Close

Ders İçerikleri

MTT 201 Tekstil Tasarımına Giriş – Baskı I

(2-3) 6

Baskı tasarım ilkeleri; malzeme ve teknoloji ilişkisi; kumaş yüzeyi tasarlamada görsel anlatım olanakları, resimleme yöntemleri ile süreklilik (raport ve çeşitleri).

 

MTT 202 Tekstil Tasarımına Giriş – Baskı II

(2-2) 5

Çeşitli kullanım alanlarına yönelik kumaş yüzeylerinde renklendirme, desenlendirme ve süreklilik aşamaları; özgün desen çalışmaları; desen uygulamaları.

 

MTT 203 Tekstil Malzeme Bilgisi

(2-0) 3

Tekstil üretiminde kullanılan tüm yöntemlere ve malzemelere ilişkin ana bilgiler verilmesi, hammaddeden nihai ürüne kadar olan süreçlerin anlatılması.

 

MTT 204 Tasarımda Bilgisayar

(2-2)5

Yaygın olarak kullanılan tasarım programları üzerinden moda tasarımı odaklı dijital illüstrasyon ve giydirme çalışmalarının ve sunumlarının yapılması.

 

MTT 208 Tasarımda Yenilikçi Yaklaşımlar

(3-0)4

Tasarımın temel ilkelerinin ve inovatif tasarım anlayışının aktarılması, malzeme ve teknoloji alanlarındaki yeniliklerin incelenmesi, ihtiyaca veya sorun çözmeye yönelik tasarımların geliştirilmesi.

 

MTT 211 Tekstil Tasarımına Giriş – Dokuma I                    

(2-2)5

Temel dokuma örgüleri ve üretim yöntemleri; kâğıt üzerinde teknik çözümler; el tezgâhlarında temel dokuma numunelerinin hazırlanması.

 

MTT 221 Örme Tasarımı

(2-2)5

Örme kumaş yüzeyler ve triko tasarımıyla ilgili genel bilgiler; temel örgü yapılarıyla örme kumaş yüzeyi uygulamaları ile çeşitli kullanım alanlarına yönelik örme kumaş tasarımları hazırlanması; özgün örme kumaş tasarım dosyaları oluşturulması.

 

MTT 222 Giyim Tasarımı I

(2-2)5

Giyim tasarımı için gerekli temel bilgiler; tasarım ilkeleri; uygulama çalışmaları ile dosya hazırlama çalışmaları.

 

MTT 231 Tekstil Tasarımına Giriş – Giyim

(2-2)5

Hazır giyim endüstrisine yönelik üretim tekniklerinin aktarılması, amaca yönelik giysi tasarımlarının oluşturulması.

 

MTT 232 Hazır Giyim

(2-2)5

Hazır giyim endüstrisinde prototip üretimden nihai ürüne kadar tüm aşamalarda kullanılan malzeme, araç, teknik ve yöntemlerin aktarılması, örnek ürünler üzerinden iş akışlarının incelenerek aşama içeriklerinin düzenlenmesi.

 

MTT 242 Mesleki Teknik Çizim

(2-2)5

Seri üretimle uygulanacak tasarımların ölçülendirme, dikim detayları gibi teknik özelliklerinin çizim yöntemleriyle aktarılması ve örnek tasarımların teknik çizim dosyalarının oluşturulması

 

MTT 252 El Sanatları

(2-2)5

El sanatı kaynaklı baskı, dokuma, nakış vb. geleneksel metotların aktarılması, bu geleneksel metotlarla özgün ve modern tasarımlar oluşturulması.

 

MTT 262 Kumaş Yapı Bilgisi

(2-0)3

Dokuma ve örme endüstrisinin anlatılması, dokuma simge diliyle temel ve türetilmiş dokuma yapılarının oluşturulması, temel örgü yapılarının aktarılması, dokuma ve örmede yapısal desenlendirme esaslarının aktarılması.

 

MTT 271 Deneysel Tasarım

(2-2)5

Deneysel tasarım metodu ile oluşturulan doku ve yüzey çalışmalarının moda tasarımlarına adaptasyonları

 

MTT 301 Baskı Tasarımı I

(2-3)6

Baskı tasarımı için gerekli temel teknik özellikler; tekniklere uygun kumaş deseni tasarım çalışmaları ve uygulamaları.

 

MTT 302 Giyim Tasarımı II

(2-3)6

Giysi tasarımında, pazar analizinden kullanıma hazır ürün oluşturmaya kadar olan bütün aşamaların uygulamalı olarak anlatılması; özgün bir koleksiyon sunumu hazırlanması.

 

MTT 303 Stil ve Kostüm Tarihi

(2-2)5

19. yüzyılın sonundan günümüze dek ortaya çıkan giyim stillerinin ve kıyafetlerin oluşum süreçleri; dönemlerin ve uygulamaların analizi.

 

MTT 304 Moda Editörlüğü                                                                                    

(2-2)4

Moda yayıncılığı/eleştirmenliği için temel oluşturan kavramların incelenmesi; koleksiyon tasarımlarının sunumunda yazın dilinin etkin kullanımını sağlayacak ifade ve yazın tekniklerinin aktarılması, örnekler üzerinden yazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

 

MTT 306 Moda ve Marka Pazarlama

(2-0)3

Temel pazarlama bilgilerinin aktarılması, tüketici davranışlarının analizinden başlanarak tekstil pazarlama tekniklerinin, tüketim grubu-marka-ürün koordinasyonun aktarılması, kalite-tasarım-maliyet denkleminin değerlendirilmesi.

 

MTT 307 Moda İllüstrasyonu

  (2-2)4

Moda çizimlerinde oran, biçim, renk, doku vb. değerlerin estetik ifadesinin geliştirilmesi, kişisel çizim dilinin oluşturulması, kumaş dokuları ve model çizimleri içeren dosyaların hazırlanması.

 

MTT 308 Doğal Boyama

(3-0)4

Doğal boyamacılıkta kullanılan maddeler ve yöntemlerin aktarılması, ülkemizde yetişen bitkilerden elde edilen doğal boyar-maddelerin incelenmesi, doğal boyama uygulamalarının yapılması.

 

MTT 309 Tekstil Sanatları Tarihi

(3-0)4

Tarih öncesinden günümüze tekstilin bir ifade biçimi olarak kullanılması, sanat aracı olarak tekstil malzeme ve yöntemlerini kullanan sanatçıların ve eserlerinin incelenmesi. Disiplinler arası sanat çalışmalarında tekstil sanatının diğer sanatlarla ilişkisinin irdelenmesi.

 

MTT 312 Aksesuar Tasarımı

(2-2)5

Giysinin ayakkabı, çanta, takı ve diğer aksesuarlarla ilişkisi; koleksiyon bütünlüğü çerçevesinde aksesuar  tasarımlarının hazırlanması ve uygulaması.

 

MTT 331 Sanat Tekstilleri I

(2-3)6

Tekstil sanatlarının kapsamı olan Lif Sanatı (Fiber Art) ve Çevresel Sanata (Environmental Art) giriş; bu disiplinler doğrultusunda, tekstil malzemeleri üretiminde kullanılan malzemeler, farklı teknikler ve malzemelerle birleştirilerek görsel ve estetik değerlere bağlı sanatsal tasarımlar

 

MTT 332 Sanat Tekstilleri II

(2-2)5

Giyilebilir Sanat (Wearable Art) ve Arazi Sanatı (Land-Art) kavramları; farklı sanat disiplinlerinden yararlanılarak iki ve üç boyutlu sanatsal, özgün ifade çalışmaları. Ön koşul: MTT 331.

 

MTT 351 Tasarım Etiği

(2-0)2

Tasarımın sosyal sorumluluğu, yasal yükümlülükleri ve tasarımda etik değerler konusunda temel bilgilerin aktarılması, insan ve çevre odaklı tasarım anlayışının kavranması.

 

MTT 361 Giyim Teknolojisi I

(1-3)5

Seri üretime yönelik moda tasarımlarının, ürüne dönüşmesi aşamalarında kullanılan temel dikim ve kalıp tekniklerinin teorik ve uygulamalı olarak aktarılması.

 

MTT 362 Giyim Teknolojisi II

(1-3)5

Özel üretime yönelik moda tasarımlarının ürüne dönüşmesi aşamalarında kullanılan drapaj ve dikim tekniklerinin aktarılması, model üzerinde uygulamaların gerçekleştirilmesi.

 

MTT 363 Bilgisayar Destekli Desen Tasarımı

(2-2)5

Yaygın olarak kullanılan tasarım programları üzerinden kumaş desenlerinin oluşturulması ve bu desenlerin raportlama, renk ayrımı vb. işlemlerin düzenlenmesiyle endüstriyel üretime uygun hale getirilmesi.

 

MTT 381 Tekstil Tasarımına Giriş – Dokuma II

(2-2)5

Dokuma kumaş tasarlamak için gerekli olan temel ve karmaşık örgüler; bunlardan yola çıkarak tasarlanan özgün kumaş örneklerinin dokuma uygulamalarının yapılması.

 

MTT 382 Baskı Tasarımı II

(2-2)5

Tekstil sektöründe kullanılan her tür baskı teknolojisi (rulo baskı, transfer baskı, flok baskı, aşındırma baskı v.b.) kullanılarak, kullanım amaçlarına yönelik baskılı kumaş koleksiyonları hazırlama ve uygulama çalışmaları.

 

MTT 399 Yaz Stajı

(0-0)5

Eğitim süresince öğrenilen teorik bilgilerin sektörün üretim ortamlarında pekiştirilmesi ve uygulanması.

 

MTT 401 Tekstil Tasarım Projesi

(3-2)5

Sanat yapıtlarından, akımlardan, sosyolojik ve kültürel olgulardan yola çıkılarak ve alt disiplinlerde elde edilen bilgi ve teknik donanımı bir arada değerlendirerek dönem sonu projesi olarak sunulmak üzere bir tasarım dosyası oluşturulması.

 

MTT 402 Bitirme Projesi

(2-6)10

Öğrencinin, eğitimi boyunca edindiği bilgileri kullanabileceği bir moda/tekstil proje dosyası hazırlayarak, tasarımlarını nihai ürüne dönüştürmesi.

 

MTT 403 Portfolyo Tasarımı I

(2-2)5

Sunum tekniklerinin tanıtılması, bireysel uygulamalarla portfolyo düzenlenmesi; özgün projelerin jüri sunumuna uygun dosyalar halinde hazırlanması.

 

MTT 406 Portfolyo Tasarımı II

(2-2)5

Moda katalogları oluşturmak için kullanılan görsel iletişim tekniklerinin aktarılması; marka kimliğini oluşturan öğelerinin dijital ortamda hazırlanması ve sunuma hazır hale getirilmesi.

 

MTT 412 Sanat Tekstilleri Projesi

(4-2)6

Sanat tekstilleri için uygulanan tüm disiplinlerden faydalanarak ve giyilebilir sanat etütleri ile çağdaş tekstil malzemeleri kullanılarak yaratıcı düşünceyi somut forma dönüştürme uygulamaları; iki boyutlu ve üç boyutlu özgün ifade çalışmaları.

 

MTT 421 Moda Fotoğrafçılığı                                                                              

(3-0)4

Moda fotoğrafçılığında genel kavramlar ve terminoloji; “styling”, moda fotoğrafçılığı, nesnelerin konumu, fotoğrafla anlatım konuları, profesyonel çekim çalışmaları, çekim analizi, çekim sonrası dijital uygulamalar ve manipülasyon yöntemleri.

 

MTT 441 Halı Tasarımı                                                                                         

(2-2)5

Geleneksel ve modern halı üretim yöntemlerinin aktarılması, serbest doku ve yüzey tasarımlarının tekstil teknikleriyle uygulanarak özgün zemin tekstili prototiplerinin üretilmesi.

 

MTT 451 Moda ve Tekstil Sanat Yönetmenliği I                                                    

(2-1)5

Dönemlere, bölgelere, akımlara bağlı olarak değişim gösteren tekstil ürünlerinin incelenmesi, sahne sanatlarına yönelik kostüm ve mekân tasarımlarının oluşturulması.

 

MTT 452 Moda ve Tekstil Sanat Yönetmenliği II                                                 

(2-2)6

Metin, mekân, dönem ilişkilerinin dekor ve kostüm bağlamında incelenmesi, kostümün ergonomisinin kavranması, malzemelerin ışık, mesafe, hareket gibi değişkenler doğrultusunda ele alınması, seçili metin doğrultusunda modellemelerin oluşturulması.