Close

Başvuru zamanlaması ve değerlendirme süreci

BAŞVURU ZAMANLAMASI
• Etik Kurul ayda iki kez önceden ilan edilen tarihlerde Çarşamba günleri saat 15:00 ‘da toplanır.
• Başvuru dosyaları Etik Kurul toplantı tarihinden 3 gün öncesine kadar kabul edilir.
• Daha geç gelen başvurular bir sonraki Etik Kurul toplantısında değerlendirilir.
• Sağlık Bakanlığı Yönetmeliklerine bağlı olmayan araştırmalar her gün mesai saatleri içinde Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilebilir.
• Sağlık Bakanlığı Yönetmeliklerine bağlı olan araştırmalar ise sadece PAZARTESİ günü kabul edilir.
DEĞERLENDİRME SÜRECİ
1. Etik Kurul’a yapılan başvurular, başvuru tarihinden sonraki 15 gün içinde incelenir. Başvuruların hangi tarihte Etik Kurul tarafından değerlendirileceği, dosya teslimi sırasında araştırmacıya bildirilir.
2. Başvuru sonuçları Araştırma Etik Kurul sekreterliğinden sorumlu araştırıcı tarafından doğrudan (yüz yüze) öğrenilmelidir.
3. Dosyada eksikler ya da geliştirilmesi gereken içerikler sorumlu araştırıcıya DOSYA İNCELEME TUTANAĞI ile Araştırmacı istenen gerekli düzeltmeleri başvuru dosyası üzerinde yazılı olarak yaptıktan sonra Etik Kurul sekreterliğine iletmelidir.
4. Etik Kurul Başvuru sonucu 3 ay içinde araştırmacı tarafından izlenmemiş dosyalar hakkında Etik Kurul hiçbir sorumluluk taşımaz. Bu dosyalar 3 ay sonunda işlemden kaldırılır