Close

Senato Üyeleri

Sıra No Üye İsimleri Görevi
1 Prof. Dr. Çağrı ERHAN Rektör
2 Prof. Dr. Ahmet Kasım HAN Rektör Yardımcısı
3 Prof. Dr. Gıyasettin BAYDAŞ Rektör Yardımcısı / Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili
4 Prof. Dr. Talat ÇİFTÇİ Rektör Yardımcısı
5 Prof. Dr. Hakkı SUNAY Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
6 Prof. Dr. Mehmet TANOL Eczacılık Fakültesi Dekanı
7 Prof. Dr. Bünyami ÖZGÜLTEKİN  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı
8 Prof. Dr. Leyla ATEŞ  Hukuk Fakültesi Dekan V.
9 Prof. Dr. Berrin CEYLAN ATAMAN  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
10 Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ İşletme Fakültesi Dekanı
11 Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
12 Prof. Dr. Tunç FIŞGIN Tıp Fakültesi Dekanı
13 Prof. Dr. Hayrettin Kemal SEZEN Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
14 Öğr. Gör. Merve SELÇUK Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.
15 Prof. Dr. Turgut İPEK Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
16 Prof. Dr. Oğuz BAYAT Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
17 Prof. Dr. Şebnem DİRİKAN İPÇİ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 
18 Doç. Dr. Nur Banu KAVAKLI BİRDAL Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
19 Prof. Dr. Gökser ÇAKAR        Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi
20 Doç. Dr. Buket AKSU Eczacılık Fakültesi Temsilcisi
21 Prof. Dr. Vedat SOMAY Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi 
22  Dr. Öğr. Üyesi Nihan YANCI ÖZALP Hukuk Fakültesi Temsilcisi 
23 Dr. Öğr.Üyesi Fatoş ALTINBAŞ SARIGÜL İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
24 Prof. Dr. Saim KILIÇ İşletme  Fakültesi Temsilcisi
25 Prof. Dr. Aykut KARAMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
26 Prof. Dr. Mahmut YÜKSEL             Tıp Fakültesi Temsilcisi
27 Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer AYDEMİR Uygulamalı Bilimler Fakültesi Temsilcisi
28 Ali Sırrı SİLE Genel Sekreter/Raportör
29 Süleyman KİLCİ Öğrenci Konseyi Başkanı