Close

Dekanın Mesajı

Sevgili öğrenciler,

Altınbaş Üniversitesi , birinci yılını tamamlayan Tıp Fakültesi ile birlikte 7 fakülte ve 21 programında üniversite – toplum işbirliği bilinciyle nitelikli eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tıp Fakültemiz, küreselleşen ve insanlık tarihi kadar da eski olan tıp mesleğini, üniversitemizin 10 altın ilkesi çerçevesinde biçimlendirip, yüzyılımızın sağlık sorunlarına eğilen, bilimin yol göstericiliğinde gerek koruyucu gerekse tedavi edici, bilimsel ve pratik çözümler üretebilen doktorlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bu çerçevede, Üniversitemiz ile sağlık sektöründe Türkiye'nin en önemli ve büyük gruplardan birisi olan Medical Park sağlık gurubu arasında imzalanan ve Bahçelievler Hastanesinin afiliye üniversite hastanesi olması hususunu içeren işbirliği protokolü ile ciddi bir güç birliği oluşturulmuştur.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim dili İngilizcedir.  Bu kapsamda, ilk yıl içerisinde İngilizce Hazırlık programına devam eden öğrencilerimize çok yoğun bir dil eğitimi programı uygulanacaktır. Tıp fakültemiz ayrıca yabancı ülkelerden tıp eğitimi almak için başvuracak öğrencilerin eğitimine de talip olmaktadır.

Fakültemizde organ/sistem temelli entegre eğitim sistemi uygulanmaktadır. Ayrıca programımız gereği, öğrencilerimiz daha 1. sınıftan itibaren bazı klinik derslerle hastane ortamında bulunacakları bir eğitim sürecine dahil olarak yetkin ve deneyimli öğretim üyelerinin yol göstericiliğinde mesleki deneyimlerinin ilk adımlarını atmış olacaklardır.

Tıp Fakültemiz gerek Altınbaş Üniversitesi gurubu gerek Medical Park gurubunun güçlerini birleştirmesinin vizyon ve dinamizmi ile özenle koordine edilen modern öğrenci laboratuvarları, derslikleri, modern toplantı salonları, öğrenci-eğitim merkezli yapılanmasını tamamlayarak bir yıl gibi kısa bir zaman sürecinde 80 öğrencisi ile eğitim ve bilim hayatına başlamıştır. Tıp Fakültemiz bu gün itibarıyla çeşitli uzmanlık dallarında bilimselliği en üst düzeydeki çok değerli 50 öğretim üyesi ve idari kadrosuyla kararlı yürüyüşünü sürdürmektedir. Fakültemiz bünyesinde "lisans üstü programların" da hayata geçirileceği AR-GE ve Genetik laboratuvarlarının kurulumları da tamamlanmak üzeredir.

2013-2014 döneminde bilim hayatına başlayan fakültemiz çok önemli iki TÜBİTAK projesi almıştır. Bunlardan birisi de bilimsel öneminden dolayı COST( Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği) projesi olarak sürdürülmeye hak kazanmıştır. Dolayısıyla Tıp Fakültemiz Avrupa Birliği düzeyinde bilimsel projelere katkı sağlayan ve önümüzdeki yıl COST toplantısına ev sahipliği yapacak bir konuma gelmiştir.  

Siz değerli öğrencilerimizi bugünün Altınbaş Tıp Fakültesi öğrencileri, yarının ülkemizin en iyi doktorları olarak görmek arzusundayız. Türkiye'nin en iyisi olmak yolunda yürüyecek öğrencilerimizi Üniversitemiz Tıp Fakültesine davet ediyoruz.

Prof. Dr. Tunç FIŞGIN - Tıp Fakültesi Dekan Vekili