Close

Senato Üyeleri

Sıra No Üye İsimleri Görevi
1 Prof. Dr. Çağrı ERHAN Rektör
2 Prof. Dr. Ahmet Kasım HAN Rektör Yardımcısı
3 Prof. Dr. Gıyasettin BAYDAŞ Rektör Yardımcısı 
4 Prof. Dr. Talat ÇİFTÇİ Rektör Yardımcısı
5 Prof. Dr. Hakkı SUNAY Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
6 Prof. Dr. Mehmet TANOL Eczacılık Fakültesi Dekanı
7 Prof. Dr. Emre ALKİN Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan V.
8 Prof. Dr. Leyla ATEŞ  Hukuk Fakültesi Dekan V.
9 Prof. Dr. Berrin CEYLAN ATAMAN  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı
10 Prof. Dr. A. Ercan GEGEZ İşletme Fakültesi Dekanı/Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
11 Prof. Dr. Osman Nuri UÇAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
12 Prof. Dr. Tunç FIŞGIN Tıp Fakültesi Dekanı
13 Doç. Dr. Yasa EKŞİOĞLU ÖZOK Meslek Yüksekokulu Müdürü
14 Prof. Dr. Turgut İPEK Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
15 Öğr. Gör. Merve SELÇUK Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.
16 Prof. Dr. Oğuz BAYAT Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü
17 Prof. Dr. Gökser ÇAKAR        Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi
18 Doç. Dr. Buket AKSU Eczacılık Fakültesi Temsilcisi
19 Prof. Dr. Vedat SOMAY Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Temsilcisi 
20 Doç. Dr. Nihan YANCI ÖZALP Hukuk Fakültesi Temsilcisi 
21 Dr. Öğr. Üyesi Fatoş ALTINBAŞ SARIGÜL İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Temsilcisi
22 Prof. Dr. Saim KILIÇ İşletme  Fakültesi Temsilcisi
23 Prof. Dr. Aykut KARAMAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
24 Prof. Dr. Mahmut YÜKSEL             Tıp Fakültesi Temsilcisi
25 Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer AYDEMİR Uygulamalı Bilimler Fakültesi Temsilcisi
26 Deniz VARDAR Genel Sekreter/Raportör
27 Süleyman KİLCİ Öğrenci Konseyi Başkanı