Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Grafik Tasarım Bölümü Başkanı <br /> Yrd. Doç. Dr. Salih DENLİ

Grafik Tasarım Bölümü, bilgi çağında kendi çevresini ve çağını çözümleyip sentez yapabilen, teknik ve estetik yönden eğitilmiş, çok kültürlülüğün yaratıcı gücüne sahip, grafik tasarım olgusunun toplumda anlamını bulmasına öncülük eden, özgün fikir ve grafik tasarımlar üretebilen, diğer sanat disiplinleriyle de ilgilenen, ulusal ve uluslararası platformda, yenilikçi, araştırmacı bireyler yetiştirme amacındadır.

Bölüm programı, uygulamalı grafik tasarım dersleri; illüstrasyon, yazı-tipografi tasarımı, web grafik tasarımı, ambalaj tasarımı, reklam grafik tasarımı, yayın grafik tasarımı, grafik tasarım projeleri gibi görsel iletişim tasarımı konularına giren disiplinlerin aktarıldığı, ayrıca özgün baskıresim gibi sanatsal baskı derslerin yanı sıra sanat tarihi ve grafik tasarım tarihi gibi teorik derslerle de desteklenir. Görsel tasarım piyasasındaki güncelliğin programa yansıtılabilmesi için, tam zamanlı öğretim üyeleri dışında, grafik tasarımın çeşitli disiplinlerinden usta kişiler de eğitim kadrosunda yer almaktadır. Görsel iletişim tasarımı alanında hizmet veren yayınevleri ile haber ve reklam ajansları günümüzde disiplin olarak birbirleri ile yakın ilişkiler kurmuş ve yüksek teknolojik imkânlarla donanmış durumdadırlar. Sektörün hemen her alanında istihdam edilecek iyi eğitimli, donanımlı grafik tasarımcılara olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu noktada, Grafik Tasarım Bölümü, ilgili alanlarda görev almak üzere, nitelikli, çağdaş özelliklere sahip, iletişim stratejilerini geliştirebilen, her türlü görsel tasarım problemini çözebilen, araştırmacı, kültürlü, yetenekli ve fark yaratabilen grafik tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Teknoloji ile yakından bağlantılı olan Grafik Tasarım Bölümü, çalışma atölyelerine, yazılım ve donanım açısından gelişmiş Mac bilgisayar laboratuarlarına, baskıresim atölyesine, fotoğraf stüdyosuna sahiptir. Bu olanaklara ek olarak, öğrencilerimizin, eğitim sürecinde gerçekleştirecekleri stajlarla, sürekli gelişme kaydeden sektörü izleyip, yenilikleri özümsemeleri sağlanmaktadır.