Close

Program Başkanının Mesajı

 

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı olarak, alanında uzman öğretim kadromuz, disiplinler arası eğitim ve öğretim programımız ile öncelikle korunmaya ihtiyacı olan çocuklara yönelik hizmet veren; Çocuk Evleri, Sevgi Evleri, Yetiştirme Yurtları, Çocuk Yuvaları, Çocuk Destek Merkezleri ve benzeri kurumlarda çalışacak meslek elemanları yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Bu kurumların yanında, bu programdan mezun olanlar; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okulöncesi Eğitim Kurumlarında, Özel Eğitim Kurumlarında, Rehabilitasyon Merkezlerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel Okulöncesi Eğitim ve Özel Eğitim kurumlarında da çalışma imkânına sahiptirler.

Çocukların her yönü ile bir bütün olarak sağlıklı bir şekilde gelişmelerine ve sorunlarının çözümüne destek olacak nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştirmek bilinciyle hazırlanan eğitim ve öğretim programımızda Sosyal Hizmetler, Çocuk Refahı, Psikoloji, Çocuk Gelişimi alanları ile ilgili dersler okutulmaktadır. Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri, Çocuk İhmal ve İstismarı ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar, Psikolojiye Giriş, Gelişim Psikolojisi, Çocuğu Tanıma Teknikleri, Çocuk ve Drama, Çocuk Ruh Sağlığı gibi teorik derslerle öğrencilerimizin çocukla ilgili tüm alanlarda gerekli olan tüm bilgiyi öğrenmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin teorik derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamaya dökmelerine yardımcı olmak, pratik çalışma becerilerini, uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla 1. sınıfın sonunda 30 iş günü yaz stajı ve 2. sınıfta haftada bir gün bir kurumda uygulama yapacakları Mesleki Uygulama 1 ve Mesleki Uygulama 2 dersleri müfredatta yer almaktadır.

Ön lisans programını tamamladıktan sonra lisans eğitimine devam etmek isteyenler Dikey Geçiş Sınavı ile Çocuk Gelişimi, Okulöncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Sosyal Hizmet lisans programlarını tercih edebilmektedirler. 

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programından mezun olan öğrenciler; başta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı çeşitli kamu ve özel sosyal hizmet kurumlarında, sağlık kurum ve kuruluşlarında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında çalışma imkânına sahiptirler. Bunun yanında, sivil toplum örgütlerinde mülteci merkezlerinde, sosyal çalışma gerektiren çeşitli proje çalışmalarında, UNICEF gibi uluslararası kuruluşlarda ve gönüllü yardım kurumlarında yönetici, bakım uzmanı gibi görevlerde istihdam edilmektedirler. Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı olarak çocukları seven, çocuk haklarına duyarlı, çocukların fiziksel, bilişsel, dil, sosyal, ahlak gelişim süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak ve çocukların gelişim, bakım ve korunma süreçlerinde sorumluluk almak isteyen tüm adayları programımıza davet ediyoruz.

Öğr. Gör. Barış TUNCER