Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Dr. Öğretim Üyesi Erol ÜLKERSosyal Bilimlerin farklı alanlarında öğretim vermek ve araştırmalar yapmak üzere kurulmuş olan bölümümüz, Altınbaş Üniversitesi'nin tüm öğrencilerine sunduğu, kültür, sanat, edebiyat, felsefe, tarih, müzik alanlarında çok sayıda ders ile, öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi ve entelektüel birikimlerini zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu dersleri alan öğrenciler, sosyal bilim disiplinlerinin özgün ve çağdaş yaklaşımları çerçevesinde, yorumlama, tartışma ve analiz becerilerini geliştirmekte ve disiplinlerarası araştırmalar yürütmektedir.

 Sosyal Bilimler Bölümü ayrıca siyaset, kültürel çalışmalar, tarih gibi konularda, toplumsal duyarlılığı ve etik değerleri güçlendirecek seminerler, konferanslar düzenlemekte ve öğrencilerimizi güncel tartışmalara katılmaya teşvik etmektedir.

 Altınbaş Üniversitesi’nin ilk akademik yayın faaliyeti olarak 2015-2016 akademik yılı itibariyle yayın hayatına başlayan, AURUM Sosyal Bilimler Dergisi'nin yayım faaliyetlerinde aktif rol oynayan bölümümüz, 2016-2017 eğitim yılında itibaren Türkçe Tezli Tarih Yüksek Lisans programını da başlatmıştır.

Dr. Öğretim Üyesi Erol ÜLKER - Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı