Close

Program Başkanının Mesajı

İş Sağlığı ve Güvenliği, endüstri devrimi sonrasında ve günümüzde artan sanayileşme ile birlikte dünyada giderek daha da önem kazanan, 6331 numaralı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile de çalışma hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan, bilimsel bir alandır.

Dünya Sağlık Örgütünün sağlık tanımında belirttiği şekilde; sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halini, iş hayatımızda da sürdürmek, yani sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak hepimizin arzu ettiği bir durumdur. Bu nedenle öncelikle, bu alanda çalışmak isteyen adayların çok “kutsal” bir görev üstleneceklerini belirtmeliyim.

İş Sağlığı ve Güvenliği programımızın amacı, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan ve bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" yetiştirmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği alanının az bilinen bir özelliği, tıp, hukuk, fizik, kimya, biyoloji, tarih, sosyoloji, felsefe vb. alanlarla ilişkili olan bir bilim dalı olduğudur. Bu nedenle İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri olmak isteyen adayların, fen ve matematik alanlarında genel bir bilgiye sahip olmaları, sosyal bilimlere ilgi duymaları, derslerinde yüksek bir başarı getirecektir.

Meslek hayatlarında fark yaratmak isteyen İSG Teknikeri adayları, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliklerine hâkim, sorumluluk sahibi, alanındaki gelişmeleri ve de gündemi takip eden, iletişim becerileri kuvvetli, iyi bir okuyucu ve dinleyici, güçlü dikkat ve farkındalık sahibi, bilgileri kaydetme konusunda titiz, hızlı karar alabilen kişiler olmalıdırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, tüm kurum, kuruluş ve işletmeler, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve yerleşke şeklindeki okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezler, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilmektedirler.

Programımızdan başarı ile mezun olan öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından düzenlenen İş Güvenliği Sınavı’na girebilmekte, C Sınıfı Uzmanlık Belgesi ile İş Güvenliği Uzmanı olarak kamu ve özel sektörde çalışabilmektedirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğretim görevli kadromuz ile öğrencilerimizin sadece teorik dersler ve zorunlu staj programları ile değil aynı zamanda kongre, konferans, sergi, saha ziyaretleri ve alanında uzman kişilerle programlar düzenleyerek bu alanda daha fazla bilgi ve deneyim kazandırmayı hedefliyoruz.

Önce Sağlık ve Güvenlik diyorsanız, programımıza bekliyoruz.

 

Dr. Melek UYGUN

İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı