Close

Yönetim

Dekan (Başkan)
Prof. Dr. Haluk LEVENT

 

Dekan Yardımcısı
Dr. Öğretim Üyesi Özge SEÇMELER

 

Fakülte Sekreteri (Raportör)
Rahime Aslı İŞSEVER