Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Altınbaş Üniversitesi’nin tüm öğrencilerine sunulan, kültür, sanat, edebiyat, felsefe, tarih, müzik alanlarında çok sayıda ders ile öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek ve entelektüel birikimlerini zenginleştirmek.

 

Misyon

Farklı fakültelerden öğrencileri bir araya getiren ve disiplinler arası yaklaşımlar benimseyen seminer dersleri yoluyla, öğrencilerin yorumlama, tartışma ve analiz becerilerini geliştirmek; akademik kadronun öncü çalışmalarıyla sosyal bilim araştırmalarına ve akademik yayıncılık alanına katkıda bulunmak; toplumsal duyarlılığı ve etik değerleri güçlendirecek etkinlikler düzenlemek ve projeler yapmak.