Close

Programın Amacı

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) sanayileşme ile birlikte dünyada giderek daha da önem kazanan bir kavramdır. İş Sağlığı ve Güvenliği programın amacı, endüstri kuruluşlarının ihtiyacı olan ve bir işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek bilgi, beceri ve yetenekte "İş Yeri Teknikeri" yetiştirmektir. Bunun yanı sıra işyerlerinde risklerin en aza indirgenmesiyle sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek çalışanın ve fabrika iş veriminin artması ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunması da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı’nın amaçları arasındadır.