Close

AKADEMİK BİRİMLER

Başvuru & Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Türk öğrenci adaylarının kayıtları için gerekli belgeler:

  • Başvuru belgelerin imzalı kopyası
  • Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı* ve fotokopisi
  • Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren transkript belgesi aslı* ve fotokopisi
  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi ( sadece tezli programlar için gereklidir.)
  • Yabancı dil sınavlarına ait sonuç belgesi veya Altınbaş Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesi fotokopisi (sadece İngilizce programlar için gereklidir.)
  • Nüfus cüzdanı aslı*ve önlü/arkalı fotokopisi
  • 4 adet vesikalık fotoğraf
  • İkametgâh beyanı (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)
  • Askerlik durum beyanı  (E-devlet üzerinden alınan belge geçerlidir.)

(*) Kayıt için gerekli belgelerin aslı beyan edilerek, kopyaları enstitüye kayıt için sunulmalıdır. Aslı beyan edilmeyen nüfus kâğıdı diploma veya transkript geçersiz sayılır.

 

 

Başvuru için formu doldurabilir veya 0212 3735900 / sbe@altinbas.edu.tr'den bizimle iletişime geçebilirsiniz.