Close

Program Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Sağlık hizmetleri kendine has özellikleri sebebiyle diğer hizmetlerden ayrılmakta, bu durum sağlık hizmetleri yönetimini özellikli hale getirmektedir. Günümüzde yönetim biliminin altında ayrı bir disiplin olarak ele alınan sağlık yönetimi; ekonomi, işletme, finansman, insan kaynakları yönetimi, sağlık politikası ve tedarik yönetimi gibi birbirinden farklı pek çok faaliyetin bir arada yürütülmesini gerekli kılmaktadır.
Kaynakların kıt olduğu, teknolojinin sürekli geliştiği ve tüketici beklentilerinin de sürekli olarak değiştiği bir ortamda sağlık yöneticileri çok büyük bir bütçenin sorumluluğunu üstlenmekte; farklı alanlardan profesyonel, yarı profesyonel ve yardımcı hizmet sınıfı personellerin uyumunu sağlamak üzere son derece karmaşık bir kurumu işletmek durumunda kalmaktadır. Tüm bunlar sağlık kurumlarında her düzeyde işletmecilik ve yöneticilik bilgileriyle donatılmış, farklı hizmet pozisyonlarında görev alabilecek profesyonel yöneticilere olan ihtiyacın artmasına neden olmaktadır.
Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı bu ihtiyacı karşılamak üzere kurulmuştur. Temel amaç; sağlık sektörüne istendik ve gelişmiş niteliklere sahip mezunlar kazandırmaktır. 2 yıllık programımızdan mezun olan öğrenciler, önlisans diplomasıyla sağlık kurumlarının idari departmanlarında doğrudan çalışma hayatına atılabildiği gibi lisans tamamlama yoluyla üniversitelerin ‘Sağlık Yönetimi’ ve ‘İşletme’ bölümlerine de geçiş yapabilmektedir.
Sektörle iç içe olan güçlü akademik kadromuz, geleceğin nitelikli birer sağlık yöneticisi olmak üzere tüm aday öğrencileri üniversitemize beklemektedir.

Öğr. Gör. Barış DÖNMEZ
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı/Program Başkanı