Close

Program Başkanının Mesajı

Dünyada ve Türkiye’de, ilk yardım ve acil sağlık hizmetlerine olan gereksinim gün gittikçe artmaktadır. Hizmetin sunumunda yaşanan köklü değişimler ülkemizde de hissedilmektedir. Bu değişimlerin başında, acil tıp sistemi ve hizmetin verildiği acil servislerin giderek gelişimi ve büyümesi yer almaktadır. Hasta başvurularındaki artış, acil yardım sistemindeki gelişimin yanı sıra acil servislerin fiziki yapılarında da değişime ve yeni uluslararası standartlarda yapıların oluşmasına neden olmaktadır.

Tıpta gerçekleşen hızlı ve sürekli değişim tıbbın önemli ve vazgeçilmez bir bölümü olan İlk ve Acil Yardım programını da aynı şekilde etkilemektedir. Ambulansta ve sahada hasta/kazazede bakımı sırasında hekimsiz çalışması da söz konusu olan ilk ve acil yardım elemanının (paramediklerin) eğitimi artan ölçüde önem kazanmaktadır. Ülkemizde sağlık sektöründe gerçekleşen hızlı büyüme ve gelişme; eğitimli, donanımlı sağlık personeli ihtiyacını da artırmaktadır.

İstanbul’un merkezi konumunda ki Bakırköy'de yer alan yerleşkemizde İlk ve Acil Yardım Bölümü olarak, hastane öncesi acil bakım hizmetlerinde ve tüm acil servislerde çalışırken fark yaratabilecek, alanın en iyi ve tercih edilenlerini yetiştirmeyi kendimize hedef olarak seçtik.

Sizin de hedefiniz fark edilmek ve tercih edilmek ise, size bu yetkinliği kazandıracak bölümümüze bekliyoruz.

Öğretim Görevlisi Zeliha DOĞAN

İlk ve Acil Yardım Program Başkanı