Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon

Ülkemizde hasta odaklı eczacılık hizmetinin yerleştirilmesi ve eczacılık iş gücünün güvenli ilaç kullanımı alanında ilaç uzmanı olarak değerlendirilmesine katkıda bulunmak. 

Misyon

Meslek onurunu her şartta koruyacak, sağlık hizmetinin sorumluluğuna vakıf, alanındaki bilimsel ve teknik gelişmeleri yakından takip eden, eleştirel düşünebilen, sağlık hizmetinde ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek eczacılar yetiştirerek, eczacılık mesleğinin tüm alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören ve katma değer yaratabilecek araştırmaları ve faaliyetleri ile bu mesleğin en üst düzey ve verimlilikte insan sağlığına hizmetini sağlamak.