Close

Fakülte Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Hakkı SUNAY

 

Üye
(A.B.D.Başkanı) Prof. Dr. Korkmaz SAYINSU

 

Üye
Prof. Dr. Samim Çetin SEVÜK

 

Üye
Prof. Dr. Şebnem DİRİKAN İPÇİ

 

Üye
Prof. Dr. Sabri İlhan RAMOĞLU

 

Üye
Prof. Dr. Gökser ÇAKAR

 

Üye
Doç. Dr. Başak BIYIKOĞLU

 

Üye
Dr. Öğretim Üyesi Hulki Caner YEĞİN