Close

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda başarılı oldukları takdirde “Sağlık Yönetimi” veya “İşletme” lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.