Close

Ders Programı

“2019- 2020 Eczacılık Fakültesi Güz Dönemi Ders Programı “

 

ECZACILIK FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KOŞULLU DERSLERİ

Ön Koşullu Olan Dersler

Ön Koşulu Dersler

Kod

Dersin Adı

Kod

Dersin Adı

PHAR 211

Organic Chemistry I

PHAR 123

General Chemistry

 

 

PHAR 212

Organic Chemistry II

PHAR 211

Organic Chemistry I

PHAR 126

Analytical Chemistry I

PHAR 123

General Chemistry

 

 

PHAR 223

Analytical Chemistry II

PHAR 123

General Chemistry 

 

 

PHAR 315

Pharmaceutical and Medicinal Chemistry I

PHAR 212

Organic Chemistry II

PHAR 316

Pharmaceutical and Medicinal Chemistry II

PHAR 212

Organic Chemistry II

PHAR 313

Clinical Biochemistry

PHAR 214

Biochemistry

PHAR 342

Pharmacotheraphy I

PHAR 331

Pharmacology I

PHAR 313

Clinical Biochemistry

PHAR 441

Pharmacotheraphy II

PHAR 331

Pharmacology I

PHAR 313

Clinical Biochemistry

PHAR 443

Pharmacotheraphy III

PHAR 331

Pharmacology I

PHAR 313

Clinical Biochemistry

PHAR 444

Pharmacotheraphy IV

PHAR 331

Pharmacology I

PHAR 313

Clinical Biochemistry

PHAR 446

Pharmacotheraphy V

PHAR 331

Pharmacology I

PHAR 313

Clinical Biochemistry

PHAR 331

Pharmacology I

MED201

Physiology and Patophysiology

PHAR 352

Biopharmaceutics and Pharmacokinetics

PHAR 223

Analytical Chemistry II

PHAR 331

Pharmacology I

PHAR 399

Core Apprenticeship

PHAR 342

Pharmacotheraphy I

PHAR 331

Pharmacology I

PHAR 499

Advanced Apprenticeship I

PHAR 342

Pharmacotheraphy I

PHAR 591

Advanced Apprenticeship II

PHAR 342

Pharmacotheraphy I

PHAR 592

Advanced Apprenticeship III

PHAR 342

Pharmacotheraphy I

PHAR 593

Advanced Apprenticeship IV

PHAR 342

Pharmacotheraphy I

PHAR 594

Advanced Apprenticeship V

PHAR 342

Pharmacotheraphy I

PHAR 595

Advanced Apprenticeship VI

PHAR 342

Pharmacotheraphy I

    T U AKTS
MED 131 Tıbbi Biyoloji ve Genetik                                                 4 0 6
MATH 155 Sağlık Bilimleri için Matematik 3 2 6
PHYS 103 Sağlık Bilimleri için Fizik                                                  3 0 5
PHAR 123 Sağlık Bilimleri İçin Genel Kimya                                                             3 1 6
ENG 101 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma I           4 0 3
CE 100 Bilgisayar Becerileri                                                          1 2 2
CULT 101 Kültür ve Toplum 2 0 2

    T U AKTS
PHAR 122 Farmasötik Botanik                                                          2 3 6
MED 102 Anatomi 4 0 6
MED 162 Biyoistatistik  3 0 4
PHAR 126 Analitik Kimya I                                                                 3 3 6
ENG 102 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma II 4 0 3
HIST 110 Uygarlık Tarihi                                                                   3 0 3
SRP 102 Toplumsal Sorumluluk Projesi                                        0 2 2    T U AKTS
PHAR 211 Organik Kimya I 2 3 6
PHAR 215 Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji 3 2 5
PHAR 223 Analitik Kimya II 3 3 6
MED 201 Fizyoloji ve Patofizyoloji 4 0 6
ENG 201 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma III 3 0 3
  Serbest Seçmeli Ders     4

 

* "Serbest Seçmeli Ders" havuzundan en az 3 ders ve en az 12 kredi tamamlanmak zorundadır. ( Her iki koşul da sağlanmak zorundadır.)

    T U AKTS
PHAR 212 Organik Kimya II 2 3 6
PHAR 214 Biyokimya 3 0 6
PHAR 224 Eczacılıkta Yasal Düzenlemeler ve Etik 3 0 3
PHAR 232 Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemleri 3 0 3
PHAR 234 Eczacılık Uygulamalarının Temelleri ve İlaç Bilgisi 3 1 4
MED 206 Tıbbi Beceriler ve İlk Yardım 1 1 1
ENG 202 İletişim Becerileri ve Akademik Rapor Yazma IV 3 0 3
  Serbest Seçmeli Ders     4

 

* "Serbest Seçmeli Ders" havuzundan en az 3 ders ve en az 12 kredi tamamlanmak zorundadır. ( Her iki koşul da sağlanmak zorundadır.)

  TUAKTS
PHAR 299 Erken Staj 0 0 6

 

 

    T U AKTS
PHAR 313 Klinik Biyokimya 2 3 6
PHAR 315 Farmasötik ve Medisinal Kimya I 2 3 6
PHAR 331 Farmakoloji I 4 0 4
PHAR 361 Farmasötik Teknoloji I 2 3 5
PHAR 381 Kanıta Dayalı Eczacılık ve Literatür İnceleme 0 2 2
ENG 301 Yazılı İletişim 3 0 3
  Serbest Seçmeli Ders     4

 

* "Serbest Seçmeli Ders" havuzundan en az 3 ders ve en az 12 kredi tamamlanmak zorundadır. ( Her iki koşul da sağlanmak zorundadır.)

    T U AKTS
PHAR 316 Farmasötik ve Medisinal Kimya II 2 3 6
PHAR 332 Farmakoloji II 4 0 4
PHAR 342 Farmakoterapi I 4 2 6
PHAR 352 Biyofarmasötikler ve Farmakokinetik 3 1 5
PHAR 362 Farmasötik Teknoloji II 2 3 5
PHAR 304 Sağlık Uygulamalarında Sözlü İletişim 3 0 4

  TUAKTS
PHAR 399 Çekirdek Staj 0 0 6

    T U AKTS
PHAR 421 Farmakognozi 2 3 5
PHAR 441 Farmakoterapi II 4 2 6
PHAR 443 Farmakoterapi III 4 2 6
PHAR 451 Eczacılık İşletmeciliği 2 0 3
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I                                           2 0 2
TURK 103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I 2 0 2
  Alan Seçmeli Ders     3
  Alan Seçmeli Ders     3

 

* "Alan Seçmeli Ders" havuzundan en az 5 ders ve en az 15 kredi tamamlanmak zorundadır. ( Her iki koşul da sağlanmak zorundadır.)

    T U AKTS
PHAR 426 Farmasötik Toksikoloji 3 0 5
PHAR 444 Farmakoterapi IV 4 2 6
PHAR 446 Farmakoterapi V 4 2 6
TURK 104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II                                           2 0 2
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II                                          2 0 2
  Alan Seçmeli Ders     3
  Alan Seçmeli Ders     3
  Alan Seçmeli Ders     3

 

* "Alan Seçmeli Ders" havuzundan en az 5 ders ve en az 15 kredi tamamlanmak zorundadır. ( Her iki koşul da sağlanmak zorundadır.)

   T  U  AKTS
PHAR 499 İleri Staj 0 0 6

    T U AKTS
PHAR 581 İleri Eczane Eczacılığı Uygulamaları 0 0 8
PHAR 583 İleri Klinik Eczacılık Uygulamaları 0 0 16
PHAR 585 Mezuniyet Projesi I 0 0 6

    T U AKTS
PHAR 502 Mezuniyet Projesi II 0 0 10
  İleri Eczacılık Uygulamaları I -Seçmeli Havuzu     12
  İleri Eczacılık Uygulamaları II -Seçmeli Havuzu     8

 

 

Eczacılık Uygulamaları I Seçmeli Havuzu

 

Eczacılık Uygulamaları II Seçmeli Havuzu

 

 

T

U

AKTS

 

 

 

T

U

AKTS

PHAR 582

Kamu Eczacılığı Uygulamaları I

0

0

12

 

PHAR 572

Kamu Eczacılığı Uygulamaları II

 0

PHAR 584

Serbest Eczane Uygulamaları I

0

0

12

 

PHAR 574

Serbest Eczane Uygulamaları II

0

0

8

PHAR 586

Endüstri Uygulamaları I

0

0

12

 

PHAR 576

Endüstri Uygulamaları II

0

0

8

PHAR 588

Hastane Eczanesi Uygulamaları I

0

0

12

 

PHAR 598

Hastane Eczanesi Uygulamaları II

0

0

8

 

  ALAN SEÇMELİ DERS HAVUZU      
  Havuz-I                  
 PHAR 423, PHAR 442, PHAR 452, PHAR 454,  PHAR 474, PHAR 477, PHAR 483, PHAR 484, PHAR 486, PHAR 487
                     
  Havuz-II                  
PHAR 411, PHAR 452, PHAR 475, PHAR 481, PHAR 483, PHAR 487, PHAR 490
                     
  Havuz-III                  
PHAR 452, PHAR 473, PHAR 476, PHAR 478, PHAR 479, PHAR 480, PHAR 483, PHAR 487
                     
  Havuz-IV                  
PHAR 452, PHAR 472, PHAR 475, PHAR 482, PHAR 483, PHAR 487, PHAR 490, PHAR 491

 

ALAN SEÇMELİ DERS LİSTESİ

PHAR   411      Eczacılık Tarihi

PHAR   423      Farmakogenomik

PHAR   442      Farmasötik Biyoteknoloji 

PHAR   452      Bilimsel Sunum ve Yazım Teknikleri

PHAR   454      Farmasötik Analitik Hesaplamalar   

PHAR   472      Radyofarmasötikler

PHAR   473      Modern İlaçların Formülasyonunda Karşılaşılan Zorluklar: Biyofarmasötikler/ Biyolojikler

PHAR   474      Moleküler Biyoloji Tekniklerine Giriş

PHAR   475      Famasötik Bakım

PHAR   476      Farmasötik Analiz ve Kalite Kontrolü

PHAR   477      Yaşlanma Biyolojisi ve Gençleştirici Tıp

PHAR   478      Kalite Güvencesi ve Yönetmelikler

PHAR   479      İlaç Geliştirme: Preklinikten Pazarlamaya Bir İlacın Doğuşu

PHAR   480      İlaç Geliştirmede Yasal Düzenleyici Kurumların Rolü

PHAR   481      Farmakoekonomi ve Epidemiyoloji

PHAR   482      Fitoterapi

PHAR   483      Yaşam Bilimlerinde Gelişmeler 

PHAR   484      Biyoinformatiğe Giriş

PHAR   487      Karar verme ve Liderlik

PHAR   490      Akılcı İlaç Kullanımı

PHAR   491      Onkoloji ve Hematoloji Hastalarının Farmasötik Bakımı

 

Tüm Fakülteler için Serbest Seçmeli Dersler

PHAR   484      Biyoinformatiğe Giriş                                                                               

PHAR   487      Karar verme ve Liderlik                                                                          

PHAR   490      Akılcı İlaç Kullanımı