Close

Türkçe Hazırlık Okulu

 

Altınbaş Üniversitesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde ilk defa açılan Türkçe Hazırlık Kursu, üniversite bünyesinde okuyan bütün öğrencilere Mahmutbey ve Bakırköy kampüslerinde ücretsiz Türkçe öğrenim olanağı sunmaktadır.

Haftanın 5 günü devam eden kurslar aracılığıyla öğrenciler, gerek dil gerekse kültür öğreniminde alan uzmanı öğretmenler eşliğinde keyifli bir öğretim ortamında bulunmaktadırlar. Birbirinden farklı ülkelerden gelen ve farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin birbirleriyle tanışıp, Türkçe aracılığıyla sosyalleşmesini de örtük amaç olarak uygulayan kurs, buna hizmet vermek üzere öğrencilerden çok yönlü görevler de istemektedir.

Ders kapsamında öğrenciler, video çekme, sinema okuma, blog ve vlog oluşturma, sosyal medya hesaplarından Türkçe paylaşım yapma gibi yaşlarına ve ilgilerine uygun ödevlerle Türkçeyi yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi öğrenmektedirler. Klasik ödev anlayışından farklı olarak öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir yapıda ödevler tercih edilmekte ve öğretim programı düzenli olarak güncellenmektedir. Bunun yanı sıra gerek öğrenciler gerekse öğretmenler dersler ve ödevler konusunda teknolojiyi en etkin biçimde kullanmaktadırlar. Bu kapsamda online olarak teslim edilebilecek ödevler ve sınıf çalışmaları yapılmaktadır. Program yakın zamanda uzaktan eğitimle de uygulanabilir hale gelecektir. Bunların yanı sıra farklı zeka alanlarının farklı öğrenme teknikleriyle desteklenebilmesi fikrinden hareketle öğrenciler, Türkçe broşür hazırlama, reklam sloganı üretme, eleştiri yazabilme gibi birçok konuda da bilgi ve deneyim kazanmaktadırlar.

A1’de sınıf arkadaşlarına basit sorular sorarak başladıkları ikili diyalog kurma, bilgi toplama ve yayma süreci modül sonunda Türkçe bir sunum, A2’de anket, B1’de münazara, B2’de panel yapabilme becerilerine; öğrencilerin en çok desteğe ihtiyaç duydukları alanlardan biri olan yazma becerileri A1’de basit kompozisyon, A2’de broşür ve afiş hazırlama, B1’de özgeçmiş yazma ve B2’de eleştiri ve makale yazma becerisine evrilmektedir.

Okuma ve dinlemede de her etkinlik ve çalışmayla öğrenciler, basit diyaloglardan bürokratik hayata ve akademik dili anlayıp kullanabilmeye varan bir yelpazede, Türkiye’deki yaşamlarında gerekecek günlük ve teknik bilgilere sahip olabilmektedirler.

Kurslar A1, A2, B1 ve B2 düzeylerini içermektedir. Her düzey, hedef dilin yoğunluğu ve öğrenci ihtiyaçları göz önünde bulundurularak detaylandırılmıştır. Buna bağlı olarak da öğrenciler modüllerin her birinde ortalama 170 saat ders görmektedirler. Kurslar içerik olarak Avrupa Dil Portfolyosu Ortak Çerçevesine göre hazırlanmakta olup öğrencilerin program bitiminde B2 sertifikasına sahip olacak dil yeterliğini elde etmesi amaçlanmaktadır. 

Dışarıda açılan kurslardan ya da bölüm dersi olarak sunulan Türkçe derslerinden farklı olarak yoğun programlı, bütün becerilerde bireysel hataların ve yaygın öğrenim zorluklarının önüne geçmeyi planlayan yapısıyla öne çıkmaktadır. Öğretim modeli olarak sarmal programlamaya uygun olarak öğrencilerle ihtiyaçlarına yönelik geriye dönüşlerle kalıcı bir öğrenme imkanı yaratmak hedeflenmiştir.

Kurs, öğrencilere “dinleme-konuşma, dil kazanımı, okuma-yazma” becerilerinde günümüzün çağdaş eğitim yaklaşımlarına uygun yapılandırılmış materyaller aracılığıyla hedef dil öğrenimini üst düzeyde kazandırmayı ve erken haftalardan itibaren öğrencilerin okul içi ve okul dışı yaşamlarında ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi amaçlamaktadır.

Dersten Görüntüler: