Close

Program Başkanının Mesajı

Bireyin yaşamının en önemli temellerini barındıran çocukluk çağı ve bu dönemi araştıran Çocuk Gelişimi dalı günümüzde büyük önem taşımakta ve zamanla daha da ilgi duyulan bir alan haline gelmektedir. Geleceğimizin yapı taşlarını oluşturan çocukların eğitimlerini üstlenebilecek, yeterli donanıma sahip uzmanlara ise bu alanda gün geçtikçe daha da çok ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Bu sebeple çocuk gelişimini ve özelliklerini iyi tanıyan, teoride en doğru bilgiye sahip olup bu bilgiyi pratikte en iyi şekilde uygulayabilen, meslek etiğine sahip ve güçlü iletişim kurabilen profesyonelleri yetiştirmek Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programının birincil amacıdır. Her biri alanında uzman ve deneyimli olan kadromuzla, sizleri çağdaş, mesleğine ve mesleğinin gerektirdiklerine duyarlı, alana dair gerekli tüm bilgiye hâkim olan ve bu bilgiyi en uygun biçimde kullanabilen bireyler olarak mesleğe hazırlamayı hedeflemekteyiz.

 

Çocuk Gelişimi Program Başkanı

Öğr. Gör. DİLA ÖZÇELİK