngilizce olarak verebilmek. Endüstri Mühendisliğin ya da Operasyonel Araştırma alanında doktora mezunu olmak.

Uluslararası Ticaret

Yrd.Doç.Dr.

1

Pazarlama ya da Yönetim ve Organizasyon
ile ilgili dersleri İngilizce olarak verebilmek,  İşletme alanında doktora mezunu olmak.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

Prof.Dr.

1

Biyoistatistik dersleri vermiş olmak/Biyoistatistik alanında projelerde görev almış ve/veya yayın yapmış olmak

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup,  Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak

Anestezi

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup,  Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak

Fizyoterapi

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup,  Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak

İlk ve Acil Yardım

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak

Ameliyathane Hizmetleri

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak

Radyoterapi

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Üroloji alanında uzmanlığını almış olmak

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Üroloji alanında uzmanlığını almış olmak

Elektronörofizyoloji

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Nükleer Tıp alanında uzmanlığını almış olmak

Fizyoterapi

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak

Anestezi

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Yrd. Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Dermatoloji alanında uzmanlığını almış olmak

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd. Doç

1

Tıp Fakültesi mezunu olup,  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak

Tıp

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

Prof.Dr.

1

Radyasyon Onkolojisi alanında uzmanlığını almış olmak.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doç.Dr.

1

Genel Cerrahi alanında Uzmanlığını almış olmak.

Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç.Dr.

1

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak.

 

 

 

 

14.03.2017 tarihli Yöksis ilanı ;

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulunun aşağıda belirtilen kadrosuna  Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Program

UNVAN

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Öğr.Gör.

1

Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla (SGK) alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

 

 

Ales :                             70

Duyuru Başlama ;      14.03.2017           

Son Başvuru ;             28.03.2017

Ön Değerlendirme ;  29.03.2017

Sınava Giriş ;              30.03.2017

Sonuç Açıklama;        31.03.2017

 

Başvuru Yeri ; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi –Meslek Yüksekokulu Sekreterliği –Gayrettepe Yerleşkesi

 

Başvuru Şekli ; Şahsen –Posta

 

İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Dilekçesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne  hitaplı)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş-CV

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Noter  onaylı örneği, 

5-      Lisans ve  yüksek lisans transkriptlerinin asıl örnekleri

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Alanında en az 2 yıl iş tecrübesi olduğunu kanıtlayan belge (4 a hizmet dökümü ve işyerinden alınan belge)

8-     Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 

 

14.03.2017 tarihli Yöksis ilanı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun aşağıdaki programına  Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Saç ve Güzellik Hizmetleri Programı

Öğretim Görevlisi

1

Lisans mezunu olmak. Kuaförlük alanında belgelendirmek kaydıyla en az  iki yıl deneyimli olmak.

 

Ales :                             Muaf

Duyuru Başlama ;      14.03.2017  

Son Başvuru ;             28.03.2017

Ön Değerlendirme ;  28.03.2017

Sınava Giriş ;              29.03.2017

 

Başvuru Yeri;İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterliği-Bakırköy Yerleşkesi

 

Başvuru Şekli; Şahsen -Posta

 

İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Dilekçesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne  hitaplı)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş-CV

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Noter  onaylı örneği, 

5-      Lisans ve  yüksek lisans transkriptlerinin asıl örnekleri

7-      Daha önce çalışılmış ise  4 a hizmet dökümü ve işyerinden alınan belge

8-     Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 

12.03.2017 İlana ait eki PDF olarak görüntüleyebilirsiniz...

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 •           Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

 

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki Yök Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi;
 •           2 adet vesikalık fotoğraf;
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Adresi:

 •          Başvurular, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

FAKÜLTE

 BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe)

Prof./ Doç.

1

Mühendislik, Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından Lisans derecesi almış olmak. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

 

İnşaat Müh. (Türkçe)

Yrd. Doç.

3

Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

 

Yazılım Mühendisliği  (Türkçe)

Prof./Doç.

1

Yazılım veya Bilgisayar  Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

 

Yazılım Mühendisliği  (Türkçe)

Yrd. Doç.

2

Yazılım veya Bilgisayar  Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

 

Mimarlık (Türkçe)

Yrd. Doç.

2

Mimarlık Lisans mezunu olmak. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı (Türkçe)

Yrd. Doç.

2

Mühendislik, Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından Lisans derecesi almış olmak. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 70 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Elektronörofizyoloji

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak

İlk ve Acil Yardım

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında uzmanlığını almış olmak.

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

 

Gastronomi ve Restoran Yönetimi

Prof./Doç./Yrd.Doç

3

 

Gıda Mühendisliği veya Beslenme ve Diyetetik mezunu olmak.

Sağlık Yönetimi

Prof./Doç./Yrd.Doç

2

Sağlık Yönetimi ve benzeri alanlarda doktora yapmış olmak.

 

 

Tıp Fakültesi

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

 

1

Göğüs Hastalıkları alanında uzmanlığı bulunmak.

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Yrd.Doç.Dr.

1

Genel Cerrahı uzmanı olmak.

 

09.03.2017 tarihli Yöksis ilanı ;

Meslek Yüksekokulunun aşağıdaki bölümlerine Öğretim Görevlisi alınacaktır.

BÖLÜMÜ

UNVANI

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Uçuş Harekat Yöneticiliği Programı

Öğr.Gör.

1

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Hava Trafik Kontrol, Havacılık Yönetimi, Pilotaj, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, İşletme , İşletme Yönetimi, Hukuk alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve belirtilen alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla  (SGK kaydı) alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı

Öğr.Gör.

1

Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla (SGK kaydı) alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Öğr.Gör.

1

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi, Ulaştırma ve Lojistik, İşletme , İşletme Yönetimi, Hukuk, Uluslararası İlişkiler alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve belirtilen alanların birinden tezli yüksek  lisans mezunu olmak veya lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla (SGK kaydı) alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

 

Ales :                           70

Duyuru Başlama ;      09.03.2017           

Son Başvuru ;            23.03.2017

Ön Değerlendirme ;   24.03.2017

Sınava Giriş ;              27.03.2017

 

Başvuru Yeri ; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi –Meslek Yüksekokulu Sekreterliği –Gayrettepe Yerleşkesi

 

Başvuru Şekli ; Şahsen –Posta

 

 

İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Dilekçesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne  hitaplı)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş-CV

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Noter  onaylı örneği, 

5-      Lisans ve  yüksek lisans transkriptlerinin asıl örnekleri

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Alanında en az 2 yıl iş tecrübesi olduğunu kanıtlayan belge (4 a hizmet dökümü ve işyerinden alınan belge)

8-     Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 

 

 

10.03.2017 tarihli Yöksis ilanı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun aşağıdaki bölümlerine Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Saç ve Güzellik Hizmetleri Programı

Öğretim Görevlisi

1

Lisans mezunu olmak. Kuaförlük alanında belgelendirmek kaydıyla en az  iki yıl deneyimli olmak.

 

Ales :                             Muaf

Duyuru Başlama ;      10.03.2017  

Son Başvuru ;             24.03.2017

Ön Değerlendirme ;  25.03.2017

Sınava Giriş ;              26.03.2017

 

Başvuru Yeri;İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreterliği-Bakırköy Yerleşkesi

Başvuru Şekli; Şahsen -Posta

 

İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Dilekçesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne  hitaplı)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş-CV

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Noter  onaylı örneği, 

5-      Lisans ve  yüksek lisans transkriptlerinin asıl örnekleri

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Daha önce çalışılmış ise  4 a hizmet dökümü ve işyerinden alınan belge

8-     Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu’nun aşağıdaki bölümlerine Öğretim Görevlisi alınacaktır.

BÖLÜMÜ

UNVANI

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü-Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Prg.

Öğr.Gör.

3

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Havacılık Yönetimi, Ulaştırma Lojistik, İşletme alanlarından birinden lisans mezunu olmak veya belirtilen alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.Lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla Havacılık sektöründe en az 2 yıl tecrübeli olmak.

Ulaştırma Hizmetleri Bölümü-Uçuş Harekat Yöneticiliği Prog.

Öğr.Gör.

3

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ulaştırma ve Lojistik Hava Trafik Kontrol, Havacılık Yönetimi, Havacılık İşletmeciliği, Pilotaj,İşletme alanlarından birinden lisans mezunu olmak veya belirtilen anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.Lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü-Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Prog.

Öğr.Gör.

2

Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Öğretmenliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak.Lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü-Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Prog.

Öğr.Gör.

1

Özel Eğitim alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

Otel  Lokanta  ve İkram Hizmetleri  Bölümü-Aşçılık Prg.

Öğr.Gör.

3

Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme ve Diyetetik alanlarının birinden lisans mezunu olmak veya Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Beslenme  ve Diyetetik Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.Lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında 2 yıl tecrübeli olmak.

Duyuru Başlama:     21.02.2017

Son Başvuru:            07.03.2017

Ön Değerlendirme : 09.03.2017

Sınav Girişi :            14.03.2017

Sonuç Açıklama:      16.03.2017

 

Yöksis İlan No :

1016060

 

Başvuru Yeri ; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu –Gayrettepe Yerleşkesi

Başvuru Şekli; Şahsen, Posta

 

1-Başvuru Dilekçesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne  hitaplı)

2-YÖK Formatlı Özgeçmiş-CV

3-T.C. Kimlik Fotokopisi

4-Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Noter  onaylı örneği, 

5-Lisans ve  yüksek lisans transkriptlerinin asıl örnekleri

6-ALES sonuç belgesi

7-Alanında en az 2 yıl iş tecrübesi olduğunu kanıtlayan belge (4 a hizmet dökümü ve işyerinden alınan belge)

8-Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az {udsDengi} puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR

Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak.

Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.

Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.

Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki (Rektörlüğe bağlı bölümler dâhil, Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar hariç) öğretim görevlisi kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası beş yıl tecrübeli kabul edilecektir.

Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun aşağıdaki bölümlerine Öğretim Görevlisi  alınacaktır.

Odyometri

Odyoloji Anabilim Dalı veya Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları veya Odyoloji Dil ve Konuşma Bozuklukları Anabilim Dalı lisans mezunu olmak veya bu anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak

Öğr. Gör.

2

Optisyenlik

Fizik bölümü, Fizik öğretmenliği, Fizik mühendisliği mezunu olup bu anabilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve optisyenlik alanında lisans mezuniyetinden sonra  en az iki yıl deneyim sahibi olmak.

Öğr. Gör.

1

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Sağlık İdaresi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ya da Sağlık Yönetimi Bölümü lisans mezunu olmak.

 

Öğr. Gör.

2

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Kuaförlük ve güzellik bilgisi eğitimi veya kuaförlük ve güzellik bilgisi öğretmenliği alanında lisans mezunu olmak

Öğr. Gör.

2

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Kuaförlük ve güzellik bilgisi eğitimi alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak veya Kuaförlük ve güzellik bilgisi eğitimi lisans mezunu olmak ve alanında lisans mezuniyetinden sonra  en az iki yıl deneyime sahip olmak

Öğr. Gör.

1

Ameliyathane Hizmetleri

Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu bölümünden lisans mezunu olmak.

Öğr. Gör.

1

Anestezi

Tıp Fakültesi veya Sağlık Bilimleri bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve lisans mezuniyetinden sonra anestezi, yoğun bakım veya ameliyathane alanında en az 2 yıl deneyimi olmak.

Öğr. Gör.

1

Duyuru Başlama Tarihi ;     21.02.2017

Son Başvuru Tarihi ;           07.03.2017

Ön Değerlendirme Tarihi ;  08.03.2017

Sınav Tarihi:                        09.03.2017

Sonuç Açıklama Tarihi:       10.03.2017

 

Başvuru Yeri: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu –Bakırköy Yerleşkesi

 

Başvuru Şekli; Şahsen, Posta

 

Yöksis  İlan No : 1016046

 

İSTENEN BELGELER

 Başvuru dilekçesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne hitaplı, başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi )

 YÖK Formatlı Özgeçmiş-CV

 T.C. Kimlik Fotokopisi

 Noter onaylı diploma örnekleri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)

 ALES sonuç belgesi.

Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya. Çalışıyor ise  4 a Hizmet belgesi  ve çalıştığı işyerinden yazı(Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)

 Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Yöksis  İlan No :

1016046

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az {udsDengi} puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR

Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az beş yıl tecrübeli olmak.

Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmak.

Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)atama yapılacak programın eğitim dilinde en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak şartı aranır.

Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.

 

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesinde aşağıda belirtilen programlara öğretim görevlisi alınacaktır.

 

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Hemşirelik programlarının birinden lisans mezunu olup, bu ana bilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğr.Gör.

1

Ameliyathane Hizmetleri

Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu bölümünden lisans mezunu olmak veya Sağlık Bilimleri lisans mezunu olup, alanında en az 2 yıl tecrübeye sahip olmak.

Öğr.Gör.

1

Anestezi Programı

Tıp Fakültesi veya Sağlık Bilimleri bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve lisans mezuniyetinden sonra anestezi, yoğun bakım veya ameliyathane alanında en az 2 yıl deneyimli olmak

Öğr.Gör.

1

 

Fizyoterapi Programı

Fizik tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinden birinden lisans mezunu olup, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

Öğr.Gör.

1

 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

 

Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ya da Sağlık Yönetimi bölümü lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya belirtilen alanların birinden lisans mezuniyet tarihinden itibaren belgelendirmek kaydıyla iki yıl deneyimli olmak.

Öğr.Gör.

3

Odyometri Programı

Odyoloji, Odyoloji ve Konuşma bozuklukları , Odyoloji Dil ve Konuşma Bozuklukları , Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dallarından birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak veya en az bu alanlardan birinden iki yıl tecrübeye sahip olmak.

Öğr.Gör.

1

Optisyenlik

Fizik bölümü, Fizik Öğretmenliği, Fizik Mühendisliği mezunu olup bu Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Optisyenlik alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak.

Öğr.Gör.

1

İlk ve Acil Yardım

Hemşirelik veya ebelik lisans programlarından  mezunu olmak.

Öğr.Gör.

2

Fizyoterapi

Hemşirelik, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Fizik lisans mezunu olup, Elektronörofizyoloji, Fizyoloji, Sinirbilim, Nörolojik Bilimler alanında 2 yıl deneyim sahibi olmak veya bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğr.Gör.

2

Fizyoterapi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon birinden lisans mezunu  olup ,bu anabilim dallarından birinde tezli yükseklisans yapmış olmak veya lisans mezuniyetinden sonra belgelendirmek kaydıyla bu alanların birinden en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

Öğr.Gör.

2

Odyometri

Odyoloji Anabilim Dalı veya Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları veya Odyoloji Dil ve Konuşma  Bozuklukları Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğr.Gör.

1

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz Sağlık Hizmetleri Meslek  Yüksekokulu Sekreterliği Bakırköy Yerleşke adresine  başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 

ALES: min 70

Başvuru belgeleri için ; https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/

Duyuru Başlama Tarihi: 18.01.2017

Son Başvuru Tarihi: 01.02.2017

Ön Değerlendirme Tarihi: 03.02.2017

Sınava Giriş Tarihi: 06.02.2017

Sonuç Açıklama Tarihi:08.02.2017

Başvuruların şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu ‘na Okutman  alınacaktır.

 

YÜKSEKOKUL

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

İngilizce Okutmanı

1

“İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Mütercim –Tercümanlık (İngilizce)  lisans mezunu olmak. İlgili alanda lisans mezuniyetinden sonra en az 2 sene tecrübe sahibi olmak.”

 

Duyuru Başlama;     23.01.2017

Son Başvuru Tarihi;  06.02.2017

Ön Değerlendirme;  07.02.2017

Sınav Giriş Tarihi;     09.02.2017

Sonuç Açıklama Tarihi; 13.02.2017

 

Ales ;70

YDS/DENGİ ;80

Başvuru Yeri; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi-Yabancı Diller Yüksekokulu –Mahmutbey Yerleşkesi

Başvuru Tipi ;Şahsen, Posta

 

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

 

 

 

 

ÜNVAN ŞARTLAR

Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

Alanında lisans sonrası tecrübe şartı aranan Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerdeki öğretim görevlisi kadroları ile okutman, uzman ve çevirici, eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda, alanında tezli yüksek lisans mezunu olanlar, alanında lisans sonrası iki yıl tecrübeli kabul edilecektir.

Tezsiz yüksek lisans mezunları ile yüksek lisansa denk sayılan lisans programlarından mezun olanlar, lisans sonrası tecrübeli olarak kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

 

1-      Başvuru Dilekçesi (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne hitaplı)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-     Diplomalarının Noter onaylı örneği, Doktoraya  devam ediyorsa Öğrenci Belgesi (Yurt Dışından alınan diplomaların denklik belgesi)

5-       Onaylı Lisans ve Yüksek Lisans  transkriptleri

6-      ALES sonuç belgesi

7-      İlgili alanda 2 yıl   iş tecrübesi olduğunu kanıtlayan belge

8-     Yabancı Dil  sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

Kasım 2016 Resmi Gazete İlanı

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

 •           Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri”ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

 

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •           Başvuru dilekçesi;
 •           YÖK formatında yayın listesi;
 •           YÖK formatında detaylı özgeçmiş;
 •           Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının noter tasdikli örneği;
 •           Profesör veya Doçentlik kadrolarına başvuranların Doçentlik Belgesi
 •           Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;
 •           YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;
 •           Nüfus cüzdanı fotokopisi;
 •           2 adet vesikalık fotoğraf;
 •           Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

 

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Adresi:

 •          Başvurular, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

 BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Ortodonti

Doç.

1

Ortodonti Anabilim dalında uzmanlığını almış olmak

Ağız, Diş Çene Radyolojisi

Yrd.Doç.

1

Radyoloji Anabilim dalında uzmanlığı almış olmak

Endodonti

Yrd.Doç.

1

Endodonti Anabilim dalında uzmanlığını almış olmak.

Pedodonti

Yrd.Doç.

1

Pedodonti Anabilim dalında uzmanlığını almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Farmakognozi (Türkçe)

 

1

Farmakognozi alanında Profesör olmak.

Farmasotik Mikrobiyoloji (Türkçe)

 

1

Mikrobiyoloji alanında Doçent veya Profesör olmak.

Analitik Kimya (Türkçe)

Yrd.Doç.

1

Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Kimya alanında doktora yapmış olmak.

Farmasotik Biyoteknoloji  (İngilizce)

Yrd.Doç.

1

Farmasötik Biyoteknoloji, Kimya veya Biyoloji Mühendisliği bölümü mezunu olmak. Kimya veya Biyoloji Mühendisliği bölümünde doktora yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Farmasotik Kimya (İngilizce)

Yrd.Doç.

1

İlaç Kimyası ile ilişkili bir alanda doktora yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Grafik

 

1

Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunu olmak. Grafik veya Resim alanında uzmanlaşmış olmak.

Takı Tasarımı

Yrd.Doç.

1

Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi mezunu olmak. Üniversitelerin Güzel Sanatlar veya Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerine bağlı Takı Tasarım bölümlerinde Öğretim Elemanı olarak en az bir yıl çalışmış olmak.

Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Prof., Doç. veya Yrd.Doç.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

Medeni Hukuk

Prof. veya Doç.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda Doktora yapmış olmak. İyi derecede Almanca bilmek tercih nedenidir.

Ticaret Hukuku

 

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

Genel Kamu Hukuku

Yrd.Doç.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak.  Çok iyi derecede İngilizce bilmek.

Medeni Hukuk

Yrd.Doç.

1

Hukuk Fakültesi mezunu olmak. İlgili alanda Doktora yapmış olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Yrd.Doç.

1

Yönetim ve Organizasyon alanında uzmanlaşmış olmak. 

Psikoloji (İngilizce)

Yrd.Doç.

1

Deneysel, Gelişim veya Sosyal Psikoloji alanında doktora yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Psikoloji (İngilizce)

Yrd.Doç.

1

Gelişim Psikolojisi alanında doktora çalışmaları yapmış olmak.

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

 BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyal Bilimler

Yrd.Doç.

1

Tarih alanında doktora derecesi almış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Sosyal Hizmetler

Yrd.Doç.

2

Lisans ya da lisansüstü eğitimlerini Sosyal Hizmetler, Sosyoloji veya Psikoloji alanında tamamlamış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Prof. veya Doç.

1

Yazılım veya Bilgisayar  Mühendisliği alanlarından birinden lisans derecesi almış olmak. Yazılım veya Bilgisayar Mühendisliği alanlarından birinden lisansüstü  derecesine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)

Prof. veya Doç.

1

Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden lisans derecesi almış olmak. Elektrik Makineleri, Enerji Sistemleri veya Elektrik Tesisleri Mühendisliklerinde lisansüstü  derecesine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

Prof. veya Doç.

1

İç Mimarlık ya da Mimarlık bölümlerinden lisans mezunu olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

Prof. veya Doç.

1

Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimini Çelik, Betonarme, Yapı veya Deprem alanlarında yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Makine Mühendisliği (İngilizce)

Prof. veya Doç.

1

Makine Mühendisliği alanından lisans derecesi almış olmak. Makine Teorisi, Sistem Dinamiği, Robotik, Kontrol, Bilgisayar Destekli Üretim konularından birinde lisansüstü derecesine sahip olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Mimarlık (İngilizce)

Prof. veya Doç.

2

Mimarlık lisans mezunu olmak. Lisansüstü çalışmalarını Mimarlıkla ilgili alanlarda yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Endüstri Mühendisliği (Türkçe)

Yrd.Doç.

1

Mühendislik alanlarında lisans derecesi almış olmak. Lisansüstü derecelerini Endüstri Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması programlarından almış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 70 puan almış olmak.

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

Yrd.Doç.

1

Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimini Çelik, Betonarme, Yapı veya Deprem alanlarında yapmış olmak. YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

 

 

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL

 BÖLÜM / PROGRAM

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

 

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Anatomi alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

 

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Çocuk Hastalıkları alanında uzmanlığını almış  olmak

Fizyoterapi

Yrd.Doç.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, Ortopedi alanında uzmanlığını almış olmak.

Fizyoterapi

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Nöroloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Odyometri

Yrd.Doç.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, KBB alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Dermatoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Yrd.Doç.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd.Doç.

1

Biyoloji alanında lisans derecesine sahip olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Biyokimya alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıp Fakültesi

Anatomi

Prof., Doç. veya Yrd.Doç.

1

YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

1

YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

Prof., Doç. veya Yrd.Doç.

1

YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Kardiyoloji

Yrd.Doç.

1

YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yrd.Doç.

1

YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

 

Tıbbi Biyokimya

Yrd.Doç

1

YÖK tarafından kabul edilen sınavlardan birinden, İngilizce dilinde en az 80 puan almış olmak.

 

 

 

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu ‘na Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

YÜKSEKOKUL

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Öğretim Görevlisi

1

 

İngilizce Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. İngilizce öğretmenliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. Alanında lisans mezuniyeti sonrasında en az 10 yıl Yüksek öğretim kurumlarında çalışmış olmak. (ya da ders vermiş olmak)..

 

Duyuru Başlama;      08.11.2016

Son Başvuru Tarihi ;  22.11.2016

Ön Değerlendirme;  24.11.2016

Sınav Giriş Tarihi ;     28.11.2016

Sonuç Açıklama Tarihi; 29.11.2016

 

Ales ;70

YDS/DENGİ ;80

 

İSTENEN BELGELER

 

1-      Başvuru Dilekçesi (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne hitaplı)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-     Diplomalarının Noter veya Rektörlük onaylı örneği, Doktoraya  devam ediyorsa Öğrenci Belgesi

5-       Lisans ve Yüksek Lisans  transkriptleri

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Alanında en az 10 yıl Yükseköğretimde  iş tecrübesi olduğunu kanıtlayan belge

8-     Yabancı Dil  sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 

08.11.2016 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM GÖREVLİSİ WEB İLANI.docx

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşağıda belirtilen programlara öğretim görevlisi alınacaktır.

 

Odyometri  

Dil ve Konuşma Bozuklukları veya Odyoloji bölümlerinden mezunu olmak, bu anabilim dallarının  birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans eğitimi sonrası Odyometri alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

Öğr. Gör.

1

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1-      Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5-      Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

8-      Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-  Var ise onaylı Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)

11-  Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

12-  Lisansüstü öğrencilerin öğrenim belgesi

Başvuru:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No 26 34217 Bağcılar İstanbul.

 

 

ALES: min 70

Toplam Kadro Sayısı:

ÜDS Dengi: Sağlık Yüksekokulunda dil sınav sonucu şartı aranmamaktadır.

Duyuru Başlama Tarihi: 31.08.2016

Son Başvuru Tarihi: 14.09.2016    

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.09.2016

Sınava Giriş Tarihi: 23.09.2016

Sonuç Açıklama Tarihi: 27.09.2016

 

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşağıda belirtilen programlara öğretim görevlisi alınacaktır.

 

Optisyenlik

Fizik bölümü, Fizik öğretmenliği, Fizik Mühendisliği mezunu olup, bu anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Optisyenlik eğitimi almış olmak.

Öğr. Gör.

1

 

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1-      Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5-      Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

8-      Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-  Var ise onaylı Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)

11-  Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

12-  Lisansüstü öğrencilerin öğrenim belgesi

Başvuru:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No 26 34217 Bağcılar İstanbul

 

 

ALES: min 70

Toplam Kadro Sayısı:

ÜDS Dengi: Sağlık Yüksekokulunda dil sınav sonucu şartı aranmamaktadır.

Duyuru Başlama Tarihi: 31.08.2016

Son Başvuru Tarihi: 14.09.2016

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.09.2016

Sınava Giriş Tarihi: 23.09.2016

Sonuç Açıklama Tarihi: 27.09.20116

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşağıda belirtilen programlara öğretim görevlisi alınacaktır.

 

Ameliyathane Hizmetleri

Hemşirelik veya Ebelik, Sağlık Memurluğu bölümünden lisans mezunu olup, bu bölümlerin birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans eğitimi sonrası  Ameliyathane alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

Öğr. Gör.

1

 

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1-      Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5-      Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

8-      Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-  Var ise onaylı Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)

11-  Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

12-  Lisansüstü öğrencilerin öğrenim belgesi

Başvuru:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No 26 34217 Bağcılar İstanbul.

 

ALES: min 70

Toplam Kadro Sayısı:

ÜDS Dengi: Sağlık Yüksekokulunda dil sınav sonucu şartı aranmamaktadır.

Duyuru Başlama Tarihi: 31.08.2016

Son Başvuru Tarihi: 14.09.2016

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.09.2016

Sınava Giriş Tarihi: 23.09.2016

Sonuç Açıklama Tarihi: 27.09.2016

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşağıda belirtilen programlara öğretim görevlisi alınacaktır.

 

Ameliyathane Hizmetleri

Hemşirelik veya Ebelik, Sağlık memurluğu bölümünden lisans mezunu olup, Cerrahi Hemşireliği alanında tezli  yüksek lisans yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olmak.

Öğr. Gör.

1

 

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1-      Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5-      Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

8-      Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-  Var ise onaylı Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)

11-  Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

12-  Lisansüstü öğrencilerin öğrenim belgesi

Başvuru:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No 26 34217 Bağcılar İstanbul.

 

ALES: min 70

Toplam Kadro Sayısı:

ÜDS Dengi: Sağlık Yüksekokulunda dil sınav sonucu şartı aranmamaktadır.

Duyuru Başlama Tarihi: 31.08.2016

Son Başvuru Tarihi: 14.09.2016

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.09.2016

Sınava Giriş Tarihi: 23.09.2016

Sonuç Açıklama Tarihi: 27.09.2016

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşağıda belirtilen programlara öğretim görevlisi alınacaktır.

 

Anestezi  

Tıp Fakültesi, Hemşirelik veya ebelik bölümünden birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya lisans mezuniyetinden sonrası anestezi alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak.

Öğr. Gör.

2

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1-      Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5-      Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

8-      Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-  Varsa ilgili alanda çalışma süresini gösteren deneyim belgesi

11-  Var ise onaylı Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)

12-  Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

13-  Lisansüstü öğrencilerin öğrenim belgesi

Başvuru:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No 26 34217 Bağcılar İstanbul.

 

ALES: min 70

Toplam Kadro Sayısı:

ÜDS Dengi: Sağlık Yüksekokulunda dil sınav sonucu şartı aranmamaktadır.

Duyuru Başlama Tarihi: 31.08.2016

Son Başvuru Tarihi: 14.09.2016

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.09.2016

Sınava Giriş Tarihi: 23.09.2016

Sonuç Açıklama Tarihi: 27.09.2016

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşağıda belirtilen programlara öğretim görevlisi alınacaktır.

 

Fizyoterapi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü, Tıp fakültesi lisans mezunu olmak veya bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğr. Gör.

2

 

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1-      Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5-      Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

8-      Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-  Var ise onaylı Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)

11-  Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

12-  Lisansüstü öğrencilerin öğrenim belgesi

Başvuru:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No 26 34217 Bağcılar İstanbul.

 

ALES: min 70

Toplam Kadro Sayısı:

ÜDS Dengi: Sağlık Yüksekokulunda dil sınav sonucu şartı aranmamaktadır.

Duyuru Başlama Tarihi: 31.08.2016

Son Başvuru Tarihi: 14.09.2016

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.09.2016

Sınava Giriş Tarihi: 23.09.2016

Sonuç Açıklama Tarihi: 27.09.2016

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşağıda belirtilen programlara öğretim görevlisi alınacaktır.

 

İlk ve Acil Yardım

Hemşirelik veya ebelik bölümlerinden lisans mezunu olmak

Öğr. Gör.

2

 

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1-      Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5-      Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

8-      Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-  Var ise onaylı Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)

11-  Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

12-  Lisansüstü öğrencilerin öğrenim belgesi

Başvuru:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No 26 34217 Bağcılar İstanbul.

 

ALES: min 70

Toplam Kadro Sayısı:

ÜDS Dengi: Sağlık Yüksekokulunda dil sınav sonucu şartı aranmamaktadır.

Duyuru Başlama Tarihi: 31.08.2016

Son Başvuru Tarihi: 14.09.2016

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.09.2016

Sınava Giriş Tarihi: 23.09.2016

Sonuç Açıklama Tarihi: 27.09.2016

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşağıda belirtilen programlara öğretim görevlisi alınacaktır.

 

Radyoterapi

Radyoterapi, Radyoloji, Sağlık Fiziği ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak ya da Radyoterapi, Radyoloji, Fizik ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası Radyoterapi alanında en az 1 yıl deneyimli olmak.

Öğr. Gör.

2

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1-      Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5-      Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

8-      Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-  Var ise onaylı Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)

11-  Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

12-  Lisansüstü öğrencilerin öğrenim belgesi

Başvuru:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No 26 34217 Bağcılar İstanbul.

 

ALES: min 70

Toplam Kadro Sayısı:

ÜDS Dengi: Sağlık Yüksekokulunda dil sınav sonucu şartı aranmamaktadır.

Duyuru Başlama Tarihi: 31.08.2016

Son Başvuru Tarihi: 14.09.2016

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.09.2016

Sınava Giriş Tarihi: 23.09.2016

Sonuç Açıklama Tarihi: 27.09.2016

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde aşağıda belirtilen programlara öğretim görevlisi alınacaktır.

 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Fizik, Sağlık Fiziği ve Sağlık Hizmetleri alanlarının birinden tezli yüksek lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası en az 1 yıl Tıbbi Görüntüleme alanında deneyimli olmak.

Öğr. Gör.

1

 

 

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Direktörlüğüne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

1-      Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

5-      Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

8-      Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-  Var ise onaylı Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)

11-  Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

12-  Lisansüstü öğrencilerin öğrenim belgesi

Başvuru:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No 26 34217 Bağcılar İstanbul.

 

 

ALES: min 70

Toplam Kadro Sayısı:

ÜDS Dengi: Sağlık Yüksekokulunda dil sınav sonucu şartı aranmamaktadır.

Duyuru Başlama Tarihi: 31.08.2016

Son Başvuru Tarihi: 14.09.2016

Ön Değerlendirme Tarihi: 21.09.2016

Sınava Giriş Tarihi: 23.09.2016

Sonuç Açıklama Tarihi: 27.09.20116

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

 

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’ne Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

                 Başvuru Koşulları;

 •          Adayların, kadrolarının karşılığında belirtilen özel koşullara uygun olmaları gerekir.

 

 •          Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin Eğitim dili %100 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir.

 

 •           

Gerekli Başvuru Belgeleri:

 •          Başvuru dilekçesi
 •          Yayın listesi
 •          YÖK formatında detaylı özgeçmiş
 •          Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının aslı ya da noter tasdikli örneği
 •          Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği
 •          YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği.
 •          Nüfus cüzdan fotokopisi
 •          2 adet fotoğraf

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

.  Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Adresi:

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26 34217 Bağcılar

İstanbul

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

  

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi‘ne  Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Ales : 70

YDS/Dengi :50

Duyuru Başlama; 22.08.2016

Son Başvuru ; 05.09.2016

Ön Değerlendirme ;07.09.2016

Sınava Giriş ;09.09.2016

Sonuç  Açıklama; 19.09.2016

 

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR

1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 'na hitaplı)

YÖK Formatlı Özgeçmiş

T.C. Kimlik Fotokopisi

Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)

ALES sonuç belgesi

Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        08.08.2016

Üniversitemiz  Sağlık Hizmetleri  Meslek Yüksekokulu programına  Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Odyometri Programı

Araş.Gör

1

Odyoloji bölümü veya Dil ve Konuşma Tekniği bölümü lisans mezunu.

 

Duyuru Başlama;            08.08.2016

Son Başvuru Tarihi ;      22.08.2016

Ön Değerlendirme;         24.08.2016

Sınav Giriş Tarihi ;         26.08.2016

Sonuç Açıklama Tarihi ; 31.08.2016

 

 

Ales ;            70

 

İstenilen Belgeler

Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 'na hitaplı)

YÖK Formatlı Özgeçmiş

T.C. Kimlik Fotokopisi

Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)

ALES sonuç belgesi

Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        08.08.2016

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi   bünyesinde aşağıda belirtilen bölüme Araştırma Görevlisi alınacaktır.                                                                     

Temel Ecz. Bil.Böl.

Analitik Kimya ABD

Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği Fakğltesi mezunu veya Biyoloji, Kimya Mühendisliği Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlamış ve mezun olmak

Araş.Gör.

1

Temel Ecz. Bil.

Farmasotik Mikrobiyoloji ABD

Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği Fakültesi mezunu veya Kimya Mühendisliği Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlamış ve mezun olmak.

Araş.Gör.

1

Temel Ecz.Bil.  

Biyokimya ABD

Eczacılık, Tıp veya Diş Hekimliği Fakültesi mezunu veya Biyoloji, Kimya Mühendisliği Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlamış  ve mezun olmak.

Araş.Gör.

1

Eczacılık Meslek Bi. Böl.

Farmasotik Kimya ABD

Eczacılık Fakültesi mezunu veya Kimya ve Kimya Mühendisliği Anabilim Dallarından birinde tezli yüksek lisans programını başarıyla tamamlamış ve mezun olmak.

Araş.Gör.

1

Eczacılık Teknolojisi Böl.

Farmasotik Teknoloji ABD

Eczacılık fakültesi mezunu olmak.

Araş.Gör.

1

Eczacılık Meslek Bilimleri Böl.

Eczacılık İişletmeciliği ABD

Eczacılık fakültesi mezunu olmak.

Araş.Gör.

1

Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin

ALES: min 70

YDS/Dengi :50

Toplam Kadro Sayısı: 1

Duyuru Başlama Tarihi:08.08.2016

Son Başvuru Tarihi:22.08.2016

Ön Değerlendirme Tarihi: 24.08.2016

Sınava Giriş Tarihi: 26.08.2016

Sonuç Açıklama Tarihi: 31.08.2016

 

 •          Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 'na hitaplı)
 •          YÖK Formatlı Özgeçmiş
 •          T.C. Kimlik Fotokopisi
 •          Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 •          Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)
 •          ALES sonuç belgesi
 •          Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
 •          Yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi
 •          Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
 •          Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

 

 •         MUAFİYET
 •         Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
 •         2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
 

 

 

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu ‘na Okutman  alınacaktır.

 

YÜKSEKOKUL

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Rusça Okutmanı

1

Rus Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak.Lisans mezuniyetinden sonra alanında en az bir yıl deneyime sahip olmak.

2

Yabancı Diller Yüksekokulu

Almanca Okutmanı

1

Almanca Öğretmenliği mezunu olmak veya Alman Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olup, Pedagojik Formasyon Sertifikasına sahip olmak.

 

Duyuru Başlama;      08.08.2016

Son Başvuru Tarihi ;  22.08.2016

Ön Değerlendirme;  24.08.2016

Sınav Giriş Tarihi ;     26.08.2016

Sonuç Açıklama Tarihi; 31.08.2016

 

Ales ;70

YDS/DENGİ ;80

 

 

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR

1-Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

2-Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Dilekçesi

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Noter veya Rektörlük onaylı örneği, Yüksek Lisansa devam ediyorsa Öğrenci Belgesi

5-      Lisans ve mezun olunmuş ise yüksek lisans transkriptleri

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Alanında en az 1 yıl iş tecrübesi olduğunu kanıtlayan belge

8-      Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

Meslek Yüksekokulunun aşağıdaki bölümlerine Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

UNVANI

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Okutman

2

Tarih veya İnkılap Tarihi bilim dalında Doktora yapmış olmak, alanında yükseköğretim kurumlarında en az iki yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

 

Ales :70

YDS /Dengi ;50

Duyuru Başlama ; 03.08.2016

Son Başvuru ;18.08.2016

Ön Değerlendirme ; 19.08.2016

Sınava Giriş ; 23.08.2016

Sonuç Açıklama;25.08.2016

 

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

4-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR

1-Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

2-Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

 

 

 

 

İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Dilekçesi (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na hitaplı)

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Noter veya Rektörlük onaylı örneği, 

5-      Lisans ve  yüksek lisans transkriptleri

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Alanında en az 2 yıl iş tecrübesi olduğunu kanıtlayan belge

8-     Yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 

 

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu ‘na Okutman  alınacaktır.

 

YÜKSEKOKUL

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Rusça Okutmanı

1

Rus Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak.Lisans mezuniyetinden sonra alanında en az bir yıl deneyime sahip olmak.

2

Yabancı Diller Yüksekokulu

Almanca Okutmanı

1

Almanca Öğretmenliği veya Alman Dili ve Edebiyatı mezunu olmak.Lisans mezuniyetinden sonra alanında en az bir yıl deneyime sahip olmak.

 

Duyuru Başlama;      13.07.2016

Son Başvuru Tarihi ;  27.07.2016

Ön Değerlendirme;  29.07.2016

Sınav Giriş Tarihi ;     02.08.2016

Sonuç Açıklama Tarihi; 13.07.2016

 

Ales ;70

YDS/DENGİ ;80

 

 

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR

1-Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

2-Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Dilekçesi

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Noter veya Rektörlük onaylı örneği, Yüksek Lisansa devam ediyorsa Öğrenci Belgesi

5-      Lisans ve mezun olunmuş ise yüksek lisans transkriptleri

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Alanında en az 1 yıl iş tecrübesi olduğunu kanıtlayan belge

8-      Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ‘ne  Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

BÖLÜMÜ

UNVANI

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

İnşaat Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

1

Lisans eğitimini İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Öğretim Görevlisi

1

İç Mimarlık veya Mimarlık bölümleri lisans mezunu olmak. Yükseklisans eğitimlerini İç Mimarlık ve Mimarlık Anabilim Dalında tezli olarak yapmış olmak.

Mimarlık

Öğretim Görevlisi

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak.Mimarlık Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Mimarlık

Araştırma Görevlisi

2

Mimarlık Lisans mezunu olmak.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Araştırma Görevlisi

1

İç Mimarlık ya da Mimarlık bölümleri lisans mezunu olmak.

 

Ales : 70

YDS/Dengi :50

Duyuru Başlama; 11.07.2016

Son Başvuru ; 25.07.2016

Ön Değerlendirme ;27.07.2016

Sınava Giriş ;29.07.2016

Sonuç  Açıklama; 01.08.2016

 

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR

1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

·         Başvuru dilekçesi (İnsan Kaynakları  Daire Başkanlığı’na hitaplı yazılması gerekmekte)

·         Detaylı YÖK formatında özgeçmiş

·         Nüfus cüzdan fotokopisi

·         2 adet fotoğraf

·         Erkek adayların askerlik belgeleri

·         Alınan transkriptlerin aslı yada noter tasdikli örneği

·         Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·         Yüksek Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·         Yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·         KPDS / ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği.

 

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

 

Meslek Yüksekokulunun aşağıdaki bölümüne  Öğretim Görevlisi alınacaktır.

BÖLÜMÜ

UNVANI

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Sosyal Hizmetler Programı

Öğretim Görevlisi

1

Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak, alanında Yükseköğretim Kurumlarında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

 

Ales :70

 

ÜDS :50

 

Duyuru Başlama ;      01.07.2016

Son Başvuru ;             18.07.2016

Ön Değerlendirme ;  22.07.2016

Sınava Giriş ;               26.07.2016

İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Dilekçesi

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Noter veya Rektörlük onaylı örneği, Yüksek Lisansa devam ediyorsa Öğrenci Belgesi

5-      Lisans ve mezun olunmuş ise yüksek lisans transkriptleri

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Alanında en az 2 yıl iş tecrübesi olduğunu kanıtlayan belge

8-       Yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 

MUAFİYET

1) Doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanların, tıpta veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.

2) Meslek yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

Üniversitemiz  Meslek Yüksekokulu programlarına Öğretim Görevlisi alınacaktır.

 

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1

Sosyal Hizmetler Programı

Öğr.Gör

1

Sosyoloji  Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Doktora sonrasında alanında Yükseköğretim kurumlarında en az iki yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

2

Dış Ticaret Programı

Öğr.Gör

1

Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dallarının birinden lisans mezunu olmak, alanında en az 2 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.

 

Sosyal Hizmetler Programı ilan tarihleri

 

Duyuru Başlama;            24.06.2016

Son Başvuru Tarihi ;      12.07.2016

Ön Değerlendirme;         13.07.2016

Sınav Giriş Tarihi ;         15.07.2016

Sonuç Açıklama Tarihi;  14.06.2016

 

Dış Ticaret Programı ilan tarihleri

 

Duyuru Başlama;            24.06.2016

Son Başvuru Tarihi ;      12.07.2016

Ön Değerlendirme;         13.07.2016

Sınav Giriş Tarihi ;         15.07.2016

Sonuç Açıklama Tarihi;  27.07.2016

 

Ales ;            70

YDS/Dengi ; 50

 

Sosyal Hizmet Programı

Ales 70;

 

İSTENEN BELGELER

 •          Başvuru Dilekçesi (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na hitaplı)
 •          Yök Formatında Özgeçmiş (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na hitaplı)
 •          Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 •          ALES Belgesi
 •          Öğrenim Belgeleri (alınan tüm diplomalar* ve transkriptleri, öğrencilik durumunu gösteren güncel tarihli öğrenci belgesi ve transkripti)
 •          Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur.
 •          Hizmet Belgesi
 •          Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge
 •          2 adet fotoğraf

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

 

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, Üniversitemiz Fakültelerine Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

Başvuru Koşulları;

 • Adayların, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi web sayfasında bulunan Atama­Terfi Kriterlerini sağlamaları ve belgelemeleri gerekir ve kadrolarının karşılığında belirtilen özel koşullara uygun olmaları gerekir.

 

 • Diş Hekimliği Fakültemizin  her bölümünde, eğitim dili %30 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Yardımcı doçent adayları İngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet  edileceklerdir.  Yardımcı  Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.
 • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin eğitim dili %100 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. İngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet  edileceklerdir.  Yardımcı  Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.
 • İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültemizin eğitim dili %100 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. İngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet  edileceklerdir.  Yardımcı  Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.
 • Tıp  Fakültemiz  %100 İngilizcedir. Yardımcı doçent adayları İngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet  edileceklerdir.  Yardımcı  Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.
 • Eczacılık  Fakültemiz  %100 İngilizcedir. Yardımcı doçent adayları İngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet  edileceklerdir.  Yardımcı  Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.

 

 •          Bütün Fakülteler için Gerekli Başvuru Belgeleri:
 •          Başvuru dilekçesi
 •          Yayın listesi
 •          YÖK formatında detaylı özgeçmiş
 •          Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının aslı ya da noter tasdikli örneği
 •          Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği
 •          YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği.
 •          Nüfus cüzdan fotokopisi
 •          2 adet fotoğraf

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Adresi:

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26 34217 Bağcılar

İstanbul

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

Bölümü  

Unvanı

Kadro Sayısı

Başvuru Özel Şartları

Anestezi Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak

Anestezi Programı

Yrd. Doç. Dr.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup Nöroloji alanında uzmanlığını almış olmak

İlk ve Acil Yardım Programı

Yrd. Doç. Dr.

2

Tıp Fakültesi mezunu olup, Ortopedi alanında uzmanlığını almış olmak.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Yrd. Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olup Kardio Vasküler Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak

 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler  Fakültesi

Bölümü

Unvanı

Kadro Sayısı

Başvuru Özel Şartları

 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

Doçent

 

1

Demokrasi teorisi ,siyasal şiddet, Türkiyenin demokratikleşme sorunları alanlarında  uzmanlığını almış olmak.

Sosyoloji

Doçent

1

Göç Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Niceliksel Yöntemler  konusunda uzmanlığını almış olmak.

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon alanında uzmanlığını almış olmak.

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Tedarik Zinciri, Taşımacılık ve Üretim ile ilgili dersleri İngilizce verebilecek.Doktora alanı Endüstri Mühendisliği yada Yöneylem Araştırması (Operations Research) olacaktır.

Psikoloji

Doçent

1

Sosyal, Klinik, Deneysel, Gelişim Psikolojisi alanlarında uzmanlığını almış olmak.

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

Sosyal, Klinik, Deneysel, Gelişim Psikolojisi alanlarında uzmanlığını almış olmak.

İşletme Bölümü

Profesör

1

Sayısal Yöntemler konusunda uzmanlaşmış olmak.

Uluslararası İlişkiler

Doç./Prof.

1

Bölgesel politikalar konusunda uzmanlaşmış olmak. İngilizcenin yanısıra , Arapça, Farsça,Rusça, Fransızca, İbranice, Çince, Japonca, İspanyolca dillerinden birinden dil yeterlilik belgesine sahip olmak.

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Başvuru Özel Şartları

Bilgisayar Mühendisliği

Profesör

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak ve Lisansüstü eğitimlerini bu alanda yapmış olmak. Bilgisayar ağları, Bilgisayar grafikleri veya Veritabanı Sistemleri alanlarından birinde çalışıyor olmak tercih nedenidir.

Doçent

1

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve/veya  Lisansüstü eğitimlerini bu alanlarda yapmış olmak. İşaret işleme, Elektronik veya Gömülü sistemler alanlarından birinde çalışıyor olmak.

Yardımcı Doçent

1

İnşaat Mühendisliği

Profesör

1

Lisans eğitimini inşaat mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimlerini  Hidrolik, Betonarme veya Yapı Malzemesi alanlarında yapmış olmak.

Doçent

1

 

Mimarlık

Profesör

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak. Lisansüstü eğitimini Mimarlıkla ilgili alanlarda yapmış olmak.Yapı/Bina alanında uzmanlaşmış olmak.

Doçent

1

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Profesör veya Doçent

1

İç Mimarlık ya da Mimarlık bölümleri lisans mezunu olmak,Lisansüstü eğitimlerini “tasarım disiplinleri” ile ilgili alanlarda yapmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Endüstri Mühendisliği

(İngilizce)

Profesör

1

Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak,Lisansüstü derecelerini endüstri mühendisliği veya yöneylem araştırması programlarından almış olmak. Üretim planlama, bilgisayar destekli üretim, kuramsal optimizasyon, tedarik zinciri ve kalite konuları tercihen olmak üzere endüstri mühendisliğinin bir alanında uzman olmak.

Doçent

1

Endüstri Mühendisliği

(Türkçe)

Yardımcı Doçent

1

Makine Mühendisliği

Yardımcı Doçent

1

Makine Mühendisliğinde Lisans derecesine sahip olmak.  Makine Teorisi, Sistem  Dinamiği,  Robotik, Kontrol , Bilgisayar Destekli Üretim konularından birinde uzmanlaşmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Makine Mühendisliğinde Lisans derecesine sahip olmak. Mukavemet, Yapısal Analiz, Titreşim  konularında uzmanlaşmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Anabilim Dalı

Unvanı

Kadro Sayısı

Başvuru Özel Şartları

 

Protetik Diş Tedavisi

 

Doçent

 

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı alanında uzmanlığı almış olmak. KPDS –ÜDS sınavlarından 80 almış olmak.

 

Çocuk Diş Hekimliği

 

Yardımcı Doçent

 

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı alanında uzmanlığını almış olmak.

Ortodonti

Yardımcı Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Ortodonti Anabilim Dalı alanında uzmanlığını almış olmak.

Endodonti

Yardımcı Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Endodonti Anabilim Dalı alanında uzmanlığını almış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Anabilim Dalı

Unvanı

Kadro Sayısı

Başvuru Özel Şartları

 

Biyokimya Anabilim Dalı

 

Yardımcı Doçent

 

1

-Sinir bilimi alanında doktora yapmış olmak,

-Temel tıp bilimleri alanında araştırma ve eğitim tecrübesi olmak

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Kadro Sayısı

Unvan

Anatomi

2

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Fizyoloji

2

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Histoloji ve Embriyoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Patoloji

2

Prof., Yrd. Doç.

Tıbbi Biyoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Dahili Tıp Bilimleri

 

 

Tıbbi Farmakoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

İç Hastalıkları

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Fiziksel Tıp ve Tedavi

1

Prof.

Kardiyoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Radyoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Nükleer Tıp

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Cerrahi Tıp Bilimleri

 

 

Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Genel Cerrahi

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Çocuk Cerrahisi

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

 

 Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi nin aşağıdaki bölümlerine Araştırma Görevlisi alınacaktır.

BÖLÜMÜ

UNVANI

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Psikoloji

Araştırma Görevlisi

1

Psikoloji alanında lisans ya da yükseklisans mezunu olmak

Sosyoloji

Araştırma Görevlisi

1

Sosyoloji alanında yükseklisans mezunu olmak, çok iyi derecede İngilizce biliyor olmak

Ekonomi

Araştırma Görevlisi

1

İktisat /Ekonomi veya Finans Anabilim dalında lisans mezunu olmak

 

Duyuru Başlama Tarihi 09.06.2016

Son Başvuru Tarihi  : 23.06.2016

Ön Değerlendirme Tarihi: 27.06.2016

Sınav Giriş Tarihi : 29.06.2016

Sonuç Açıklama Tarihi: 30.06.2016

Ales :70

YDS: 80

İstenilen Belgeler

 Detaylı YÖK formatında özgeçmiş Başvuru dilekçesi (İnsan Kaynakları  Daire Başkanlığı’na hitaplı yazılması gerekmekte)

·         Nüfus cüzdan fotokopisi

·         2 adet fotoğraf

·         Erkek adayların askerlik belgeleri

·         Alınan transkriptlerin aslı yada noter tasdikli örneği

·         Varsa Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·         Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·         Yüksek Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·         Yurt dışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

·         KPDS / ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği.

          Ales belgesi

 

Üniversitemiz  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin aşağıdaki  bölümüne   Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

BÖLÜM

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1

Bilgisayar Mühendisliği

Arş. Gör.

1

Bilgisayar Mühendisliği lisans mezunu olmak.

 

Duyuru Başlama;             24.05.2016

Son Başvuru Tarihi ;        10.06.2016

Ön Değerlendirme;          13.06.2016

Sınav Giriş Tarihi ;          15.06.2016

Sonuç Açıklama Tarihi;   17.06.2016

 

Ales ;70

YDS/Dengi ;50

Genel Şartlar

 1.       657sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2.       Ögretimüyesi dışındaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak
 3.       YükseköğretimKurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 4.       Yabancıülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
 5.       Öndeğerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

Unvan Şartları

1 -Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2- Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

 

İSTENEN BELGELER

· Başvuru dilekçesi (Personel Daire Başkanlığı’na hitaplı yazılması gerekmekte)

· Detaylı YÖK formatında özgeçmiş

· Nüfus cüzdan fotokopisi

· 2 adet fotoğraf

· Erkek adayların askerlik belgeleri

· Alınan transkriptlerin aslı yada noter tasdikli örneği

· Doktora diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

· Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

· Varsa Yüksek Lisans diploması/belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

· Yurt dışında doktora alan adaylar için denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği

· KPDS / ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği.

 

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksek

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu ‘nun Türk Dili Okutmanı alınacaktır.

 

YÜKSEKOKUL

KADRO ÜNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Türk Dili Okutmanı

1

Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Eğitimi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları veya Dilbilim bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ve alanında 1 yıl deneyime sahip olmak.

 

Duyuru Başlama; 16.05.2016

Son Başvuru Tarihi ; 30.05.2016

Ön Değerlendirme;01.06.2016

Sınav Giriş Tarihi ; 03.06.2016

Sonuç Açıklama Tarihi;08.06.2016

 

Ales ;70

 

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az {udsDengi} puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR

1-Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

2-Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

İSTENEN BELGELER

İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Dilekçesi

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve yüksek lisans diplomalarının Noter veya Rektörlük onaylı örneği, Yüksek Lisansa devam ediyorsa Öğrenci Belgesi

5-      Lisans ve mezun olunmuş ise yüksek lisans transkriptleri

6-      ALES sonuç belgesi

7-      Alanında en az 1 yıl iş tecrübesi olduğunu kanıtlayan belge

8-      Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 

 

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        09.05.2016

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi   bünyesinde aşağıda belirtilen bölüme Araştırma Görevlisi alınacaktır.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü/Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

“Kimya veya Kimya Mühendisliği Bölümü lisans ya da yüksek lisans mezunu olmak veya Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

Araş.Gör.

1

 

Başvuru:

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No 26 34217 Bağcılar İstanbul.

 

Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin

ALES: min 75

YDS/Dengi :80

Toplam Kadro Sayısı: 1

Duyuru Başlama Tarihi:09.05.2016

Son Başvuru Tarihi:23.05.2016

Ön Değerlendirme Tarihi: 24.05.2016

Sınava Giriş Tarihi: 25.05.2016

Sonuç Açıklama Tarihi: 27.05.2016

 

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak atamalarda ALES'ten en az 75.0 puan almış olmak

3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)) en az 80.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

5-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR

1-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

2-Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak

 

 

 

 

İSTENEN BELGELER

Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)

YÖK Formatlı Özgeçmiş

T.C. Kimlik Fotokopisi

Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)

ALES sonuç belgesi

Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.

Yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Lisansüstü öğrencilerin öğrenim belgesi

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

 

 

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne aşağıdaki bölümlere Öğretim Görevlisi/Okutman alınacaktır.                                                                         26.04.2016

BÖLÜMÜ

UNVANI

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü

Çocuk Gelişimi Programı

 

Öğretim Görevlisi

 

1

Çocuk Gelişimi bölümü lisans mezunu  ve Çocuk Gelişimi  Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak, Alanında en az 5 yıl süre ile eğiticilik deneyimine sahip olmak, Çocuk gelişim testleri bilgisine ve uygulayıcılık  yeterlik ve deneyimine sahip olmak.

Türk Dili

Okutman

1

Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak.Alanında Lisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl süre ile deneyimli olmak, Uzaktan eğitimde ders içerikleri hazırlama ve ders verme konusunda uygulama düzeyinde tecrübeye sahip olmak.

 

Duyuru Başlama:    26.04.2016

Son Başvuru:          10.05.2016

Ön Değerlendirme :11.05.2016

Sınav Girişi :           12.05.2016

Sonuç Açıklama:     13.05.2016

 

TÜRK DİLİ

Genel Şartlar;

1-      657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-      Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES' den en az 70.0 puan almış olmak,

3-      Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

4-      Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Unvan Şartları;

1-      Türk Dili ve Edebiyatı alanında en az lisans mezunu olmak,

2-      Alanında lisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl süre ile deneyimli olmak,

3-      Lisans mezunu olunan alanda ALES’ ten en az 70 puan almış olmak.

İstenen Belgeler;

1-      Başvuru Dilekçesi

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının Noter veya Rektörlük onaylı örneği, Yüksek Lisansa devam ediyorsa Öğrenci Belgesi,

5-      Lisans transkripti

6-      ALES sonuç belgesi

7-      En az 2 yıl alanında tecrübeli olduğunu kanıtlayan belge

8-      Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 

ÇOCUK GELİŞİMİ

 

Genel Şartlar;

5-      657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

6-      Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES' den en az 70.0 puan almış olmak,

7-      Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

8-      Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Unvan Şartları;

4-      Çocuk Gelişimi alanında lisans ve aynı zamanda yüksek lisans mezunu olmak,

5-      Alanında en az 5 yıl süre ile eğiticilik deneyimine sahip olmak,

6-      Lisans mezunu olunan alanda ALES’ ten en az 70 puan almış olmak.

İstenen Belgeler;

12-   Başvuru Dilekçesi

13-   YÖK Formatlı Özgeçmiş

14-   T.C. Kimlik Fotokopisi

15-   Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının Noter veya Rektörlük onaylı örneği, Yüksek Lisansa devam ediyorsa Öğrenci Belgesi,

16-   Lisans transkripti

17-   ALES sonuç belgesi

18-   En az 2 yıl alanında tecrübeli olduğunu kanıtlayan belge

19-   Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

20-   Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

21-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

22-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 

Muafiyet;

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

 

 

 

Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne aşağıdaki bölümler Öğretim Görevlisi/Okutman alınacaktır.                                                                                                    21.04.2016

BÖLÜMÜ

UNVANI

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Meslek Yüksekokulu

İngilizce Okutman

1

Üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabillimdalı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dallaının birinden lisans mezunu olmak ve alanında lisans mezuniyetinden sonra 2 yıl deneyime sahip olmak.

 

Duyuru Başlama:    21.04.2016

Son Başvuru:          05.05.2016

Ön Değerlendirme :06.05.2016

Sınav Girişi :           09.05.2016

Sonuç Açıklama:     09.05.2016

 

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2-Ögretim üyesi dışındaki ögretim elemani kadrolarina yapılacak atamalarda ALES'ten en az 70.0 puan almış olmak

3-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir

4-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR

1-Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak.

2-Yabancı dil okutmanı başvurularında, ilan edilen yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak.

İSTENEN BELGELER

1-      Başvuru Dilekçesi

2-      YÖK Formatlı Özgeçmiş

3-      T.C. Kimlik Fotokopisi

4-      Lisans ve Yüksek Lisans Diplomalarının Noter veya Rektörlük onaylı örneği, Yüksek Lisansa devam ediyorsa Öğrenci Belgesi,

5-      Lisans transkripti

6-      ALES sonuç belgesi

7-      En az 2 yıl alanında tecrübeli olduğunu kanıtlayan belge

8-      Var ise yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi

9-      Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya

10-   Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

11-   Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

 

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörlüğü’nden,

 

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, Üniversitemiz Fakültelerine Öğretim Üyeleri alınacaktır.

 

                 Başvuru Koşulları;

 • Adayların, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi web sayfasında bulunan Atama­Terfi Kriterlerini sağlamaları ve belgelemeleri gerekir.
 • Adayların, kadrolarının karşılığında belirtilen özel koşullara uygun olmaları gerekir.

 

 • Diş Hekimliği Fakültemizin  her bölümünde, eğitim dili %30 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Yardımcı doçent adayları İngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet  edileceklerdir.  Yardımcı  Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.
 • Mühendislik-Mimarlık Fakültemizin eğitim dili %100 İngilizcedir. Adayların YÖK tarafından onaylanan sınavlardan birinden, İngilizce dilinde 80 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. İngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet  edileceklerdir.  Yardımcı  Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.

 

 • Hukuk Fakültemizin eğitim dili % 30 İngilizcedir. Yönetmelikte yer alan koşullar uygulanacaktır.

 

 • Eczacılık Fakültemiz  %100 İngilizcedir. Yardımcı doçent adayları İngilizce sunum yapmak üzere Fakültemize davet  edileceklerdir.  Yardımcı  Doçent adaylarının yabancı dil tercüme yazılı sınavları da seminer günlerinde yapılacaktır. Konuyla ilgili tarihler ve sonuçlar Fakülte web sayfasında duyurulacaktır.

 

 •          Bütün Fakülteler için Gerekli Başvuru Belgeleri:
 •          Başvuru dilekçesi
 •          Yayın listesi
 •          YÖK formatında detaylı özgeçmiş
 •          Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının aslı ya da noter tasdikli örneği
 •          Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesi aslı ya da noter tasdikli örneği
 •          YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği.
 •          Nüfus cüzdan fotokopisi
 •          2 adet fotoğraf

 

Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

.  Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru Adresi:

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No: 26 34217 Bağcılar

İstanbul

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

BÖLÜMÜ

UNVANI

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Ekonomi Bölümü

Yardımcı Doçent

1

Mikroekonomi alanında uzmanlığı olmak

Ekonomi  Bölümü

Prof veya Doçent

1

Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi alanında uzmanlığı olmak

Uluslararası Ticaret

Yardımcı Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon alanında uzmanlığı olmak.

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Tedarik Zinciri, Taşımacılık ve Üretim ile ilgili dersleri İngilizce verebilecek.Doktora alanı Endüstri Mühendisliği yada Yöneylem Araştırması (Operations Research) olacaktır.

Uluslararası İlişkiler

Profesör  veya  Doçent

1

Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi alanında doktorasını yapmış olmak, Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi alanında doçentlik almış olmak; bölgesel çalışmalar (tercihen Afrika çalışmaları) alanında uzmanlaşmış olmak.

Yardımcı Doçent

 1

 Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi alanında doktorasını yapmış olmak,

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yardımcı Doçent

1

Siyaset Bilimi alanında doktora yapmış ve Kamu Yönetimi ya da Kamu Politikaları alanında uzmanlaşmış olmak.

İşletme

Yardımcı Doçent

1

Yönetim ve Organizasyon alanında uzmanlığını almış olmak.

İşletme

Yardımcı Doçent

1

Nöropazarlama alanında uzmanlığını almış olmak.

İşletme

Yardımcı Doçent

1

Pazarlama alanında uzmanlığını almış olmak

 Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

1

Lisans derecesine sahip olmak, lisansüstü eğitimlerini Sosyal Hizmet alanında tamamlamış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Lisans derecesine sahip olmak, doktora derecesini  Sosyal Hizmet, Sosyoloji alanlarında tamamlamış olmak.

Sosyal Hizmet

Yardımcı Doçent

1

 

 

Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Hizmet alanında lisans derecesine sahip olmak ve/veya Lisansüstü eğitimlerini bu alanda yapmış olmak.

 

Diş Hekimliği Fakültesi

BÖLÜM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Endodonti Anabilim Dalı

 Yardımcı Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Endodonti  Anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak. KPDS/ÜDS/YDS  İngilizce sınavlarından birinden  80 puan  almış olmak.

Restoratif  Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Restoratif  Diş tedavisi Anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak.  KPDS/ÜDS/YDS  İngilizce sınavlarından birinden  80 puan  almış olmak.

Pedodonti Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Pedodonti  Anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak. KPDS/ÜDS/YDS  İngilizce sınavlarından birinden  80 puan  almış olmak..

Pedodonti Anabilim Dalı

Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Pedodonti  Anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak. KPDS/ÜDS/YDS  İngilizce sınavlarından birinden  80 puan  almış olmak..

Periodontoloji   Anabilim Dalı

Profesör veya Doçent

2

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, Periodontoloji Anabilim dalı alanında uzmanlığını  almış olmak.  KPDS/ÜDS/YDS  İngilizce sınavlarından birinden  80 puan  almış olmak.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Profesör  

Profesör veya Doçent

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak KPDS/ÜDS/YDS  İngilizce sınavlarından birinden  80 puan  almış olmak.

Ortodonti  ABD

Profesör

1

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.  KPDS/ÜDS/YDS  İngilizce sınavlarından birinden  80 puan  almış olmak.

 

 

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

       BÖLÜM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Moda ve Tekstil Tasarımı

Yardımcı Doçent

1

-MTT Bölümü Mezunu olmak .

-Yüksek Lisans yada Sanatta Yeterliliğini MTT konusunda yapmak.

-İlgili iş alanında deneyim sahibi olmak.

Grafik Tasarım

Profesör  veya Doçent

1

-Tercihen GSTF Resim  Bölümü mezunu olmak

-Fotoğraf ve Fotoğraf Reklamcılığı alanında ihtisas sahibi olmak.

Sinema TV

Yardımcı Doçent

1

GSF Sinema TV bölümü mezunu olmak, aynı alanda yüksek lisans, yeterlilik yada doktora yapmış olmak.

 

 

Hukuk Fakültesi

Anabilim Dalı

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

 Yard.Doç./Doç./Prof.

1

Ticaret Hukuku Anabilimdalı

Profesör

1

Ceza ve Ceza Muhakemesi

Profesör

1

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yardımcı Doçent

1

 

 

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bölüm

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Profesör veya Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak ve Lisansüstü eğitimlerini bu alanda yapmış olmak. Bilgisayar ağları, Bilgisayar grafikleri veya Veritabanı Sistemleri alanlarından birinde çalışıyor olmak tercih nedenidir.

Prof. Doç. veya Yrd. Doç.

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak ve Lisansüstü eğitimlerini bu alanda yapmış olmak. Yazılım Mühendisliği alanında uzmanlaşmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Bilgisayar Mühendisliği Lisans derecesine sahip olmak ve Lisansüstü eğitimini Bilgisayar Mühendisliği alanlarında yapmış olmak.

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Profesör veya Doçent

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve/veya  Lisansüstü eğitimlerini bu alanlarda yapmış olmak. İşaret işleme, Elektronik veya Gömülü Sistemler alanlarından birinde çalışıyor olmak.

Prof. Doç. veya Yrd. Doç.

1

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olmak ve/veya  Lisansüstü eğitimlerini bu alanlarda yapmış olmak. Elektronik İşaret İşleme ve Haberleşme alanlarında uzmanlaşmış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Profesör veya Doçent

1

Adayların lisans derecesinin İnşaat Mühendisliği dalında, yüksek lisans ve/veya doktora derecesinin Yapı (tercihen Betonarme), Hidrolik veya Yapı Malzemesi anabilim dalında olması.

Yardımcı Doçent

1

Adayların lisans derecesinin İnşaat Mühendisliği dalında, yüksek lisans ve/veya doktora derecesinin Yapı (tercihen Betonarme), Hidrolik veya Yapı Malzemesi anabilim dalında olması.

MİMARLIK

Profesör veya Doçent

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak.Lisansüstü eğitimini Mimarlıkla ilgili alanlarda yapmış olmak.Yapı/Bina alanında uzmanlaşmış olmak.

Yardımcı Doçent

1

Mimarlık Lisans mezunu olmak.Lisansüstü eğitimini Mimarlıkla ilgili alanlarda yapmış olmak. Yapı/Bina alanında uzmanlaşmış olmak.

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Profesör veya Doçent

1

İç Mimarlık ya da Mimarlık bölümleri lisans mezunu olmak,Lisansüstü eğitimlerini “tasarım disiplinleri” ile ilgili alanlarda yapmış olmak

Yardımcı Doçent

2

İç Mimarlık ya da Mimarlık bölümleri lisans mezunu olmak,Lisansüstü eğitimlerini “tasarım disiplinleri” ile ilgili alanlarda yapmış olmak

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Prof. Doç. veya Yrd. Doç.

1

Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak, Lisansüstü derecelerini Endüstri Mühendisliği veya yöneylem araştırması programlarından almış olmak. Üretim planlama, bilgisayar destekli üretim ve imalat usulleri konularında uzman olmak.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Yardımcı Doçent

1

Mühendislik alanlarından Lisans derecesi almış olmak, Lisansüstü derecelerini Endüstri Mühendisliği veya yöneylem araştırması programlarından almış olmak. Üretim planlama, bilgisayar destekli üretim ve imalat usulleri konularında uzman olmak.

TEMEL BİLİMLER (FİZİK GRUBU)

Yardımcı Doçent

1

Lisans eğitimini Fizik Lisans veya Fizik Mühendisliği bölümünde tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimlerini Fizik veya Fizik Mühendisliği alanlarında yapmış olmak.

TEMEL BİLİMLER (MATEMATİK GRUBU)

Profesör veya Doçent

1

Lisans eğitimini Matematik Lisans bölümünde tamamlamış olmak. Lisansüstü eğitimlerini Matematik alanlarında yapmış olmak.

 

 

Fen Edebiyat Fakültesi

BÖLÜM

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Psikoloji

Yardımcı Doçent

2

İyi derecede İngilizce biliyor olmak. Sosyal,Gelişim, Bilişsel/Deneysel Psikoloji alanlarında doktorasını tamamlamış olmak.

Psikoloji

Doçent

1

İyi derecede İngilizce biliyor olmak. Sosyal, Gelişim, Bilişsel, /Deneysel Psikoloji alanlarında  doktorasını tamamlamış olmak.

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

Antropoloji alanında doktorasını tamamlamış olmak. İyi derecede İngilizce biliyor olmak.  Osmanlı toplumundan günümüze zanaatkarlar, azınlıklar, devlet ve toplum ilişkileri alanında uzmanlaşmış olmak. Popüler kültür alanında çalışmalar yapmış olmak tercih sebebidir.

Sosyoloji

Yardımcı Doçent

1

"Sosyoloji alanında doktorasını tamamlamış  ve tezinde niceliksel yöntemleri kullanmış olmak. İyi derecede İngilizce biliyor olmak. Niceliksel yöntemleri toplumsal tabakalaşma, aile sosyolojisi ve benzeri alanlarda uygulama becerisi bulunmak."

 

Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

Anabilim Dalı

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

 1

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doktorasını almış yeterli yayın ve deneyimine sahip olmak, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi atama kriterlerine sahip olmak

Farmakoloji

Yardımcı Doçent

 1

Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak, Kemerburgaz Üniversitesi Atama Kriterlerine sahip olmak.

Farmasötik Kimya

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

1

Farmasötik Kimya ve Organik Kimya alanında doktora yapmış olmak, Kemerburgaz Üniversitesi Atama Kriterlerine sahip olmak.

 

 

 

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri (İng.)

 

Anabilim Dalı

Kadro Sayısı

Kadro Unvanı

Anatomi

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Fizyoloji

2

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Histoloji ve Embriyoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Tıbbi Mikrobiyoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Patoloji

3

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Biofizik

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Çocuk Cerrahisi

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

 

 

Dahili Tıp Bilimleri

 

 

Psikiyatri

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

5

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

İç Hastalıkları

6

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Tıbbi Farmakoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Nöroloji

3

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Kardiyoloji

2

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Dermatoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Radyoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Enfeksiyon Hastalıkları

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

 

 

Göz Hastalıkları

2

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Kulak Burun Boğaz

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Beyin ve Sinir Cerrahisi

2

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Kadın Hastalıkları ve Doğum

2

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

2

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Ortopedi ve Tramvatoloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

Üroloji

1

Prof.,Doç.,Yrd. Doç.

 

                                                                                                                                                                                   

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

İlaç Mühendisliği alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Lisansüstü çalışmalarında ders aşamasını bitirmiş olmak.

Araş.Gör.

1

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 • Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)
 • YÖK Formatlı Özgeçmiş
 • T.C. Kimlik Fotokopisi
 • Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 • Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)
 • ALES sonuç belgesi
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
 • Yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi
 • Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
 • Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Lisansüstü öğrencilerin öğrenim belgesi


Başvuru:
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No 26 34217 Bağcılar İstanbul.

Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin
ALES: min 70
ÜDS/Dengi :80
Toplam Kadro Sayısı: 1
Duyuru Başlama Tarihi:08.01.2016
Son Başvuru Tarihi:22.01.2016
Ön Değerlendirme Tarihi: 25.01.2016
Sınava Giriş Tarihi: 26.01.2016
Sonuç Açıklama Tarihi: 27.01.2016

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti Tarihi derslerini vermek üzere bir okutman alınacaktır alanında  okutman alınacaktır.

 Alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olmak En az 2 yıl süre ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi dersini ön lisans ve /veya lisans programlarında vermiş  olmak. E-kitap yazımı konusunda bilgi ve uygulama tecrübesine sahip olmak. Uzaktan eğitimde ders içerikleri hazırlama ve ders verme konusunda uygulama düzeyinde tecrübeye sahip olmak. Lisansüstü çalışmalarında ders aşamasını bitirmiş olmak.

Adayların aşağıdaki belgelerle birlikte İstanbul Kemerburgaz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

 • Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)
 • YÖK Formatlı Özgeçmiş
 • T.C. Kimlik Fotokopisi
 • Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 • Resmi transkriptler (Alınmış dersleri gösteren)
 • ALES sonuç belgesi
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
 • Varsa Yabancı dil bilgisi seviyesini belirleyen sınav sonuç belgesi
 • Var ise bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya
 • Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecekler.)
 • Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Lisansüstü öğrencilerin öğrenim belgesi

Başvuru:
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No 26 34217 Bağcılar İstanbul. 

ALES: min 70
Toplam Kadro Sayısı: 1
Duyuru Başlama Tarihi:24.12.2015
Son Başvuru Tarihi:07.01.2015
Ön Değerlendirme Tarihi: 11.01.2015
Sınava Giriş Tarihi: 19.01.2015
Sonuç Açıklama Tarihi: 14.01.2016