Close

Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Bölümü Ders Programı

  TUAKTS
  BGB AT
Alman Medeni Kanunu Genel Hükümler
    5
  Schuldrecht AT
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
    5
  AG Zivilrecht
Özel Hukuk Pratik Çalışma
    2
  Strafrecht I
Ceza Hukuku I
    8
  AG Strafrecht
Ceza Hukuku Pratik Çalışma
    2
  Staatsrecht I
Kamu Hukuku I (Devlet Teorisi)
    5
  Türkischer Rechtsterminologiekurs
Türk Hukuk Terminolojisi
    1
  Juristische Technik und Berufsbefähigung,
Studium Integrale, Certificate in United States' Law
Hukuk Teknikleri ve Mesleki Yetenekler,
Serbest Seçmeli Dersler, Amerika Hukuku Sertifikası
    2
  Toplam (insgesamt)     30

  TUAKTS
  Schuldrecht BT (Vertragliche Schuldverhältnisse)
Sözleşmeden Doğan Özel Borç ilişkileri
    5
  Schuldrecht BT (Gesetzliche Schuldverhältnisse)
Kanundan Doğan Özel Borç İlişkileri
    5
  Strafrecht II
Ceza Hukuku II
    5
  Staatsrecht II
Kamu Hukuku II (Anayasa Hukuku)
    5
  Grundlagenschein, Studium Integrale
oder Certificate in United States' Law
Hukukun Temel Esasları, Serbest Seçmeli Dersler veya Amerika Hukuku Sertifikası
    9
  Toplam (insgesamt)     30

  TUAKTS
  Sachenrecht
Eşya Hukuku
    4
  AG Sachenrecht
Eşya Hukuku Pratik Çalışma
    2
  Internationales Privatrecht
Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri
    4
  Verwaltungsrecht AT
İdare Hukuku Genel Hükümler
    8
  AG Verwaltungsrecht
İdare Hukuku Pratik Çalışma
    2
  Einführung in das türkische öffentliche Recht
Türk Kamu Hukukuna Giriş
    1
  AG türk. öffentliches Recht
Pratik Çalışma Türk Kamu Hukuku
    1
  Seminar "Wissenschaftliches Arbeiten",
Studium Integrale oder Certificate in United States' Law
Bilimsel Çalışma, Serbest Seçmeli Dersler veya Amerika Hukuku Sertifikası
    2
  Toplam (insgesamt)     31

  TUAKTS
  Arbeitsrecht
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
    5
  Handels - und Gesellschaftsrecht
Ticaret ve Şirketler Hukuku
    5
  Einführung in das türkische Zivilrecht
Türk Özel Hukukuna Giriş
    1
  AG türkisches Zivilrecht
Pratik Çalışma Medeni Hukuk
    1
  Praktikum (in Rechtspflege oder Verwaltung),
Studium Integrale oder Certifikate in United States' Law
Staj (Hukuk Bürolarında veya Şirketlerin Hukuk Departmanlarında, Yargı Organlarında veya Diğer Kamu Kurumlarında),
Serbest Seçmeli Dersler veya Amerika Hukuku Sertifikası
    18
  Toplam (insgesamt)     30

V.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U AKTS
ATH 111 Anayasa Hukuku Genel Esaslar 3 1 4
ATH 121 Medeni Hukuk Genel Esaslar                                                                    3 1 5
HUK 243 Ceza Hukuku Genel Hükümler I                                                                        3 1 4
HUK 223 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I                                                          3 1 4
TRH 103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I                                                2 0 2
TURK 103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I                                            2 0 2
  Serbest Seçmeli Ders     4
  Alan Seçmeli Ders I, II                                                                                                                                3 0 4

VI.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U AKTS
ATH 122 Türk Aile Hukuku 3 1 4
HUK 224 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II                                                                                          3 1 4
HUK 244 Ceza Hukuku Genel Hükümler II                                                                                    3 1 4
HUK 213 Anayasa Hukuku II                                                                                                3 1 5
ATH 427 Karşılaştırmalı Türk-Alman Hukuk Uygulaması                                                    1 4 6
HUK 234 İdare Hukuku 3 1 4
TRH 104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II                                                            2 0 2
TURK 104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II                                                                2 0 2
Total 31

VII.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U AKTS
HUK 325 Eşya Hukuku I                                                                          3 1 4
HUK 355 Ticari İşletme Hukuku                                                                  3 1 4
HUK 447 Ceza Muhakemesi Hukuku I                                                                            3 1 4
HUK 365 Medeni Usul Hukuku I                                                                        3 1 4
HUK 467 İcra ve İflas Hukuku                                                                                                                2 1 3
HUK 335 İdari Yargı Hukuku                                                                                                    3 1 4
  Serbest Seçmeli Ders     4
  Alan Seçmeli Ders I, II                                                                                                    3 0 4
Total 31

VIII.YARIYIL
KODU DERSİN ADI T U AKTS
HUK 326 Eşya Hukuku II                                                                      3 1 4
HUK 356 Şirketler Hukuku                                                                                                  3 1 4
HUK 448 Ceza Muhakemesi Hukuku II                                                                              3 1 4
HUK 366 Medeni Usul Hukuku II                                                                            3 1 4
  Alan Seçmeli Ders I, II                                                                                                                                                                                          3 0 4
ATH 499 Bitirme Tezi     9
         
         
Total 29

 

 

T

U

AKTS

HUK 104

Hukuk ve Edebiyat

3

0

4

HUK 114

Seçim ve Siyasi Partiler Hukuku

3

0

4

HUK 192

Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri

3

0

4

HUK 205

Siyasal Düşünceler Tarihi

3

0

4

HUK 207

Kamu Maliyesi

3

0

4

HUK 225

Çocuk Hukuku

3

0

4

HUK 226

Mal Rejimi ve Tasfiyesi

3

0

4

HUK 246

Kriminoloji

3

0

4

HUK 264

Arabuluculuk

3

0

4

HUK 305

Spor Hukuku

3

0

4

HUK 322

Tüketici Hukuku

3

0

4

HUK 323

Bilişim Hukuku

3

0

4

HUK 324

Sağlık Hukuku

3

0

4

HUK 328

Borçlar Hukuku Özel Hükümler

3

1

4

HUK 337

Çevre Hukuku

3

0

4

HUK 338

Medya Hukuku

3

0

4

HUK 346

İmar Hukuku

3

0

4

HUK 354

Enerji Hukuku

3

0

4

HUK 375

Alman Özel Hukuku

3

0

4

HUK 402

Avukatlık Hukuku ve Meslek Etiği

3

0

4

HUK 411

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

3

0

4

HUK 422

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

(GSTF)

3

0

4

HUK 423

Teminat Hukuku

3

0

4

HUK 425

İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

3

0

4

HUK 426

Adli Tıp

3

0

4

HUK 428

Medeni Hukuk Uygulama Çalışmaları

3

0

4

HUK 446

İnfaz Hukuku

3

0

4

HUK 449

Uluslararası Ceza hukuku

3

0

4

HUK 451

Deniz Ticaret Hukuku

3

0

4

HUK 453

Sermaye Piyasası Hukuku

3

0

4

HUK 456

Banka Hukuku

3

0

4

HUK 458

Sigorta Hukuku

3

0

4

HUK 459

Taşıma Hukuku

3

0

4

HUK 477

Milletlerarası Özel Hukuk I

3

1

4

HUK 478

Milletlerarası Özel Hukuk II

2

1

3

HUK 487

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku I

3

0

3

HUK 488

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku II

2

1

3

LAW 351

Rekabet Hukuku(İng)

3

0

4

LAW 352

Fikri Mülkiyet Hukuku(ing.)

3

0

4

LAW 361

Sanal Mahkeme I (İng)

3

0

4

LAW 362

Sanal Mahkeme II (ing)

3

0

4

LAW 394

Yabancı Yatırım Hukuku (İng)

3

0

4

LAW 395

Amerikan Hukuku ve Metodolojisine Giriş (İng)

3

0

4

LAW 396

Amerikan Özel Hukuku (İng)

3

0

4

LAW 457

Uluslararası Ticari Sözleşmeler(İng)

3

0

4

LAW 465

Alternatif Uyuşmazlık Çözme Yolları(İng)

3

0

4

LAW 468

Uluslararası Ticari Tahkim (İng)

3

0

4

LAW 472

Avrupa Birliği Hukuku (İng)

3

0

4

LAW 497

Amerikan Kamu Hukuku (İng)

3

0

4

LAW 498

Amerikan Yargılama Hukuku (İng)

3

0

4

* Bu listede yer alan derslerin bu dönem açılıp açılmadığını sis.kemerburgaz.edu.tr adresinden kontrol ediniz.