Close

Ön Lisans Programı

Elektronörofizyoloji programımızın amacı; Beyinde bilişsel ve davranışsal fonksiyonların analizi ve bu fonksiyonların bozulmasıyla ortaya çıkan hastalıkların tespiti için gerekli olan nörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında uzman hekimlerin denetiminde çalışabilecek meslek yüksekokulu düzeyinde eğitim gören elektronörofizyoloji teknikerlerinin yetiştirmektedir. Teknikerler elektromiyografi, elektroensefalografi, polisomnografi ve uyarılmış potansiyel incelemeleri yaparak elde edilen verilere göre inceleme protokollerini geliştirebilecektir. Öğrencilerimiz mezuniyetinden sonra, nöroloji, KBB, psikiyatri, pediatri, göğüs hastalıkları ve fizyoloji uzmanının gözetimi ve denetiminde resmi ya da özel hastane ve polikliniklerin ayrıca üniversitelerde yurt içi ve yurt dışı destekli yapılan bilimsel araştırmalarda elektronörofizyoloji teknikeri olarak çalışabilmektedirler. Programımız yardımıyla öğrencilerimiz, yalnızca iki yıl değil, dilerlerse lisans eğitimlerine de devam edebileceklerdir.

 

 

Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 1.        Mesleki bilgi düzeyine katkı sağlama
 2.        Mesleki iletişim becerisini geliştirme
 3.        Elektronörofizyoloji programı ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilme becerisi oluşturma
 4.        Mesleki uygulama alanında meslektaşlarıyla sağlıklı iletişim kurabilme ve bilgi alışverişinde bulunma yeteneği kazandırma
 5.        Sağlık alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip olma
 6.        Alanı ile ilgili teknolojik ürünleri kullanabilme becerisine sahip olma
 7.        Alanı ile ilgili uygulamalarda hızlı ve doğru karar verebilme yetisi kazanma
 8.        İş güvenliği konusunda gerekli bilgi ve tecrübe kazanma
 9.        Mesleki sorumluluk bilinci kazanma

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 1.        Elektronörofizyolojinin temel kavramlarını anlar ve elektronörofizyolojik yöntemleri uygulama becerisi kazanır.
 2.        Mesleki yükümlülüklerini kavrar, çalışma ortamı ve koşullarında sorumluluk alma disiplinini benimser.
 3.        EEG, EMG ve PSG cihazlarının kullanımını mesleki düzeyde kavrar ve uygular.
 4.        Nörolojik cihaz ve malzemelerin tipine göre değişen sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerini bilir ve iş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiye sahip olur.
 5.        Temel tıp bilimleri tanımlar, temel anatomi, temel fizyoloji, nöroloji, tıbbi terminoloji ve temel farmakoloji  bilgisine sahip olur.
 6.        Elektrofizyolojik incelemeler öncesi cihaz ve aletlerin, malzemelerin ve odanın kullanıma hazır halde bulunmasını sağlar,  sonrası cihaz ve aletlerin, malzemelerin yeniden kullanıma hazır hale getirme becerisini kazanır.
 7.        Elektronörofizyoloji alanında faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarında, görev alabilecek bilgi ve deneyimine sahip olur.
 8.        Mesleksel verileri, alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerle değerlendirir ve analiz eder.
 9.        Hastalık bilgisi, halk sağlığı konularında temel bilgiye sahip olur ve ilk yardım alanında yeterli bilgi ve beceriye sahiptir
 10.    Temel bilgisayar programlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 11.    Türkçe ve yabancı dil bilgisini kavrar, ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki gelişmeleri analiz eder ve yorumlar.
 12.    Tarih konular hakkında bilgi sahibi olur, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.